Bài tập về từ hạn định

  0
  1. My house has … red gate.

  2. Don't look directly at … sun, you will damage your eyes.

  3. I can't reach the books over there, please pass … books to me.

  4. You are the … to come to the party

  5. This building is very modern, … alarm works 24/7.

  6. … the house is this?

  7. I don't like this phone very much, do you have … one?

  8. “This” thuộc loại từ hạn định nào sau đây:

  9. “The” thuộc loại từ hạn định nào sau đây:

  10. “Other” thuộc loại từ hạn định nào sau đây:

  Previous article Bài tập cấu trúc When
  Next article Bài tập Câu phủ định trong tiếng Anh
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.