Tổng hợp 200+ từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “G” hay nhất 

Từ bắt đầu bằng chữ “G” đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của bạn bây giờ là gì nhỉ?

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc nghĩ ra một từ bắt đầu bằng chữ “G” thì đừng lo nhé. Sau đây, FLYER sẽ giúp bạn tổng hợp danh sách các từ vựng tiếng Anh thông bắt đầu bằng chữ “G” thông dụng. Trong đó, sẽ có rất nhiều từ đi cùng chúng ta trong suốt quá trình học tập và làm việc sau này. Nào cùng học với FLYER nhé!

1. Tổng hợp các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “G”

từ vựng tiếng Anh thông bắt đầu bằng chữ “G” thông dụng
“Không có ngữ pháp, rất ít thông tin có thể được truyền đạt; không có từ vựng, không một thông tin nào có thể được truyền đạt.”

Để giúp bạn dễ theo dõi hơn, FLYER sẽ chia các từ vựng theo loại từ lần lượt là danh từ, động từ, và tính từ như sau:

1.1. Một số danh từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “G”

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Gallery/’gæləri/Nhà trưng bày nghệ thuật
Gamble/’gæmbl/Trò đánh bạc, trò may rủi
Game/geim/Trò chơi
Gap/gæp/Khoảch cách
Garage/’gærɑ:ʒ/Nhà xe
Garden/’gɑ:dn/Vườn
Gas/gæs/Chất khí
Gate/geit/Cổng
Gear/giə[r]/Bánh răng, bộ số
Gecko/’gekəʊ/Con tắc kè
Gel/dʒel/ (Hóa học) chất quánh, chất keo
Gelatin/’dʒeləti:n/Một chất gây đông trong thực phẩm
Gem/dʒem/– ngọc
– (nghĩa bóng) vật quý nhất
Gender/’dʒendə[r]/Giới, giới tính
Gender/’dʒendə[r]/Giới, giới tính
Generation/dʒenə’rei∫n/ Thế hệ, đời
Genesis/’dʒenisis/Căn nguyên, nguồn gốc
Genius/’dʒi:niəs/Thiên tài; bậc thiên tài
Gentleman/ˈdʒentlmən/Người thanh lịch, người hào hoa phong nhã
Geography/dʒi’ɒgrəfi/ Địa lý 
Geology/dʒi’ɔlədʒi/Địa chất học; địa chất
Ghost/gəʊst/Ma, hồn ma
Ghost/gəʊst/Ma, hồn ma
Ghoul/gu:l/Ma cà rồng
Gift/gift/Quà [tặng], quà [biếu], tặng phẩm
Giggle/’gigl/Tiếng cười khúc khích
Girl/gɜ:l/ Cô gái
Girlfriend/ˈgɚlˌfrɛnd/Bạn gái
Glamour/’glæmə[r]/ Sức hấp dẫn, sức quyến rũ
Glamour/’glæmə[r]/ Sức hấp dẫn, sức quyến rũ
Glance/glɑ:ns/ Liếc nhìn, liếc
Glass/glɑ:s/Kính; thủy tinh
Glimpse/glimps/Cái nhìn lướt qua
Globe/gləʊb/Quả địa cầu
Globe/gləʊb/Quả địa cầu
Glory/’glɔ:ri/Sự vinh quang, sự vẻ vang
Glow/gləʊ/Rực sáng
Goal/gəʊl/– khung thành (bóng đá…), bàn thắng, điểm
– (nghĩa bóng) mục tiêu, mục đích
Goat/gəʊt/Con dê
God/gɔd/Thần
Goddaughter/’gɔddɔ:tə/Con gái đỡ đầu
Godmother/’gɔdmʌðə[r]/Mẹ đỡ đầu
Gold/gəʊld/ Vàng
Golf/gɔlf/Môn chơi gôn
Gospel/’gɔspəl/Sự thật
Gossip/’gɔsip/Chuyện ngồi lê đôi mách
Government/’gʌvənmənt/Sự cai trị
chính phủ
Grace/greis/Vẻ duyên dáng, vẻ yểu điệu
Graciousness/’grei∫əsnis/Sự tử tế, sự tốt bụng
Grade/greid/Cấp, bậc, mức, hạng, loại, điểm
Gradient/’greidiənt/Độ dốc (đường sá…)
Graduate/’grædʒuət/Người tốt nghiệp đại học (với bằng cử nhân)
Graduation/grædʒu’ei∫n/ Sự tốt nghiệp đại học
Grain/grein/Thóc lúa; lúa mì
hạt
Grandeur/’grændʒə[r]/ Sự lộng lẫy, sự huy hoàng, sự tráng lệ, sự hùng vĩ
Grandmother/’grændmʌðər[r]/
Graph/græf/Đồ thị
Grass/grɑ:s/Cỏ
Grave/greiv/Mồ, mả, phần mộ
Gravity/’græviti/Trọng lực
Greed/gri:d/Tính ham ăn; thói háu ăn
lòng tham , sự hám danh lợi
Grid/grid/Lưới sắt
Grief/gri:f/ Nỗi đau buồn, nỗi khổ tâm
Grievance/’gri:vns/Lời kêu ca phàn nàn
Grip/grip/Sự giữ chặt, sự nắm chặt
Grit/grit/ Hạt sạn
Ground/graʊnd/ Mặt đất, đất
Group/gru:p/Nhóm
Growth/grəʊθ/Sự gia tăng, tăng trưởng
Guarantee/gærən’ti:/Sự bảo hành
Guard/gɑ:d/ Sự canh gác, sự gác
Guest/gest/Khách, khách mời
Guidance/’gaidəns/Sự chỉ đạo, sự hướng dẫn
Guide/gaid/Người dẫn đường; người chỉ dẫn, người hướng dẫn
Guise/gaiz/Chiêu bài, lốt vỏ
Guitar/gi’tɑ:/ Đàn ghi-ta
Gulf/gʌlf/Vịnh
Gun/gʌn/Súng
Guy/gai/ Anh chàng
Gym/’dʒim/Phòng tập thể dục
Tổng hợp các danh từ bắt đầu bằng chữ “G”

