Bài tập ứng dụng “seem + gì”

  0

  Welcome to your Bài tập ứng dụng “seem + gì”

  Viết lại các câu sau bằng tiếng Anh theo cấu trúc “Seem”

  1. Cô ấy có vẻ thích nơi này.
  2. Anh ấy có vẻ như là một bác sĩ lâu lăm.
  3. Nó có vẻ như là một bài toán khó.
  4. Chiếc bàn dường như sắp hỏng rồi.
  5. Cuộc sống của cậu có vẻ không ổn lắm.
  6. Chủ nhân của căn nhà này có vẻ rất giàu có.
  7. Đôi giày này dường như tôi đã nhìn thấy ở đâu đó.
  8. Có vẻ như tôi đã làm mất chìa khóa nhà của mình.
  9. Có vẻ như hôm nay là một ngày may mắn.
  10. Cô ấy có vẻ rất đặc biệt với bạn.

  Điền từ thích hợp vào ô trống.

  1. It seems Anna and John are no longer in love. 
  2. Peter  so handsome in that suit.
  3. She  to like this place.
  4. The desk about to fail.
  5. The owner of this villa very wealthy.
  6. These shoes Harry has seen them somewhere.
  7. Peter very special to Anna.
  8. Anna has in five Broadway musicals since 1998.
  9. It like a bad day.

  Điền các từ seem/ look/ appear vào chỗ thích hợp

  1. The boy on the bus to be a student.
  2. It seems  they’re no longer in love. 
  3. She  so beautiful in that white dress. look
  4. She   to like this place.
  5. It seems  a difficult problem.

  Chọn đáp án đúng

  It ………..we’re going home without a suntan.

  She has ………in five Broadway musicals since 2000.

  I’ve ………everywhere for my passport, but I can’t find it.

  He ……..to be a veteran doctor.

  It ………that you may be quite innocent of any crime.