Bài tập cấu trúc After 4

  0
  1. He came home ___ at school, and ___ a short break, he started doing his homework.

  2. ___ the text carefully, find the key word in this story, and ___, study the two main characters’ actions all along the scene, and what their relationships have become long after…

  3. He’ll give you the key to the room ___ it.

  4. ___ your own exercises, wipe the board, and ___ close the door carefully ___ all the lights off.

  5. ____ up early, you take a huge breakfast, ___ you go skiing: I advise you to start with a blue run (a gentle slope) and ___, do a black track.

  Previous article Bài tập về từ bắt đầu bằng chữ F
  Next article Bài tập As well as
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.