1.2. Một số động từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “G”

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Gag/gæb/Bịt miệng
Gain/gein/ Đạt tới
Gallop/’gæləp/Phi nước đại (ngựa)
Gamble/’gæmbl/Đánh bạc
Gape/geip/Há to miệng ra
Gargle/’gɑ:gl/Súc họng
Garnish/’gɑ:ni∫/Cho thức ăn bày kèm lên món ăn (ớt, lát chanh, rau thơm…)
Gasp/gɑ:sp/Há hốc miệng (vì kinh ngạc); há miệng thở hổn hển
Gather/’gæðə/Tụ họp, tập hợp
Gauge/geidʒ/Đo, ước lượng, ước tính
Gawk/gɔ:k/Trố mắt nhìn
Generalize/’dʒenərəlaiz/Nói chung chung
Generate/’dʒenəreit/ Tạo ra, phát ra
Germinate/’dʒə:mineit/ [làm cho] nảy mầm
Gesticulate/dʒe’stikjuleit/ Khoa tay (khi nói)
Gesture/’dʒest∫ə[r]/Sự ra hiệu (bằng tay, bằng đầu), cử chỉ
Get/get/Nhận được, được
Giggle/’gigl/Cười khúc khích
Gild/gild/Mạ vàng; sơn vàng
Give/giv/Cho, đưa; biếu, tặng
Glance/glɑ:ns/Liếc nhìn, liếc
Glare/gleə[r]/Chói sáng lòa
Glaze/gleiz/Lắp kính
Gleam/gli:m/Tia sáng lóe lên; ánh phản chiếu
Glean/gli:n/Mót (lúa)
lượm lặt
Glide/glaid/Lướt
Glimmer/’glimə[r]/Le lói (ánh sáng)
Glimpse/glimps/ Nhìn lướt qua; thoáng thấy
Glisten/’glisn/Lóng lánh
Glitter/’glistə[r]/Lấp lánh; long lanh
Gloat/gləʊt/Hả hê
Glorify/’glɔ:rifai/Tôn lên, tô vẽ thêm
Glow/gləʊ/Rực sáng
Glue/glu:/Dán bằng keo (hồ)
Gnash/næ∫/Nghiến (răng)
Gnaw/nɔ:/Gặm
Go/gəʊ/ Đi
Goad/gəʊd/Thúc giục
Gobble/’gɔbl/Ăn ngấu nghiến
GossipGossipNgồi lê đôi mách, tán gẫu
Gouge/gaʊdʒ/Đục phá
Govern/’gʌvən/Cai trị; cai quản
Grab/græb/Chộp, giật, vồ, túm
Grace/greis/Làm cho đẹp thêm; trang hoàng
Grade/greid/Sắp xếp theo loại hạng, phân loại, phân hạng
Graduate/’grædʒueit/Tốt nghiệp đại học, đậu cử nhân
Graft/grɑ:ft/Ghép
Grant/grɑ:nt/Cho, ban, cấp
Granulate/’grænjʊleit/Làm cho có dạng hạt nhỏ, làm cho có bề mặt ráp
Grapple/’græpl/Túm chặt lấy; níu lấy
Grasp/grɑ:sp/Túm lấy; ngoạm lấy, chộp lấy
Grate/greit/Xát; nạo
Gratify/’grætifai/Làm hài lòng, làm vui lòng
Gravel/’grævəl/Rải sỏi
Gravitate/’græviteit/Đổ về, bị hút về
Graze/greiz/Ăn cỏ (gia súc)
Grease/gri:s/Tra mỡ, bơm mỡ (vào máy)
Greet/gri:t/Chào, đón chào
Grieve/gri:v/Làm đau buồn, gây khổ tâm
Grill/gril/Nướng
Grimace/gri’meis/Nhăn mặt, nhăn nhó
Grind/graind/Xay, nghiền, tán
Grip/grip/Giữ chặt, nắm chặt
Groom/grum/Chải lông (cho ngựa), coi sóc ngựa
Grope/grəʊp/Dò dẫm, mò mẫm
Grovel/’grɔvl/Uốn gối, khúm núm
Grow/grəʊ/Lớn lên, phát triển
Growl/graʊl/Gầm gừ; rền
Grub/grʌb/Bới đất, ủi đất
Grumble/’grʌmbl/Càu nhàu, lầm bầm
Grunt/grʌnt/Càu nhàu, cằn nhằn
Guarantee/gærən’ti:/Bảo đảm
Guard/gɑ:d/Gác, canh; bảo vệ
Guess/ges/Đoán, phỏng đoán
Guide/gaid/Chỉ đường, dắt dẫn; dẫn
Gulp/gʌlp/Nuốt, nuốt vội, nốc
Gurgle/’gə:gl/Ùng ục, ồng ộc; ríu rít
Guzzle/’gʌzl/Phàm ăn tục uống; nốc; ngốn
Tổng hợp các động từ bắt đầu bằng chữ “G”

