Bài tập 1: Chọn từ/cụm từ đúng để hoàn thành 2 quy tắc sau:

  0

  Bài tập 1: Chọn từ/cụm từ đúng để hoàn thành 2 quy tắc sau:

  1. We use remember + verb-ing when we remember after/before we do/have done it.

  We use remember + to + v-infinitive when we remember after/before we do/have done it

  Previous article Bài tập No sooner than
  Next article Bài tập 2: Chọn đáp án đúng:
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.