Thử thách 70 ngày: mỗi ngày một quote tiếng Anh hay làm caption đăng facebook

Biết cách sử dụng những câu “quote” tiếng Anh – hay những câu trích dẫn tiếng Anh – giàu ý nghĩa hoặc một cách hóm hỉnh, sẽ giúp dòng trạng thái (status) trên facebook của chúng ta thu hút và sinh động hơn. Hơn thế nữa, những câu “quote” thật “chất” còn giúp ta bày tỏ suy nghĩ, tâm tư, nhận thức của mình nữa.  Trong bài viết này, FLYER hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm nguồn tham khảo khi cập nhật ảnh, trạng thái trên facebook nhé!

Quotes tiếng Anh
Quotes tiếng Anh mỗi ngày

1. Quote là gì và cách trình bày quotes trong câu tiếng Anh 

1.1. Quote là gì?

Quote có cách đọc theo Anh-Mỹ là :  /kwəʊt/ và cách đọc theo Anh-Anh là: /kwoʊt/.

Theo định nghĩa tiếng Việt, nếu đóng vai trò là danh từ, Quote là những lời trích dẫn, đoạn trích dẫn được đặt trong dấu ngoặc kép “ “ mà đoạn trích đó đem lại một nột dung, một mục địch, một ý nghĩa chọn vẹn như về tình yêu, về nghị lực cuộc sống, về gia đình,…. Quote còn là dấu “ “ mà trong đó là một câu nói hoặc trích đoạn nữa. Còn nếu quote là động từ, nó chỉ hành động lặp lại ngôn từ của một ai đó đã từng được nói hoặc được viết.

1.2. Cách trình bày những câu quotes

Quotes được hiểu là những lời trích dẫn nên khi trình bày, quotes luôn được đặt trong dấu ngoặc kép “ “, thể hiện sự tôn trọng với tác giả. Sau đó có thể là dấu gạch ngang và tên tác giả hoặc nguồn của quotes đó.

Hiện nay, để các câu quotes thêm phần sinh động và ý nghĩa, người dùng có thể sử dụng photoshop chỉnh những bức ảnh và lồng ghép vào đó là những câu nói, lời trích dẫn, bức ảnh sẽ không chỉ được diễn đạt một cách sinh động và gợi cảm, câu quotes cũng được tái hiện nội dung một cách rõ ràng hơn.

Ví dụ như: “It’s always better when we’re together.” — Jack Johnson

Tạm dịch: Luôn là tốt hơn nếu chúng ta bên nhau.

Quotes tiếng Anh
Quotes tiếng Anh

Như vậy, có thể tạm hiểu Quotes là đoạn trích dẫn hay lời trích dẫn. Khi muốn chia sẻ các quote hay trích dẫn chúng bạn cần bỏ vào ngoặc kép và gạch ngang để ghi tên tác giả hay nguồn của quote. 

2. 10 quotes tiếng Anh hay nhất mọi thời đại

1. “Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt

Tạm dịch: Khi đã tin rằng bạn có thể làm được là bạn đã đạt được nửa chẳng đường đó rồi.

2. “Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.” – Anais Nin

Tạm dịch: Cuộc đời co hẹp hay mở rộng tỉ lệ thuận với sự dũng cảm của mỗi người. 

3. “You must be the change you wish to see in the world.” – Mahatma Gandhi

Tạm dịch: “Chính bạn phải là sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trong cuộc đời”

Quotes tiếng Anh
“You must be the change you wish to see in the world.” – Mahatma Gandhi

4. “Believe and act as if it were impossible to fail.” – Charles Kettering

Tạm dịch: Hãy cứ tin và hành động như thể nó khó để thất bại.

5. “The difference between ordinary and extraordinary is that little extra.”– Jimmy Johnson

Tạm dịch: Sự khác biệt giữa điều bình thường và điều phi thường chỉ là một chút”

6. “The best way to predict the future is to invent it.”– Alan Kay

Tạm dịch: Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là hãy tạo ra nó.

