Cấu trúc Not Only But Also: Tóm gọn dễ hiểu nhất [+ BÀI TẬP]

“Bạn ấy không những đáng yêu mà còn học giỏi.” Bạn có biết trong tiếng Anh câu này sẽ được nói như thế nào không? Hãy dùng cấu trúc not only but also để nhấn mạnh ý cần diễn đạt của 2 vế trong câu như vậy nhé. Đây là cấu trúc được sử dụng phổ biến trong giao tiếp và các bài thi. Hãy cùng FLYER tìm hiểu về cấu trúc thú vị này.

cấu trúc not only but also
Cấu trúc “Not only but also

1. Not only but also là gì?

Not only… but also có nghĩa là: “Không những … mà còn …”. Đây là dạng cấu trúc ngữ pháp được sử dụng tương đối phổ biến, dùng để nhấn mạnh về đặc tính hay hành động của sự vật, sự việc nào đó.

Not only… but also dùng để nối 2 từ hay cụm từ có cùng vị trí, tính chất, đồng thời nhấn mạnh ý cần diễn đạt của 2 vế này.

Nghĩa của not only but also
Nghĩa của “Not only but also”

Ví dụ:

 • Anna is not only lovely but also funny.

Anna không những đáng yêu mà còn vui tính.

-> Câu này để chỉ rằng Anna vừa đáng yêu vừa vui tính. Có thể nói một cách bình thường là: Anna is lovely and funny (Anna đáng yêu và vui tính). Nhưng khi dùng cấu trúc not only … but also thì 2 vế này được nhấn mạnh hơn.

2. Cấu trúc và cách dùng “Not only but also

Có nhiều cách để thành lập câu với not only but alo, để nhấn mạnh danh từ, tính từđộng từ của 2 vế trong câu. Bạn có thể xem qua video sau để biết thêm các ví dụ với “not only … but also”:

Cách dùng cấu trúc “Not only … but also”

Cách dùng và cấu trúc cụ thể như sau:

2.1. Nhấn mạnh danh từ

Cấu trúc: 

S + V + not only + N + but also + N 

cấu trúc not only but also
Cấu trúc nhấn mạnh danh từ

Ví dụ: 

 • Not only my sister but also my friend do not like to exercise 

Không những em gái mình mà cả bạn của mình cũng không thích tập thể dục.

 • We will visit not only Japan but also Korea.

Chúng mình sẽ đến thăm không chỉ Nhật Bản mà còn cả Hàn Quốc.

2.2. Nhấn mạnh động từ

Cấu trúc:

S + not only + V + but also + V

S + V + not only + V + but also + V

cấu trúc not only but also
Nhấn mạnh động từ

Ví dụ: 

 • Jane not only dances well but also sings perfectly. 

Jane không chỉ nhảy giỏi mà còn hát rất hay.

 • John hates not only washing clothes but also cleaning his room.

John không chỉ ghét giặt quần áo mà còn ghét dọn dẹp phòng của mình.

2.3. Nhấn mạnh tính từ/ trạng từ

Cấu trúc: 

S + V + not only + Adj/ Adv + but also + Adj/ Adv

cấu trúc not only but also
Nhấn mạnh tính từ/ trạng từ

Ví dụ: 

 • Daniel studies not only hard but also efficient. 

Daniel học không chỉ chăm chỉ mà còn hiệu quả nữa.

 • John drives not only carefully but also slowly.

John không chỉ lái xe cẩn thận mà còn chậm rãi.

2.4. Nhấn mạnh cụm giới từ

Cấu trúc:

S + V + not only + Prep + but also + Prep

cấu trúc not only but also
Nhấn mạnh cụm giới từ

Ví dụ:

 • Jenny is not only good at math but also at English.

Jenny không chỉ giỏi toán mà còn giỏi cả tiếng Anh.

 • Playing badminton is not only good for your health but also for your mood.

Chơi cầu lông không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tốt cho tâm trạng của bạn.

3. Cấu trúc đảo ngữ với “Not only but also

​​Cấu trúc đảo ngữ của not only but also như sau:

Not only + Modal verb/ trợ động từ + S + V but also + …

Not only + động từ tobe + S + but also + …

Trong cấu trúc câu not only but also, chúng ta có thể để nguyên “but also” hoặc bỏ “also” đi. Ngoài ra còn có thể tách “also” khỏi “but”.

cấu trúc not only but also
Ví dụ tách “also” khỏi “but”

Ví dụ: 

 • John drives not only carefully but slowly also.