1.3. Một số tính từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “G”

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Gabby/’gæbi/ Hay nói, lắm mồm
Gainful/’geinful/Mang lại lợi ích, có lợi
Gallant/’gælənt/Lịch sự với phụ nữ
Galling/’gɔ:liη/Bực mình; bẽ mặt
Garbled/’gɑ:bld/Lẫn lộn, lộn xộn
Gargantuan/gɑ:’gæntjʊən/Khổng lồ
Garish/’geəri∫/Lòe lẹt, sặc sỡ
Garrulous/’gerələs/Ba hoa, lắm mồm
Gaseous/’gæsiəs/Có chứa khí; ở thể khí
Gassy/’gæsi/Như khí
đầy [bọt] khí
Gauche/gəʊ∫/Vụng về
Gaudy/’gɔ:di/(xấu) lòe loẹt
Gaunt/gɔ:nt/Hốc hác, híp
Gauzy/’gɔ:zi/Như sa, mỏng nhẹ như sa
Gawky/’gɔ:ki/Cao lêu nghêu và lóng ngóng vụng về
Gelatinous/dʒi’lætinəs/Như gelatin
General/’dʒenərəl/Chung, phổ biến
Generative/’dʒenərətiv/Có khả năng tạo ra, có khả năng phát ra
Generic/dʒi’nerik/Chung
Generous/’dʒenərəs/Rộng rãi, hào phóng
Genetic/dʒi’netik/[thuộc] gen; [thuộc] di truyền học
Genial/’dʒi:niəl/Tốt bụng, vui tính, chan hòa
Gentle/’dʒentl/ Hiền lành, hòa nhã, dịu dàng
Genuine/’dʒenjuin/Thật (không phải giả), đích thực
Geographic/,dʒiə’græfik/(thuộc) địa lý
Geographical/dʒiə’græfikl/[thuộc] địa lý
Geological/dʒiə’lɔdʒikəl/ [thuộc] địa chất
Geometrical/dʤiə’metrik/ (thuộc) hình học
Geriatric/,dʒeri’ætrik/ [thuộc] lão bệnh học
German/’dʒə:mən/[thuộc] Đức
Ghostly/’gəʊstli/ [thuộc] ma quái; tựa ma quái
Ghoulish/’gu:li∫/Như ma cà rồng; kinh tởm, quỷ quái
Giddy/’gidi/Chóng mặt, choáng váng; làm chóng mặt
Gifted/’giftid/Có năng khiếu
Gigantic/’dʒaigæntik/Kếch xù, cực lớn
Gilded/’gildid/ Giàu có quý phái
Glad/glæd/Vui mừng; mừng
Glamorous/’glæmərəs/Hấp dẫn, quyến rũ
Glaring/’gleəriη/ Chói lòa
Glassy/’glɑ:si/Như kính, như thủy tinh
Gleaming/’gli:miη/ Ánh, bóng
Gleeful/’gli:ful/Hân hoan, khoái trá
Glib/glib/(xấu) lém lỉnh
Glittering/’glitəriη/Lấp lánh, long lanh
Global/’gləʊbl/Toàn cầu
Globular/’glɒbjʊlə[r]/[có] hình cầu
Gloomy/’glu:mi/Tối tăm
Glorious/’glɔ:riəs/Vinh quang, vẻ vang
Glossy/’glɔsi/ Bóng láng
Glowing/’gləʊiη/Nồng nhiệt ca ngợi
Gluey/’glu:i/Như keo hồ
dính chặt
Glum/glʌm/Rầu rĩ, buồn bã
Gluttonous/’glʌtənəs/ Phàm ăn, háu ăn
