Bài tập từ vựng về quần áo 3

  0
  1. If you don’t wear ___, your feet will stink!

  2. Some professions require men to wear a ___ to work.

  3. Everyone puts on their ___ one leg at a time.

  4. ___ won’t keep you warm, but they will keep you dry.

  5. If you hiking in cold weather, you’ll need an ___

  6. She got into a ___ and ran three miles.

  7. Get your ___ on and let’s go to the beach.

  8. During the summer, I usually wear ___ on the weekends.

  9. I sometimes like to get in my pyjamas, put on my ___ and spend a quiet evening at home.

  10. The heels on my ___ have worn out. I need a new pair.

  Previous article Bài tập từ vựng về quần áo 2
  Next article Bài tập chủ ngữ giả trong tiếng Anh
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.