Bài tập 3: Chọn “True” hay “False”

  0

  Bài tập 3: Chọn “True” hay “False”

  1. “Chameleon” là động vật thuộc lớp thú

  2. “Dinosaur” dùng để chỉ loài khủng long

  3. “Kangaroo” dùng để chỉ loài chuột túi

  4. “Panda” dùng để chỉ loài ngựa vằn

  5. “Lion” dùng để chỉ loài sư tử

  6. “Raven” dùng để chỉ một loài cá

  7. “Crocodile” dùng để chỉ con thằn lằn

  8. “Locust” dùng để chỉ một loài côn trùng

  9. “Whale” dùng để chỉ loài cá voi

  10. “Swan” dùng để chỉ chim cánh cụt