Những nguyên tắc cơ bản phải biết về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb Agreement) là chủ điểm ngữ pháp chưa bao giờ vắng mặt trong các bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh. Mặc dù xuất hiện thường xuyên như vậy, đây vẫn là một trong những điểm ngữ pháp “khó nhằn” nhất vì tính phức tạp của nó, nếu không cẩn thận các bạn sẽ dễ dàng mất điểm trong phần này. Trong bài viết hôm nay FLYER sẽ hệ thống một cách khoa học để các bạn sẽ không gặp phải tình huống “râu ông nọ cắm cằm bà kia” nữa nhé. 

Thế nào là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ?
Thế nào là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ?

1. Thế nào là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ?

Hiểu một cách đơn giản thì sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là cách động từ (Verb) thay đổi tùy theo chủ ngữ (Subject) trong các trường hợp khác nhau như: đếm được/ không đếm được, số ít/ số nhiều.

Ví dụ:

 • – The lion is running really fast.

Con sư tử đang chạy rất nhanh.

 • – The lions are running really fast

Những con sư tử đang chạy rất nhanh

-> Chủ ngữ từ một con sư tử (lion) thành những con sư tử (lions) làm động từ đang chia ở dạng số ít (is) biến thành dạng số nhiều (are).

 • – Water is becoming increasingly expensive.

Nước đang trở nên ngày càng đắt.

 • – Cars are becoming increasingly expensive.

Xe hơi đang trở nên ngày càng đắt.

-> Chủ ngữ từ danh từ không đếm được (water) thành danh từ đếm được (cars) làm động từ đang chia ở dạng số ít (is) biến thành dạng số nhiều (are).

2. Những quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

2.1. Trường hợp động từ luôn ở chia số ít

Trường hợp 1: Chủ ngữ là số ít thì động từ chia số ít

Ví dụ:

 • This child is 5 years old.

Đứa trẻ này năm tuổi.

 • He is the person that I told you.

Anh ấy là người tôi nói với bạn 

Trường hợp 2: Chủ ngữ chỉ một đại lượng về khoảng thời gian, khoảng cách, tiền bạc.

Ví dụ:

 • Three years is a long time.

Ba năm là một khoảng thời gian dài

 • Five dollars is all she has

Năm đô-la là tất cả cô ấy có.

Trường hợp 3: Chủ ngữ là một đại từ bất định: someone, anything, nothing, another, everyone…

Ví dụ:

 • Someone is knocking on the door.

Ai đó đang gõ cửa.

 • Everyone was very happy at the party.

Mọi người đã rất vui vẻ trong bữa tiệc.

Trường hợp 4: Chủ ngữ là một mệnh đề danh từ

Ví dụ:

 • All I want to do right now is to eat a big apple pie.

Tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là ăn một chiếc bánh táo to.

 • That you get good marks in Math is very cool.

Việc bạn đạt điểm cao ở môn Toán là rất ngầu đấy.

Những quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ.
Những quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ.

Trường hợp 5: Chủ ngữ là một động từ.

Ví dụ:

 • Reading is one of my hobbies.

Đọc sách là một trong những sở thích của tôi.

 • Becoming famous is her dream.

Trở nên nổi tiếng là ước mơ của cô ấy.

Trường hợp 6: Chủ ngữ là một danh từ riêng (Tên người, tên tác phẩm…)

Ví dụ:

 • “Romeo and Juliet” is my favorite novel.

Tác phẩm “Romeo and Juliet” là tiểu thuyết yêu thích của tôi.

 • Elysia is a beautiful princess.

Elysia là một công chúa xinh đẹp.

Trường hợp 7: Chủ ngữ là danh từ không đếm được

Ví dụ:

 • Mathematics is really hard.

Toán học thì rất khó.

 • Diabetes is one of the most popular diseases these days.

Tiểu đường là một trong những bệnh phổ biến hiện nay.

Trường hợp 8: Chủ ngữ bắt đầu bằng Each/ Every 

Cấu trúc: 

Every/ Each + N (số ít) + V (số ít)

Ví dụ:

 • Each group worked efficiently.

Mỗi nhóm đã làm việc hiệu quả

 • Every child in the class passes the examination

Mỗi đứa trẻ trong lớp đều thi đỗ trong kì thi.

Cấu trúc:

Each of + N (số nhiều) + V (số ít)

Ví dụ:

 • – Each of them has one child.

Mỗi người bọn họ đều có một đứa con.

Cấu trúc:

Every/ Each + N1 (số ít) + and every/ each + N2 (số ít) + V (số ít)

Ví dụ:

 • Every boy and every girl has their own dream.

Tất cả những chàng trai và tất cả các cô gái đều có ước mơ của riêng họ.

Trường hợp 9: Chủ ngữ chứa A large amount/ A great deal of

Cấu trúc:

 A large amount/ A great deal of + N (không đếm được/ số ít) + V (số ít)

Ví dụ:

 • A great deal of research has been done already over the last century.

Một lượng lớn nghiên cứu được hoàn thành trong cuối thế kỷ qua.