Gnarly/nɑ:ld/ Lắm mấu, xương xẩu (thân cây, cành cây; ngón tay…)
God-awful/’gɔdɔ:ful/Tồi tệ, kinh khủng
Godly/’gɔdli/Sùng đạo
Golden/’gəʊldən/Bằng vàng
Good/gud/Tốt; hay; giỏi
Good-for-nothing/,gʊdfə’nʌθiη/Vô tích sự, đoảng
Good-looking/,gʊd’lʊkiη/Đẹp, xinh xắn
Good-natured/,gʊd’neit∫əd/Có bản chất tốt, tốt bụng
Gooey/’gu:i/(khẩu ngữ) nhờn, nhớp nháp
Goofy/’gu:fi/Ngu ngốc, ngốc nghếch
Gorgeous/’gɔ:dʒəs/Huy hoàng, lộng lẫy, tuyệt vời
Gory/’gɔ:ri/Đầy máu, đẫm máu
Graceful/’greisful/Duyên dáng, yểu điệu
Gracious/’grei∫əs/Tử tế, tốt bụng
Gradual/’grædʒuəl/Tuần tự, từng bước
Grainy/’greini/Có hạt nổi rõ (đặc biệt là bức ảnh)
Grand/grænd/Tráng lệ, huy hoàng
Grandiose/’grændiəʊs/Đồ sộ, đại qui mô
Graphic/’græfik/ Tạo hình
Grassy/’gra:si/Có cỏ, đầy cỏ
Grateful/’greitful/Biết ơn
Gratifying/’grætifaiiη/Làm hài lòng
Grating/’greitiη/Kêu ken két, làm gai người
Gratuitous/grə’tju:itəs/Vô cớ
Grave/greiv/Nghiêm trọng, trầm trọng
Gray (hoặc grey)/grei/Xám
Greasy/’gri:si/Dính mỡ
Great/greit/Lớn, to lớn
Greedy/’gri:di/Tham lam; thèm thuồng, hám
Greek/gri:k/[thuộc] Hy Lạp
Green/gri:n/Xanh lá cây, [có màu] lục
Greenish/’gri:ni∫/Hơi xanh lá cây, xanh xanh
Gregarious/gri’geəriəs/Thích đàn đúm, thích giao du
Grim/grim/Nghiêm nghị
Grimy/’grimi/Dính đầy bụi đen
Grinding/’graindiη/Kêu kèn kẹt, rít ken két
Gripping/’gripiη/Cuốn hút [sự chú ý], hấp dẫn
Gritty/’griti/Có nhiều sạn
Grizzled/’grizld/ Hoa râm (tóc)
Groaning/grouniɳ/ Rên rỉ
lẩm bẩm
Groggy/’grɔgi/ Chếnh choáng, chệnh choạng
Groomed/gru:md/Có quần áo tóc tai chỉnh tề, chải chuốt
Grotesque/grəʊ’tesk/Quái dị
Grouchy/graʊt∫i/Hay kêu ca cằn nhằn
Grown-up/’grəʊnʌp/Đã lớn, đã trưởng thành
Grubby/’grʌbi/Bẩn thỉu, dơ dáy
Gruff/grʌf/Cộc cằn, thô lỗ
Grumpy/’grʌmpi/Cộc cằn; cáu bẳn
Guarded/’gɑ:did/ Thận trọng, giữ gìn
Guileless/’gaillis/Chân thật
Guiltless/’giltnis/Vô tội
Guilty/’gilti/Có tội, tội lỗi
Gullible/’gʌlibl/Cả tin, dễ bị lừa
Gushing/’gʌ∫iη/Tràn trề, dồn dập
Gushy/’gʌʃi/ Hay bộc lộ, hay thổ lộ (tình cảm…); vồn vã
Gustatory/’gʌstətəri/ (thuộc) vị giác
Gusty/’gʌsti/ Có những cơn gió mạnh
Tổng hợp các tính từ bắt đầu bằng chữ “G”

