bài tập về collocation với take – Điền collocation với take thích hợp vào chỗ trống

  0
  Fill in the blanks with suitable collocations with take

  Collocation với take

  Nghĩa

  Nghỉ lễ

  Tạm gác lại việc học để tham gia các hoạt động, trải nghiệm khác bên ngoài

  Hành động

  Thực hiện các bước

  Đi dạo, tản bộ