Luyện tập Movers Listening Part 3

  0

  Luyện tập Movers Listening Part 3

  CLARE IS TELLING MUM ABOUT THE GAME SHE PLAYED IN AT HER AUNT’S HOUSE. SHE HAD TO FIND THINGS HIDDEN IN MANY DIFFERENT PLACES. WHERE DID SHE FIND EACH OF THE THINGS? LISTEN AND WRITE A LETTER IN EACH BOX. THERE IS ONE EXAMPLE:

            

   

   

  Example:
  A CD -  F


   1.  A bowl  Answer:

  2. A comic book


  Answer:

  3. A cup of coffee 

  Answer:

  4. A picture of the jungle

  Answer:

  5. A clown hat

  Answer:

  Previous article Bài tập KET Cambridge Reading
  Next article Bài tập về cấu trúc As If 1
  Làm việc với giáo viên bản ngữ trong các lớp tiếng Anh nhiều trình độ từ khi học đại học, hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐHNN – ĐHQG Hà Nội năm 2014, mình yêu thích tìm hiểu các nền tảng & công nghệ dạy-học tiếng Anh thú vị & mang tính thực tiễn cao.