bài tập về collocation với take – Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để có collocations hoàn chỉnh

  0
  Fill in the blanks with suitable letters

  1. TAKE MESURES
  2. TAKE A BTH
  3. TAKE ACTIN
  4. TAKE AN XAM
  5. TAKE THE OPPRTUNITY
  6. TAKE NTEREST IN
  7. TAKE THE BS
  8. TAKE STPS
  9. TAKE A NP
  10. TAKE RSKS