Bài tập cụm động từ bắt đầu bằng chữ c

  0

  Bài tập cụm động từ bắt đầu bằng chữ c

  1. Hủy bỏ cuộc hẹn

  2. Giấu diếm, che đậy

  3. Gọi lại cho ai đó

  4. Mặt trời mọc/ Xảy ra, xuất hiện

  5. Suy nghĩ về một vấn đề