John lái xe không chỉ cẩn thận mà còn chậm rãi.

Xem thêm: Tổng hợp công thức đảo ngữ trong tiếng Anh và cách sử dụng đầy đủ nhất

3.1. Đảo ngữ với động từ khuyết thiếu

Đối với câu có chứa động từ khuyết thiếu (modal verb) như can, could, will, would, should, must, may, might. Bạn chỉ cần đảo động từ khiếm khuyết lên trước chủ ngữ. Sau đó, bạn giữ nguyên vế thứ hai sau dấu phẩy. Như vậy là đã tạo thành một câu đảo ngữ rồi.

Ví dụ:

 • John can not only play badminton very well, but he is also an excellent student.  

-> Not only can John play badminton very well, but he is also an excellent student. 

John không chỉ có thể chơi cầu lông rất giỏi mà còn là một học sinh xuất sắc.

cấu trúc not only but also
Cấu trúc đảo ngữ “not only but also”

3.2. Đảo ngữ với “to be”

Với phương pháp đảo ngữ trong câu có chứa động từ “to be” (am/is/are), bạn chỉ cần đưa “to be” lên trước danh từ, sau đó giữ nguyên vế thứ 2.

Ví dụ:

 • Video games are not only harmful, but they are also costly. 

-> Not only are video games harmful, but they are also costly.

Trò chơi điện tử không chỉ có hại mà còn tốn kém.

3.3. Đảo ngữ với động từ thường

Trong phương pháp đảo ngữ với động từ thường, bạn chỉ cần đưa các trợ động từ như do, does, did,… lên phía trước chủ ngữ, sau đó đưa chủ ngữ về sau. Giữ nguyên vế còn lại là đã hoàn thành câu đảo ngữ rồi.

Ví dụ:

 • Playing sports doesn’t only benefit your own health, it also makes you look better.

-> Not only does Playing sports benefit your own health, it also makes you look better.

Chơi thể thao không chỉ có lợi cho sức khỏe của bạn mà còn giúp bạn trông đẹp hơn.

4. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc “Not only but also

cấu trúc not only but also
Lưu ý khi sử dụng cấu trúc not only but also

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc not only but also để tránh gặp phải các lỗi sai không đáng có.

 • 2 vế của câu cần phải đưa về cùng từ loại.

Ví dụ câu sai: 

He’s not only talented but also a composer.

Trong trường hợp này “talented” là tính từ, “composer” là danh từ. 2 từ này không tương đồng nhau, vì vậy đây là 1 câu sai. Đây là một lỗi sai thường gặp trong cấu trúc not only but also.

=> Câu đúng:

He’s not only talented but also creative.

Anh ấy không chỉ tài năng mà còn sáng tạo.

 • Động từ ở phía trước “not only” cần phải phù hợp với cả hai vế dùng sau đó.

Ví dụ:

Jane drinks not only the soda but also the chicken grilled.

Trong câu này động từ phía trước “not only” chỉ dùng được cho “soda” chứ không dùng được cho “chicken grilled”. Không ai “uống” được gà nướng cả phải không nào?

=> Câu đúng:

Jane drinks not only soda but also coffee.

Jane không những uống soda mà còn uống cà phê.

5. Một số cấu trúc đồng nghĩa với “Not only but also

Có một số cấu trúc đồng nghĩa với not only but also. Không hoàn toàn có nghĩa “không những…mà còn” nhưng lại có ý nghĩa khá tương tự. Bạn cần lưu ý các cấu trúc sau đây.

cấu trúc not only but also
Phân biệt với các cấu trúc khác

5.1. Cấu trúc as well as

As well as có nghĩa là “vừa…vừa…”, “cũng như”, “không những… mà còn…” Tương tự với cấu trúc not only but also, các thành phần trong 2 vế của cấu trúc này phải tương đương với nhau (cùng là tính từ, danh từ hay động từ,…)

Cấu trúc:

S + V + N/ Adv/ Adj + as well as + N/ Adv/ Adj

S + V + as well as + V

Ví dụ:

 • Matthew is handsome as well as talented.

Matthew vừa đẹp trai vừa tài năng.

 • She plays the piano as well as the guitar.

Cô ấy không những chơi đàn piano mà còn chơi ghi ta. 

