Bài tập từ vựng Starters Cambridge 8

  0

  Bài tập từ vựng Starters Cambridge 8

  Bài tập chủ đề “At the beach”: Điền từ thích hợp với nghĩa tiếng Việt

  1. Môn bóng bàn:
  2. Cát:
  3. Con diều:
  4. Câu cá:
  5. Mặt trời: