Cho nghĩa tiếng Việt, viết từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “x”

  0
  Cho nghĩa tiếng Việt, viết từ vựng tiếng Anh tương ứng

  1. Chơi đàn mộc cầm
  2. Thiết kế khu vườn theo phong cách cần ít nước  
  3. Mã hóa nhị phân  
  4. Sao chụp bằng quang học
  5. Chiếu xạ tia X