7. “If I am not for myself, who is for me? And if I am only for myself, what am I? And if not now, when?”– Rabbi Hillel

Tạm dịch: Nếu tôi không vì mình, thì ai vì tôi? Và nếu tôi chỉ vì mỗi bản thân mình, thì tôi là gì? Và nếu không phải bây giờ, thì bao giờ?

8. “Everything has beauty, but not everyone can see.”– Confucius

Tạm dịch: Bất kì thứ gì cũng đều có vẻ đẹp riêng, nhưng không phải ai cũng thấy điều đó.

9.“If opportunity doesn’t knock, build a door.”– Milton Berle

Tạm dịch: Nếu cơ hội không đến, bạn hãy tự xây cho mình cánh cửa mở ra cơ hội.

10. “Do not let what you cannot do interfere with what you can do.”– John Wooden

Tạm dịch: Đừng để điều bạn không thể làm can dự vào điều bạn có thể làm được.

3. 30 quotes tiếng Anh nổi tiếng về cuộc đời

1. “The purpose of our lives is to be happy.” — Dalai Lama

Tạm dịch: Mục đích của cuộc đời này là hạnh phúc.

2. “Life is what happens when you’re busy making other plans.” — John Lennon

Tạm dịch: Cuộc đời là thứ xảy ra khi bạn đang bận làm những dự định khác.

3. “Get busy living or get busy dying.” — Stephen King

Tạm dịch: Có một cuộc sống bận rộn hoặc chết một cách bận rộn.

4. “You only live once, but if you do it right, once is enough.” — Mae West

Tạm dịch: Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm đúng, chỉ một là đủ.

5. “Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.”– Thomas A. Edison

Tạm dịch: Những thất bại trong cuộc đời chính là những người mà không nhận ra họ đã gần đến thành công như thế nào khi họ quyết định bỏ cuộc.

6. “Not how long, but how well you have lived is the main thing.” — Seneca

Tạm dịch: Không phải là bao lâu mà vấn đề chính là bạn đã sống tốt như nào.

7. “The whole secret of a successful life is to find out what is one’s destiny to do, and then do it.”– Henry Ford

Tạm dịch: Toàn bộ bí mật của một cuộc sống thành công chính là tìm ra được định mệnh và thực hiện được nó.

8. “In order to write about life first you must live it.”– Ernest Hemingway

Tạm dịch: Để viết về cuộc đời thì đầu tiên bạn phải sống với nó đã.

9. “The big lesson in life, baby, is never be scared of anyone or anything.”– Frank Sinatra

Tạm dịch: Bài học lớn nhất trong cuộc đời chính là đừng bao giờ sợ bất kì ai hay bất kì thứ gì.

10. “Sing like no one’s listening, love like you’ve never been hurt, dance like nobody’s watching, and live like it’s heaven on earth.” – (Attributed to various sources)

Tạm dịch: Hãy hát như thể không ai đang nghe, yêu như thể bạn chưa từng bị tổn thương, nhảy như thể không ai đang nhìn, và sống như thể có thiên đường đang tồn tại trên trái đất. 

11. “Curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people.” – Leo Burnett

Tạm dịch: Tò mò về cuộc đời ở mọi khía cạnh, tôi cho rằng, đó là bí mật của những người có tính sáng tạo tuyệt vời.

12. “Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.”– Soren Kierkegaard

Tạm dịch: Cuộc đời không phải là vấn đề để giải quyết, nhưng là một thực tế để trải nghiệm.

13. “The unexamined life is not worth living.” — Socrates

Tạm dịch: Một cuộc đời không được xem xét thì không đáng để sống. 

14. “Turn your wounds into wisdom.” — Oprah Winfrey

Tạm dịch: Hãy biến nỗi đau thành trí thông minh.

Quotes tiếng Anh
“Turn your wounds into wisdom.” — Oprah Winfrey

15. “The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain.” —Dolly Parton

Tạm dịch: Cách mà tôi thấy nó, nếu bạn muốn cầu vồng, bạn sẽ chịu đựng được những cơn mưa.

