Bài tập cấu trúc can 2

  0
  1. You’re carrying a lot of things. You can’t open the door yourself. There’s a man standing near the door. You say to him: ___________

  2. You’re a tourist. You want to go to the station, but you don’t know how to get there. You ask at your hotel: ______________

  3. You are in a clothes shop. You see some trousers you like and you want to try them on. You say to the shop assistant: ______________

  4. You have a car. You have to go the same way as Nick, who is on foot. You offer him a lift. You say to him: ___________

  5. You want to borrow your friend’s camera. What do you say to him?

  Previous article Bài tập giới từ trong tiếng Anh 3
  Next article Bài tập ôn luyện 12 thì trong tiếng Anh
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.