5.2. Cấu trúc both…and…

Cấu trúc both…and… có nghĩa là “vừa… vừa…”, “cả hai”. Cấu trúc này giống với not only but also. Trong đó, “Both” chỉ được đi với “and”, không đi với “as well as”

Ví dụ: 

 • Mike is both handsome and talented.

Mike vừa đẹp trai vừa tài năng.

 • Jenny both plays the violin and composes music.

Jenny vừa chơi violin vừa sáng tác nhạc.

6. Bài tập cấu trúc “Not only but also

6.1. Viết lại câu sử dụng cấu trúc not only but also

1. Jane can make classmates laugh. She can make classmates cry.

2. There are problems with this boy. There are problems with his mother.

3. I tried to call her. I also sent her many letters.

4. He writes scripts for these movies. He acts in movies.

5. He can sing well. He can play the piano excellently.

6. She is thirsty. She is hungry.

7. Mary has both a headache and stomachache.

8. That boy was lazy and he was dirty, too.

6.2. Chọn đáp án đúng

1. Not only _______ a teacher, but she is also a poet.

2. Not only _______ Chinese, but she also speaks English.

3. _______ not only angry but also sad.

4. Not only _______ famous, but she is also rich.

5. They visited not only Italy, _________ England.

6. Not only _________ the test, but she also failed the course.

7. Not only _________ water, but we also need food.

8. I not only _________ well, but I also dance well.

9. Not only _________ study, but you should also do your homework.

10. She not only eats fruit, ____________ eats vegetables.

6.3. Tìm lỗi sai và viết lại câu đúng

Bài tập not only but also

1. She can only enjoy a delicious meal but also go fishing on the lake.

2. Mai not only plays the piano well but dances beautifully.

3. John has not only read the manga but seen the film made from it.

4. Not only Jenny start playing the piano before she could speak, but his mother taught her to compose music at a very early age.

5. Tom can not only make his mother laugh, also make her cry.

6. We want to travel abroad only in summer but also in winter.

7. Lisa eats not only broccoli also string beans.

8. Not adults but also children are attracted by some exciting moments that extreme sports give them, including surprise, worry, fear, curiosity and fun.

9. Not only are games costly, they are also a waste of time.

10. Not only my best friend forget my birthday, but she also didn’t even apologize for forgetting it!

6.4. Các câu sau là đúng hay sai?

Welcome to your Bài tập not only but also

1. She speaks English only naturally but also fluently.

2. They visited not only Japan but also India.

3. I like not only yogurt but also ice cream.

4. Jane not only study hard but plays hard.

5. My favorite sea creatures are not only jellyfish but also sharks.

6. Not only I destroy her crayons, but I will also break her pencils.

7. Thomas writes only correctly but also neatly.

8. Taylor is not only rich but also famous.

9. Tom not only read the book but also remembered what he read.

10. She is not only an actress but a singer.

6.5. Chọn đáp án chính xác

Bài tập not only but also

1. _________________________.

2. _________________________.

3. _________________________.

4. _________________________.

5. _________________________.

6. _________________________.

7. _________________________.

8. _________________________.

9. _________________________.

10. _________________________.

Lời kết

Bài viết trên đã tổng hợp rất chi tiết về cách dùng của cấu trúc not only but also, cũng như những lưu ý khi sử dụng cấu trúc này và phân biệt với các cấu trúc tương tự khác. Bạn có thể áp dụng cấu trúc này vào giao tiếp hàng ngày để nhấn mạnh ý trong câu. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường chinh phục tiếng Anh đầy thú vị.

Ba mẹ mong muốn con rinh chứng chỉ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo ngay gói luyện thi tiếng Anh trên Phòng thi ảo FLYER – Con giỏi tiếng Anh tự nhiên, không gượng ép!

✅ Truy cập 1700+ đề thi thử & bài luyện tập mọi cấp độ Cambridge, TOEFL, IOE, thi vào chuyênm,,,

Học hiệu quả mà vui với tính năng mô phỏng game độc đáo như thách đấu bạn bè, games từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, chữa bài luyện Nói chi tiết với AI Speaking

Theo sát tiến độ học của con với bài kiểm tra trình độ định kỳ, báo cáo học tập, app phụ huynh riêng

Tặng con môi trường luyện thi tiếng Anh ảo, chuẩn bản ngữ chỉ chưa đến 1,000VNĐ/ngày!

>>> Xem thêm:

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Nga Lương
Nga Lương
"A journey is best measured in memories rather than miles."

Related Posts