16. “Do all the good you can, for all the people you can, in all the ways you can, as long as you can.” — Hillary Clinton 

Tạm dịch: Hãy làm những điều tốt mà bạn có thể, đối với tất cả mọi người mà bạn có thể, bằng tất cả những cách bạn có, bất cứ khi nào bạn có thể.

17. “Don’t settle for what life gives you; make life better and build something.” — Ashton Kutcher

Tạm dịch: Đừng dừng lại vì những gì cuộc đời cho bạn, hãy làm cuộc đời này tốt hơn và xây dựng một thứ gì đó.

18. “Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise.” — Kobe Bryant

Tạm dịch: Mọi thứ tiêu cực – áp lực hay thử thách – đều là một cơ hội cho tôi để lớn lên.

19. “I like criticism. It makes you strong.” — LeBron James

Tạm dịch: Tôi thích sự phê bình. Nó khiến bạn mạnh mẽ hơn.

20. “You never really learn much from hearing yourself speak.” ― George Clooney

Tạm dịch: Bạn sẽ không bao giờ thực sự học được nhiều từ việc nghe chính bạn thân của mình.

21. “Life imposes things on you that you can’t control, but you still have the choice of how you’re going to live through this.” — Celine Dion

Tạm dịch: Cuộc đời đặt lên bạn những thứ mà bạn không thể kiểm soát được, nhưng bạn vẫn có lựa chọn về cách bạn vượt qua nó.

22. “Life is never easy. There is work to be done and obligations to be met – obligations to truth, to justice, and to liberty.” — John F. Kennedy 

Tạm dịch: Cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng. Có những công việc được hoàn thành và có những sự bắt buộc – bắt buộc về sự thật, công lý và tự do.

23. “Live for each second without hesitation.” — Elton John

Tạm dịch: Hãy sống cho từng giây mà không có sự do dự.

24. “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” — Albert Einstein

Quotes tiếng Anh
“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” — Albert Einstein

Tạm dịch: Cuộc đời giống như đạp xe đạp. Để có thể giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

25. “Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.” — Helen Keller

Tạm dịch: Cuộc đời là sự thành công của những bài học mà phải sống mới hiểu được.

26. “My mama always said, life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.” — Forrest Gump 

Tạm dịch: Mẹ của tôi luôn nói rằng cuộc đời như một hộp sô cô la. Bạn sẽ không bao giờ biết bạn sẽ có những gì.

27. “The healthiest response to life is joy.” — Deepak Chopra

Tạm dịch: Sự phản hồi với cuộc đời lành mạnh nhất chính là sự vui vẻ.

28. “Life is like a coin. You can spend it any way you wish, but you only spend it once.” — Lillian Dickson

Tạm dịch: Cuộc đời giống như một đồng xu. Bạn có thể dùng bất cứ cách nào bạn muốn nhưng bạn chỉ dùng được một lần trong đời.

29. If you set your goals ridiculously high and it’s a failure, you will fail above everyone else’s success. – James Cameron

Tạm dịch: Nếu bạn đặt ra những mục tiêu thật nực cười và nó là một thất bại, thì bạn sẽ thất bại trước những thành công của người khác.

30.Life is what happens when you’re busy making other plans. -John Lennon

Tạm dịch: Cuộc đời chính là cái xảy ra khi bạn đang bận cho những kế hoạch khác.

4. 15 quotes tiếng Anh chào ngày mới

Quotes tiếng Anh
Quotes tiếng Anh chào ngày mới

1. Each day provides its own gifts. 

Tạm dịch: Mỗi ngày mới đều mang lại một món quà riêng.

2. It is always the simple that produces the marvelous. 

Tạm dịch: Sự đơn giản luôn mang lại những điều kỳ diệu.

3. Believe you can and you’re halfway there. 

Tạm dịch: Tin rằng mình làm được nghĩa là bạn đã đi được nửa đường.

4. Be brave enough to live life creatively. The creative place is where no one else has ever been. 

Tạm dịch: Hãy dũng cảm có một cuộc sống sáng tạo. Sáng tạo là nơi chưa ai từng đặt chân đến.