 • A large amount of milk was used to make cheese.

Một lượng sữa lớn đã được dùng làm phô mai.

Trường hợp 10: Chủ ngữ chứa Neither (of)/ Either of

Cấu trúc:

Neither (of)/ Either of + N (số nhiều) + V (số ít)a great deal of something

Ví dụ:

 • Neither of them remember the king’s instructions.

Cả hai trong số họ đều không nhớ chỉ dẫn của quốc vương.

 • – s either of them at school right now?

Một trong hai đứa nó đang ở trường bây giờ à?

Trường hợp 11: Chủ ngữ là The number of

Cấu trúc:

The number of + N (số nhiều) + V (số ít)

Ví dụ: 

 • The number of drawings is smaller than I expected.

Số lượng bản vẽ nhỏ hơn tôi mong đợi.

 • The number of smokers is decreasing rapidly.

Số người hút thuốc ngày càng giảm nhanh chóng.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

2.2. Trường hợp động từ luôn ở chia số nhiều

Trường hợp 1: Chủ ngữ số nhiều

Ví dụ:

 • Mandarins are rich in vitamin C

Quýt thì nhiều vitamin C

Chú ý: Nhiều danh từ không kết thúc bằng đuôi “s” nhưng vẫn là dạng số nhiều: Police (cảnh sát) , people (người), children (trẻ em), mice (con chuột)…..

Ví dụ:

 • The children are playing volleyball.

Bọn trẻ đang chơi bóng chuyền.

Trường hợp 2: Nếu hai chủ ngữ đẳng lập được nối với nhau bằng “and”

Ví dụ:

 • Jim and Lyly are my best friends.

Jim và Lyly là bạn thân của tôi. 

 • The actor and his manager are going to a party tonight.

Diễn viên và quản lý của anh ta thì đến một bữa tiệc tối nay.

Chú ý: Nếu hai danh từ chỉ cùng một người, nội bộ, hoặc một món ăn… thì động từ vẫn chia ở số ít.

Ví dụ:

 • Bread and butter are his daily food.

Bánh mì và bơ là thực phẩm hàng ngày của anh ta.

Trường hợp 3: Chủ ngữ chứa Both

Cấu trúc:

Both N1 (and N2) + V (số nhiều)

Ví dụ:

 • Both his children are at university.

Tất cả con của anh ấy đều đang học đại học

 • Both he and Max adhere to a similar philosophy.

Cả ông ấy lẫn Max đều trung thành với cùng một triết lý.

Trường hợp 4: Chủ ngữ là The + adj (Chỉ một tập hợp người)

Ví dụ: 

 • The poor always need help.

Những người nghèo luôn luôn cân giúp đỡ.

 • The old usually are stricter than the young

Người già thường khó tính hơn người trẻ.

Trường hợp 5: Chủ ngữ là các danh từ luôn dùng dạng số nhiều: Jeans (quần bò), pants (quần dài), scissors (cái kéo), tongs (cái kẹp), glasses (cái kính mắt), shorts (quần sooc)…

Ví dụ: 

 • My pants are black.

Cái quần dài của tôi thì màu đen.

 • Jeans are not suitable for under 2-year-old children.

Quần bò thì không phù hợp với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi.

Trường hợp 6: Chủ ngữ là A number of

Cấu trúc:

 A number of + N (số nhiều) + V (số nhiều)

Ví dụ:

 • A number of countries are overproducing goods.

Một số nước đang sản xuất thừa hàng hóa.

 • A number of improvements are particularly noteworthy.

Có một số điểm cải thiện đặc biệt đáng lưu ý.

Động từ chia ở số ít hoặc số nhiều tùy trường hợp
Động từ chia ở số ít hoặc số nhiều tùy trường hợp

2.3. Động từ chia ở số ít hoặc số nhiều tùy trường hợp

Trường hợp 1: Khi chủ ngữ được nối với nhau bởi các liên từ: as long as, as well as, together with, with, along with, in addition to, accompanied by… thì động từ chia theo chủ ngữ thứ nhất. 

Ví dụ: 

 • Mrs. Smith, together with her daughter, is going abroad.

Bà Smith và con gái sẽ ra nước ngoài.

 • My mother as well as the other people in my family is very friendly

Mẹ tôi và những người khác trong gia đình tôi đều rất thân thiện

Trường hợp 2: Chủ ngữ chứa nor/ or thì chia theo chủ ngữ thứ hai.the aims of

Ví dụ:

 • My parents or my brother is staying at home now.

Bố mẹ hay anh trai tôi thì đều đang ở nhà.

 • Neither my sister nor my parents are staying at home now.

Chị gái hay bố mẹ tôi thì đều không đang ở nhà.

Trường hợp 3: Chủ ngữ chứa of trong các trường hợp sau động từ chia theo danh từ đứng sau of.

Cấu trúc:

All/ Some/ Plenty/ The rest/ Most/ Part/ A lot/ Lots/ Percentage/ Half/ Majority/ Minority + of + N + V (chia theo N)

Ví dụ:

 • One-third of the oranges are yours

Một phần ba số cam là của bạn.

