Bài tập cụm động từ bắt đầu bằng chữ D

  0

  Bài tập cụm động từ bắt đầu bằng chữ D

  1. Lề mề, kéo dài quá mức cần thiết

  2. Giảm dần hoặc tắt dần

  3. Suy nghĩ, cân nhắc, suy xét

  4. Trầm tĩnh lại

  5. Cố gắng hơn, nỗ lực hơn