5. I arise full of eagerness and energy, knowing well what achievement lies ahead of me. 

Tạm dịch: Trong tôi ngập tràn năng lượng và say mê, bởi tôi biết rõ thành tựu ở ngay phía trước tôi.

6. You miss 100% of the shots you don’t take. 

Tạm dịch: Bạn bỏ lỡ 100% cơ hội ghi bàn nếu không tham gia vào.

7. Definiteness of purpose is the starting point of all achievement.

Tạm dịch: Một mục tiêu rõ ràng là điểm khởi đầu của mọi thành tích.

8. Sunday is over. Monday is here. To make a new day. Good morning.

Tạm dịch: Chủ nhật đã qua. Thứ Hai đã tới. Hãy bắt đầu ngày mới thôi. Chúc buổi sáng tốt lành.

9. Leave the bed. Wake up. Brush your teeth. Comb your hairs. And take some breakfast. Set new targets once again. Monday is here. Good morning.

Tạm dịch: Hãy rời khỏi giường. Thức dậy. Đánh răng. Chải tóc. Và ăn sáng. Đặt những mục tiêu thôi. Thứ Hai đã tới rồi. Chúc buối sáng tốt lành.

10. Look on the bright side! If you start your week right, the rest of it will follow marvelously.

Tạm dịch: Nhìn vào mặt tươi sáng! Nếu bạn bắt đầu đúng tuần của mình, phần còn lại sẽ theo sau kỳ diệu.

11. We wish you full of energy in the new week, fighting hard to increase revenue and profit for our company to grow stronger.

Tạm dịch: Chúc mọi người đầu tuần tràn đầy năng lượng, chiến đấu hết mình để tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn.

12. We wish you full of energy in the new week, fighting hard to increase revenue and profit for our company to grow stronger.

Tạm dịch: Chúc mọi người đầu tuần tràn đầy năng lượng, chiến đấu hết mình để tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn.

13. “Don’t cry because it’s over, smile because it happened”. ― Dr. Seuss

Tạm dịch: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

Quotes tiếng Anh

14.” In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on”. ― Robert Frost

Tạm dịch: Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục.

15.“It does not do to dwell on dreams and forget to live.” ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Tạm dịch: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

5. 15 quotes tiếng Anh khích lệ sống tích cực

1. Write it on your heart that every day is the best day in the year. 

Tạm dịch:  “Hãy ghi nhớ trong trái tim bạn, rằng ngày nào cũng là ngày tuyệt vời nhất trong năm”.

2. Positive thinking will let you do everything better than negative thinking will.

Tạm dịch: “Việc nghĩ tích cực sẽ khiến bạn làm tất cả mọi việc tốt hơn là nghĩ tiêu cực”.

3. Things turn out best for the people who make the best of the way things turn out. 

Tạm dịch: “Mọi chuyện sẽ trở nên tốt nhất cho những người tận dụng tốt nhất cách mà mọi việc diễn ra”

4. We can complain because rose bushes have thorns, or rejoice because thorn bushes have roses. 

Tạm dịch: “Chúng ta có thể than phiền vì bụi hoa hồng có gai, hoặc vui mừng vì bụi gai lại có hoa hồng”.

5. The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude. 

Tạm dịch: “Khám phá lớn nhất mọi thời đại là một người có thể thay đổi tương lai chỉ bằng cách thay đổi thái độ của mình”.

6. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. 

Tạm dịch: “Điểm yếu lớn nhất của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta bỏ cuộc. Cách chắc chắn nhất để thành công chính là cố gắng thêm một lần nữa”. 

7. If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change the way you think about it. 

Tạm dịch: “Nếu bạn không thích thứ gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách bạn nghĩ về nó”.

8. Move on. It is just a chapter in the past, but don’t close the book, just turn the page. 

Tạm dịch: Hãy tiếp tục bước đi. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ. Đừng đóng cả quyển sách lại, hãy chỉ lật sang trang mới!

9. “Difficulties in your life don’t come to destroy you, but to help you realize your hidden potential.” – Anonymous

Tạm dịch: Những biến cố trong đời xảy đến không phải để hạ gục bạn, chúng đến để giúp bạn nhận ra tiềm năng của mình. (Khuyết danh)

10. “If GOD brings you to it, He will bring you through it.” ― Anonymous

Tạm dịch: Nếu Thượng đế đã soi sáng cho bạn một đích đến, ngài sẽ cùng bạn vượt qua cả chặng đường. (Khuyết danh)    

11. “Always end the day with a positive thought. No matter how hard things were, tomorrow’s a fresh opportunity to make it better.” ― Anonymous

Tạm dịch: Hãy đặt dấu chấm hết mỗi ngày bằng một suy nghĩ tích cực. Dù mọi việc có khó khăn thế nào, ngày mai luôn là một cơ hội mới để làm mọi thứ tốt hơn. (Khuyết danh)

12. “Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.” ― Joshua J. Marine

Tạm dịch: Thử thách là thứ khiến cuộc sống này thú vị và vượt qua chúng là điều khiến cuộc sống này ý nghĩa. (Joshua J. Marine)

13. “To believe in immortality is one thing, but it is first needful to believe in life.” – Robert Louis Stevenson

Tạm dịch: Trước khi vào sự bất tử, con người ta nên tin vào sự sống. (Robert Louis Stevenson)

Quotes tiếng Anh
“To believe in immortality is one thing, but it is first needful to believe in life.” – Robert Louis Stevenson

14. “Whatever we are, whatever we make of ourselves, is all we will ever have – and that, in its profound simplicity, is the meaning of life.” – Philip Appleman

Tạm dịch: Con người thật của ta, con người mà ta xây dựng nên và tất cả những gì ta có về cơ bản chính là ý nghĩa của cuộc sống này. (Philip Appleman)

15.“We should give meaning to life, not wait for life gives us meaning.” – Stacy

Tạm dịch: Chúng nên nên cho cuộc đời này một ý nghĩa chứ đừng đợi cuộc đời này mang ý nghĩa gì đến cho mình. 

Như vậy, tiếng Anh là một trong những công cụ hữu hiệu để truyền đạt những triết lý, suy nghĩ hay từ các tác giả trên khắp thế giới. Để thực sự hiểu những câu quotes tiếng Anh có ý nghĩa hoặc tự tạo cho mình những câu quotes riêng, chúng ta không chỉ cần trau dồi vốn từ vựng của mình mà cả những trải nghiệm thông qua các hoạt động thường ngày nữa. 

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức ôn luyện tiếng Anh thật vui và hiệu quả, hãy ghé thăm Phòng luyện thi ảo FLYER. Tại FLYER, các tài liệu và bài kiểm tra đều được biên soạn sát với đề thi/kiểm tra thực tế. Không chỉ ôn luyện tiếng Anh, bạn còn có thể trải nghiệm giao diện và các tính năng mô phỏng game trên FLYER như mua vật phẩm, bảng thi đua xếp hạng v.v…, kết hợp cùng đồ họa sinh động, vui mắt giúp, giúp việc học tiếng Anh trở nên thật thú vị

Đừng quên tham gia ngay nhóm Luyện Thi Cambridge & TOEFL cùng FLYER để được cập nhật các kiến thức vài tài liệu tiếng Anh mới nhất nhé.

Xem thêm:

Top biệt danh tiếng Anh hay cho nam, ý nghĩa và ấn tượng
1001 tên tiếng Anh ấn tượng và ý nghĩa cho cả bé trai và bé gái
Rủ bạn bè thách đấu trên phòng thi ảo FLYER

100 câu nói tiếng Anh hay nhất về mọi mặt của đời sống

  ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM FLYER

  ✅ Trải nghiệm miễn phí ôn luyện phòng thi ảo chuẩn quốc tế
  ✅ Truy cập 1700+ đề thi thử & bài luyện tập mọi cấp độ Cambridge, TOEFL, IOE, thi vào chuyên...
  ✅ Chấm, chữa bài luyện Nói chi tiết với AI Speaking

  Comments

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Dung Pham
  Dung Pham
  "Never make the world change your smile, let your smile change the world"

  Related Posts