Bài tập về cấu trúc đảo ngữ 2

  0
  1. I couldn’t work because of the loud noise. (so)

  2. He didn’t play a lot of basketball. (little)

  3. Martin didn’t understand the situation. If he had, he would have quit. (had)

  4. The story hasn’t been told correctly. (rarely)

  5. She bought the car after he had explained its benefits. (only after)

  6. I don’t eat pork very often. (seldom)

  7. It was a day that we will all remember forever. (such)

  8. A new film has not often before produced such positive reviews. (rarely)

  9. He only felt entirely relaxed with close friends and family. (only with)

  10. The match won’t be cancelled unless the pitch is frozen. (only if)

  Previous article Bài tập về cấu trúc đảo ngữ 1
  Next article Bài tập về các cấu trúc câu tiếng Anh
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.