Từ vựng KET 1.8

  0

  1. Chị gái:

  2. Cha mẹ:

  3. Cháu trai:

  4. Ông bà:

  5. Con gái: