[Bài thi Movers Cambridge] Tham khảo ngay bài tập mẫu Reading & Writing Part 5

Khi làm Reading & Writing Part 5 (Đọc-viết Phần 5) của bài thi Movers Cambridge, thí sinh sẽ đọc 1 câu chuyện bao gồm 3 phần. Mỗi phần có 1 tranh minh hoạ. Thí sinh hoàn thành câu với 1, 2 hoặc 3 từ thích hợp.


Reading & Writing Part 5 kiểm tra kĩ năng đọc hiểu câu chuyện và hoàn thành câu của thí sinh. Phần thi có tổng cộng 7 câu hỏi. Thí sinh sẽ đọc một câu chuyện, và sử dụng các thông tin trong câu chuyện để trả lời các câu hỏi bằng cách điền 1, 2 hoặc 3 từ vào chỗ trống. Mỗi câu trả lời đúng được tính 1 điểm. Các bức tranh minh họa giúp các em hiểu rõ nội dung của câu chuyện.

Movers Reading
Bài luyện tập Part 5 bài thi Movers Reading & Writing

Để làm tốt phần 5, các em cần lưu ý:

  • Đọc kĩ nội dung câu chuyện
  • Điền chính xác từ còn thiếu vào các chỗ trống.
  • Viết đúng chính tả và không viết quá 3 chữ cho mỗi câu trả lời.

Bây giờ các em hãy cùng thực hành Part 5 bài thi Reading & Writing Movers Cambridge với 2 bài luyện tập sau nhé! Mỗi bài có 7 câu hỏi. Điểm tối đa cho mỗi bài là 7!

Luyện tập Movers Reading & Writing Part 5: Bài số 1 Bài 1

1. Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words.

Daisy’s family lived in a flat in the city, but every weekend they drove to the countryside to see Daisy’s grandparents. They lived on a farm. In the car, last Saturday, the family talked about the farm. ‘It’s so quiet there!’ Daisy’s Mum said. ‘I like working outside!’ her father said. ‘I love helping Grandpa with all the animals,’ Daisy said. ‘Look! Here we are!’

Examples:

Daisy’s home was in …the city…

Daisy’s family went to the …countryside… by car every weekend.

Questions:

1 Daisy’s mother liked the farm because it was a place.

2 Daisy enjoyed working with all   on the farm.

They were surprised when they saw six noisy trucks on the farm. And when they got out of the car, it started to rain. It was cold, too. ‘Oh dear!’ Daisy’s mum said. ‘It’s very noisy here today.’ ‘And I can’t work outside in this rain,’ Daisy’s father said. ‘Well, you two can sit and have tea with Grandma,’ said Daisy. ‘But I have to help Grandpa with the cows and sheep!’

3 There were some noisy outside the house when they drove into the farm.

4 Daisy’s dad didn’t want to in the wet weather.

5 Daisy told her mum  to go and have tea with her grandmother.

Daisy worked all afternoon in the cold, wet weather. She gave the cows their dry grass, washed some sheep and carried vegetables. After dinner, Daisy was tired but happy. ‘The best farmer in your family isn’t your dad or your mum. It’s you, Daisy!’ her grandfather said. ‘That’s good because I want to be a farmer like you one day, Grandpa,’ Daisy answered!

6 Daisy was tired but   after all her work outside.

7 Grandfather said Daisy was   in her family!

Luyện tập Movers Reading & Writing Part 5: Bài số 2

Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words.


Last weekend, Vicky and Tom said to their friend Daisy, ‘Would you like to go for a walk in the jungle?’ Daisy said, ‘I need to take some photos for homework. I can do that there.’ Vicky’s mum said, ‘Take coats with you.’ The children laughed and said, ‘It’s hot and sunny. We don’t need coats!’ When the children got to the jungle, they saw lots of monkeys in the trees.

Examples
Vicky and Tom wanted to walk in the jungle last ...weekend... with their friend Daisy.
For her homework, Daisy had to ...take some photos...

Questions
1 Mum wanted Tom, Vicky and Daisy to take their with them.
2 The weather was hot   before the walk in the jungle.Tom took pictures of some beautiful plants which had red flowers on them. Then Daisy pointed and said, ‘Look at those black clouds!’ Then it started raining. ‘The camera! Put it in your bag!’ said Vicky to Tom. ‘OK,’ said Tom. Tom got some very big leaves and they held them above their heads. The monkeys came and sat with them. It rained and rained, but the leaves were really big and the children and monkeys didn’t get wet. Daisy took more photos.

3 Daisy pointed at some black   in the sky.
4 Tom put the   in his bag because it started raining.
5 When it rained, the children and the monkeys sat under some
very and they didn’t get wet.The children waited for the rain to stop and they ate their sandwiches. When it was sunny again, the children ran back home. Mum looked at their clothes and was surprised. ‘Didn’t it rain in the jungle?’ she asked. ‘Yes,’ they said. ‘But we found some leaves and we didn’t need coats.’ And they showed Mum their photos.

6 The children had their lunch and then went to their home when it stopped raining.
7 Vicky and Tom’s mother was because their clothes weren’t wet.

Mời phụ huynh tham khảo phòng luyện thi ảo Cambridge của FLYER tại đây với lượng đề thi Starters, Movers, Flyers, KET, PET, TOEFL Primary v..v được biên soạn cập nhật liên tục: https://flyer.vn/

https://youtu.be/NdvFxrEbVHk

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Thuan Duong
Thuan Duonghttps://flyer.vn/
Làm việc với giáo viên bản ngữ trong các lớp tiếng Anh nhiều trình độ từ khi học đại học, hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐHNN – ĐHQG Hà Nội năm 2014, mình yêu thích tìm hiểu các nền tảng & công nghệ dạy-học tiếng Anh thú vị & mang tính thực tiễn cao.

Related Posts