Bài tập 5: Sắp xếp những câu sau vào đúng loại ứng dụng của nó

  0

  Bài tập 5: Sắp xếp những câu sau vào đúng loại ứng dụng của nó

  1. Dùng “As far as” khi nói về một địa điểm đã được đề cập trước đó
  2. Dùng “as far as” để nói về một khoảng cách
  3. Dùng “as far as” để nói về một sự việc diễn ra trong phạm vi nào đó

         a. We cycle as far as the road with two rows of maple trees in Canada.
         b. As far as they are informed, they have 10 days to complete this project.
         c. They walk as far as the corridor.
         d. Diana can't jog as far as her friend.
         e. As far as what he knows about her, she is lying about her absence from the concert.
         f. The distance from my house to school is not as far as your house.

  1.

  2.

  3.

  Previous article Bài tập 4: Hoàn tất các thành ngữ sau
  Next article Bài tập harmful
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.