 • One-third of the milk is enough for dinner.

Một phần ba lượng sữa là đủ cho bữa tối.

Trường hợp 4: Chủ ngữ là N1 of N2: Động từ chia theo N1

Ví dụ:

 • The study of how living things work is called philosophy.

Ngành học về sự hoạt động của vật thể sống được gọi là triết học.The committee are

 • The aims of these activities are to encourage research and innovations.

Những mục đích của các hoạt động này là để khuyến khích sự nghiên cứu và đổi mới.

Trường hợp 5: Chủ ngữ là một số danh từ chỉ tập thể:  Congress (), family (gia đình), club (câu lạc bộ), army (quân đội), government (chính phủ), committee (Ủy ban)….

 • Nếu xem như một đơn vị thì chia số ít

Ví dụ:

 • That committee meets regularly.

Ủy ban đó họp rất thường xuyên.

 • Nếu chỉ các thành viên trong thể đó thì động từ chia số nhiều

Ví dụ:

 • The committee is well-disposed towards the idea.

Uỷ ban đồng tình với ý kiến đó.

Trường hợp 6: Cấu trúc there/ here

Cấu trúc:

There/ here + is + N (số ít)

There/ here + are + N (số nhiều)

Ví dụ:

 • There are different sports at my university.

Có nhiều môn thể thao trong trường đại học của tôi.

 • Here is a prescription for you.

Đây là đơn thuốc dành cho bạn.

Trường hợp 7: Mệnh đề quan hệ: Động từ chia theo chủ ngữ ở mệnh đề chính.

Ví dụ:

 • The man in the black shirt is my new boss.

Người đàn ông đang mặc áo đen là cấp trên mới của tôi.

 • The books on the table are about geography.

Tất cả những quyển sách trên bàn đều về địa lý. 

Bài tập về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Bài tập về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

3. Bài tập vận dụng 

Bài tập 1: Cho dạng đúng của động từ ở trong ngoặc

Welcome to your hh1

1. The Chinese (be) famous for their calmness.

2. The money that (spend) on education every month (be) not enough.

3. The number of workers who (not, finish) their work yet (have) to work on the weekend.

4.Three kilos of tomatoes (make) the basket heavier.

5. The contracts signed by the manchair (have) been voided because some stipulations were not met.

6. Five miles (be) a very long distance for us to walk.

7. Each frame that is not properly wrapped (have) to be returned to the sender.

8. The plan as well as the proposals (be)  . to be presented in the coming Tuesday meeting.

9. The keys of the house (have) been lost.

10. If nobody (have)   bought that old car from the dealer, then you should return and make another offer.

Bài tập 2: Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc.

Welcome to your hh

1. He (is playing/ are playing) soccer at the stadium right now.

2. There are lots of eggs on the table. The majority (are/ is) duck eggs.

3. (Is/ Are) there enough milk for us to drink?

4. A number of teachers (concern/ concerns) about their students’ safety when they go across the road.

5. Playing the guitar (doesn’t/ don’t) interest me much. I love reading books because what I read (broaden/ broadens) my brain a lot.

6. No apple juice (contains/ contain) much sugar, so drinking it (is/ are) healthy.

7. Either her sisters or she (have to/ has to) cook dinner.

8. Neither of the students (want/ wants) to present their ideas in front of a lot of people.

9. No one (is/ are) suitable for that position, so we need to find others.

10. Both my father and I (goes/ go) out to buy a gift for my mother on her birthday.

4. Tổng kết 

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là thành tố quan trọng và cơ bản nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Qua phần tổng hợp chi tiết và bài tập trên, FLYER tin rằng bạn đã có một cái nhìn tổng quan nhất về điểm ngữ pháp này. Tuy nhiên, để nắm vững thì tìm hiểu về lý thuyết thôi vẫn chưa đủ, thay vào đó, bạn cần phải không ngừng luyện tập thông qua các câu hỏi và đề thi thử với nhiều tình huống đa dạng. Ghé thăm Phòng luyện thi ảo FLYER, nơi sở hữu bộ đề thi “khủng” với đa dạng câu hỏi tuyệt đối không trùng lặp với bất cứ đâu do chính FLYER biên soạn. Đặc biệt, quá trình học tập sẽ không hề nhàm chán với hình thức học tập mô phỏng game cùng nhiều thử thách và phần thưởng hấp dẫn đang đợi bạn khám phá!

>>> Xem thêm

  ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM FLYER

  ✅ Trải nghiệm miễn phí ôn luyện phòng thi ảo chuẩn quốc tế
  ✅ Truy cập 1700+ đề thi thử & bài luyện tập mọi cấp độ Cambridge, TOEFL, IOE, thi vào chuyên...
  ✅ Chấm, chữa bài luyện Nói chi tiết với AI Speaking

  Comments

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Thúy Quỳnh
  Thúy Quỳnh
  Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.

  Related Posts