Bài tập về câu ghép và câu phức

  0
  1. The house was destroyed in the fire, but the whole family was saved.

  2. Walking through the woods, he saw a fox that was following him.

  3. If I do not get this job, I will start a business.

  4. He said that he was so disappointed that he would not try again.

  5. We finished our work early, so we decided to go out for a drink.

  6. There’s an oak tree behind my house, and I go there sometimes when I’m lonely.

  7. There’s an oak tree behind my house, which my brother and I used to climb when we were kids.

  8. Oliver called the boy who was standing at the balcony.

  9. You can watch the game, or you can read a book.

  10. You can watch the game if you want.

  Previous article Bài tập về câu ghép 2
  Next article Luyện tập Movers Reading & Writing Part 5: Bài số 2
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.