2. Tổng hợp các thành ngữ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “G”

Bên cạnh các từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “G”, FLYER xin giới thiệu thêm với bạn 1 số thành ngữ tiếng Anh khác. Việc biết nhiều thành ngữ tiếng Anh sẽ giúp tăng kỹ năng giao tiếng bằng tiếng Anh của bạn, khiến bạn nghe giống người bản xứ hơn.

Thành ngữNghĩa
Game onBáo hiệu một cuộc thi nào đó sắp bắt đầu, thể hiện sự hào hứng, sẵn sàng và tinh thần cạnh tranh của người nói
Game planMột chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng
Gardening leaveThời gian tạm dừng lao động
Get crackingHành động nhanh chóng và đầy nhiệt huyết
Get in on the actTận dụng/lợi dụng cái mà người khác đã làm/đã khởi xướng để có thành công tương tự
Get into your strideBước vào việc ổn định công việc và cuộc sống hay đạt được sự hiệu quả và nhịp độ thành công trong công việc
Get it in the neckBị quở trách trừng phạt nặng nề
Get it off your chestNói ra một nỗi băn khoăn, hay một mối lo để mình cảm thấy nhẹ người, không còn phải lo nghĩ nữa
Get my driftHiểu được/nắm được thông tin chung, thông tin khái quát của tình huống nào đó
Get off the groundĐược bắt đầu thực hiện, hoặc trở nên thành công
Get on like a house on fireNói ai đó trở thành bạn bè thân thiết một cách nhanh chóng
Get on one’s nervesLàm (ai đó) sôi máu, điên đầu, loạn óc, phát điên
Get on your soapboxPhát biểu/bày tỏ mạnh mẽ quan điểm, ý kiến của mình về một vấn đề
Get out of bed on the wrong sideDậy mà cảm thấy mệt mỏi, chán chường
Get the green lightCho phép ai làm gì đó
Get the hang of itHọc cách làm một việc gì đó đúng đắn, nhất là khi nó không dễ dàng và rõ ràng
Get the monkey off your backVứt bỏ gánh nặng, xóa sạch khó chịu trong lòng
Get the nodĐược chấp nhận, đồng ý và được tuyển chọn
Get the pictureHiểu được toàn cảnh sự việc, chuyện gì đang xảy ra
Get/take the show on the roadNhanh chóng bắt đầu (những hoạt động đã lên kế hoạch)
Get the word outLan truyền thông tin
Ghost of a chanceRất ít cơ hội để thành công
Ghostly presenceCảm thấy sự tồn tại của ma quỷ hoặc thứ gì đó mờ ám
Gild the lilyLàm một việc thừa, vẽ rắn thêm chân, thừa giấy vẽ voi
Give a big handCho ai đó một tràng pháo tay thật lớn
Give a dog a bad nameNếu ai bị nói xấu, dèm pha thì người đó sẽ khó khăn, khổ sở 
Give and takeNhượng bộ lẫn nhau, có đi có lại
Glass ceilingRào cản vô hình
Glimmer of hopeHi vọng mong manh
Go against the grainKhông làm điều đó bởi vì nó khác thường hoặc không đúng về mặt đạo đức
Go bananasTrở nên bực mình, phấn khích với một tình huống nào đó hoặc với ai đó
Go down a stormRất thành công, đặc biệt đối với khán giả/được khán giả đón nhận rất nhiệt liệt và nhiều người yêu thích
Go down like a lead balloonKhông được ưa thích hay không được đón nhận
Go DutchĐi ăn “tiền ai người nấy trả”
Go easy onĐối xử nhẹ nhàng, không chỉ trích quá độ
Golden handshakeSố tiền được trả trước khi nghỉ hưu, trợ cấp nghỉ việc
Golden opportunityCơ hội vàng, cơ hội lý tưởng, cơ hội hiếm có
Golden touchKhả năng kiếm được rất nhiều tiền
Gone for a burtonMất tích, chết, hủy hoại
Good as goldCư xử tốt
Good eggNgười tốt bụng, đáng tin cậy
Good fences make good neighboursTốt hơn hết là lo chuyện của mình và tôn trọng quyền riêng tư của người khác
Good shape– hoạt động trơn tru (đối với máy móc)
– khỏe mạnh, sung sức (đối với người)
Grab the bull by its hornsGiải quyết một tình huống khó khăn một cách can đảm và quyết liệt
Grasp the nettleDũng cảm đương đầu với khó khăn, thử thách
Grass rootsNhững người dân thường, thường dân
Graveyard shiftCa đêm
Grease someone’s palmĐút lót, mua chuộc ai
Grease the skidsLàm cho mọi việc trở nên dễ dàng thuận tiện để đạt được thành công
Great minds think alikeTư tưởng lớn gặp nhau
Great white hopeBất cứ người hay vật gì có thể thành công lớn
Greek to meKhông thể nào hiểu được
Green around the gillsTrông xanh xao
Green with envyGhen tức
Green-eyed monsterSự ghen tị, ghen tuông
GreenhornNgười ngây thơ, non nớt dễ bị lừa bịp, lính mới, người mới vào nghề hoặc người mới nhập cư
Grey areaChủ đề không có giải pháp rõ ràng
Grey cellsCác tế bào não
Grin and bear itPhải nhẫn nhục chịu đựng điều cay đắng (tựa như phải ngậm bồ hòn), mà bề ngoài vẫn phải tỏ ra vui vẻ
Grin like a Cheshire catCười thật tươi
Gun-shyDo dự hoặc đề phòng cảnh giác khi làm việc gì vì từng gặp khó khăn vì những chuyện tương tự
Gung hoHăng hái, nhiệt tình, tận tâm tận lực về một vấn đề
Tổng hợp các thành ngữ bắt đầu bằng chữ “G”

