Bài tập 2: Hoàn tất những câu sau với no longer, any more, anymore hoặc still

  0

  Bài tập 2: Hoàn tất những câu sau với no longer, any more, anymore hoặc still

  1. I can’t stand it. I’m resigning.

  2. Do you wantbread?

  3. If I were you, I wouldn’t work. It’s late and you can’t finish this work tonight.

  4. It's 10 o’clock and Ken isin bed.

  5. It’s a mere waste of time waiting.

  6. She’sin charge, I am!.

  7. He isn’t interested in writing poems.

  8. I won’t answerquestion. I’m done.

  9. Do youwant to go to the party or have you changed your mind?

  10. Would you liketea?

  11. She wastired.

  12. Is itraining? Has it stopped raining yet?

  13. Why doesn’t Mom bake cookies?

  Previous article Bài tập 1: Chọn đáp án đúng 
  Next article Rút gọn mệnh đề quan hệ
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.