Bài tập từ vựng FLYERS Cambridge chủ đề “Flyers Adventure”

  0

  Welcome to your Bài tập từ vựng FLYERS Cambridge chủ đề “Flyers Adventure”

  Nối các từ cho sẵn vào đúng nghĩa tiếng Việt

  railway

  unhappy

  pyramid

  castle

  airport

  hotel

  museum

  cave

  passenger

  backpack

  1. Đường sắt:

  6. Lâu đài:

  2. Sân bay:

  7. Hành khách:

  3. Hang động:

  8. Không vui:

  4. Bảo tàng:

  9. Khách sạn:

  5. Ba lô:

  10. Kim tự tháp: