Bài tập 5: Sắp xếp các động từ to be sau đây vào nhóm thích hợp (một số từ có thể đặt ở nhiều hơn một nhóm)

  0

  Bài tập 5: Sắp xếp các động từ to be sau đây vào nhóm thích hợp (một số từ có thể đặt ở nhiều hơn một nhóm)

  1. Are

  2. Been

  3. Be

  4. Were

  5. Was

  6. Am

  7. Is

  Previous article Bài tập tính cách tiếng Anh 4
  Next article Bài tập not only but also
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.