bài tập nghe chủ đề trường học – bài luyện nghe cho học sinh tiểu học

  0
  Listen and choose True or False

  Emily and Robert are in the library.

  Listen and choose True or False

  Emily and Robert can talk in the library.

  Listen and choose True or False

  “Half past nine” is 9: 45.

  Listen and choose True or False

  Robert’s favorite subject is History.

  Listen and choose True or False

  Emily’s favorite subject is Math.