Bài tập về cấu trúc As far as

  0
  1. “AFA” là viết tắt của cụm từ nào sau đây:

  2. As … as I know, he didn’t come to class yesterday.

  3. This new phone works as far as it …

  4. Từ/cụm từ nào sau đây có thể thay thế cho “as far as”:

  5. As far as I … , we should not let Mike do it by himself.

  6. The marathon runner cannot run … his opponent.

  7. “As far as I know” mang ý nghĩa nào sau đây:

  8. As far as I …, this is our best choice at that time.

  9. Chọn từ/cụm từ có thể thay thế cho “as far as”:

  10. The car moves … the river.

  Previous article Bài tập với cấu trúc Absent
  Next article Bài tập trợ động từ
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.