Bài tập và ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 học kỳ II

  0

  Bài tập và ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 học kỳ II

  1. Bạn muốn uống gì?

  2. Tôi có ba con thỏ.

  3. Bạn có bao nhiêu con thỏ?

  4. Anh trai tôi có một chiếc ô tô.

  5. Máy bay và tàu hỏa

  6. Bạn đang làm gì đấy?

  7. Tôi đang vẽ một bức tranh.

  8. Đó là Mary

  9. Cô ấy đang vẽ.

  10. Cô ấy đang ở trong công viên.