Bài tập 2: Viết lại những câu sau có sử dụng “may” hoặc “might”

  0

  Bài tập 2: Viết lại những câu sau có sử dụng “may” hoặc “might”

  Name
  Email
  1. Perhaps he is playing basketball with his friends (may)

  2. I want to try on this jacket, can I? (may)

  3. He may never be able to afford that car unless he wins the lottery. (dùng mệnh đề “if” với “might”)

  4. Perhaps my mother went home late. (might)

  5. Perhaps she is watching the next season of her favourite movie. (may)

  Previous article Bài tập 1: Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống
  Next article Chọn đáp án đúng:
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.