Bài tập 3: Chọn “True” hoặc “False”

  0

  Bài tập 3: Chọn “True” hoặc “False”

  1. “Cow” là một loại gia súc

  2. “Cockatoo” là một loài cá

  3. “Turkeys” là một loại gia cầm

  4. “Feather” là một đồ vật dùng để chăm sóc thú cưng

  5. “Groom” là một đồ vật dùng để chăm sóc thú cưng