Bài tập Tính từ đuôi “ing” và “ed”

  0

  Bài tập Tính từ đuôi “ing” và “ed”

  1. The new department head's presentation was pretty…

  2. Tính từ đuôi “ing” thường sử dụng với

  3. Tính từ đuôi “ed” thường sử dụng trong

  4. We are … with what he performed.

  5. Chọn ra tính từ đuôi “ed” của động từ “worry”

  6. Khi bổ nghĩa cho một danh từ để tạo thành cụm danh từ, tính từ bổ nghĩa sẽ là

  7. Sau đại từ bất định là

  8. Đối với câu có dạng thức giới từ đi kèm thì sử dụng

  9. Khi trong câu có 2 chủ thể, một chủ thể tác động lên chủ thể còn lại thì sử dụng

  10. Chọn ra tính từ đuôi “ing” của động từ “annoy”

  Previous article Bài tập cấu trúc Appreciate
  Next article Chọn đáp án đúng cho những câu sau đây:
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.