3. Bài tập

Hãy kiểm tra xem bản thân nhớ được bao nhiêu thành ngữ và từ bắt đầu bằng chữ “G” bằng cách thực hành với các bài tập sau nhé!

3.1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để có 1 thành ngữ tiếng Anh có nghĩa

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để có 1 thành ngữ tiếng Anh có nghĩa

  1. Good fences make good
  2. Grin like a Cheshire
  3. Get the  light
  4. Go
  5. Great think alike
  6. Get it off your
  7. around the gills
  8. Grab the bull by its
  9. Give a hand
  10. Green with

3.2. Nghe đoạn audio sau và viết ra từ vựng đã nghe được

Listen and write down the words you hear

Lưu ý: Đoạn audio sẽ bắt đầu ở giây thứ 5.

Từ bạn vừa nghe được là gì?
4. Tổng kết

Qua bài viết trên, bạn đã học được bao nhiêu từ vựng và thành ngữ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “G” rồi? Để ghi nhớ các từ vựng mới này, đừng quên thực hiện các bài tập ở cuối bài để rèn luyện thêm nhé! 

Hãy ghé thăm Phòng luyện thi ảo FLYER nếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm 1 phương thức học tập không chỉ thú vị mà còn hiệu quả. Tại FLYER, các tài liệu, bài kiểm tra đều được biên soạn và thiết kế sát với các đề thi/đề kiểm tra thực tế. Ngoài việc ôn luyện tiếng Anh, bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm giao diện và các tính năng mô phỏng game, như mua vật phẩm, bảng thi đua xếp hạng, … kết hợp đồ họa sinh động, bắt mắt, giúp việc học tiếng Anh của bạn đỡ nhàm chán .

Bạn cũng đừng quên tham gia vào nhóm Luyện Thi Cambridge & TOEFL cùng FLYER để được liên tục cập nhật các tài liệu, đề thi mới nhất do FLYER tổng hợp nhé!

>>> Xem thêm:

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Truc Nguyen (Anna)
Truc Nguyen (Anna)
Truc is a fresh graduate from the University of Sunderland, Vietnam with a 7.5 IELTS overall band score. With her English proficiency, she wishes to support English learners in learning the language more effectively by curating comprehensible content on English knowledge. Feel free to check out other interesting posts in her profile that can be helpful for each and every English learning journey of anyone!

Related Posts