What about + gì? Các cách đáp lại lời đề nghị với “what about”  

Khi muốn đưa ra một lời đề nghị hoặc rủ ai đó làm việc gì, bạn thường nói như thế nào trong tiếng Anh? “Do you want to go for a walk?”, hay “Let’s go for a walk with me”? Mặc dù cả hai câu trên đều đúng, nhưng FLYER vẫn còn một cách nói khác tự nhiên hơn muốn giới thiệu đến bạn, đó là cấu trúc “what about”. Để tìm hiểu cụ thể về cách nói lời đề nghị với “what about”, “what about + gì”, và ngoài tác dụng đề nghị, cấu trúc “what about” còn mang  ý nghĩa nào khác, bạn đừng bỏ qua bài viết này nhé! 

1. Tổng quan về cấu trúc “what about” 

“What about” là một trong những cấu trúc tiếng Anh được sử dụng để đưa ra lời đề nghị/gợi ý thông dụng và lịch sự nhất. Bạn có thể dịch nghĩa tiếng Việt của “What about” là “thế còn”, “hay là”, “thì sao”… tùy vào ngữ cảnh cụ thể.

Ví dụ: 

 • What about going to the cinema after dinner?

= Do you want to go to the cinema after dinner? 

Hay là đi xem phim sau bữa tối nhé?

 • What about French fries and chicken?

= Would you like some French fries and chicken? 

Thế còn khoai tây chiên và thịt gà thì sao? 

Ngoài ra, “what about” cũng được dùng để hỏi thăm tình hình, thông tin của một ai đó, hoặc sự vật, sự việc nào đó. 

Ví dụ: 

 • We are going to have a picnic this weekend, what about Mary? 

Chúng ta sẽ có một chuyến dã ngoại vào cuối tuần này, còn Mary thì sao?

 • Will you have a math test this week? What about next week?

Bạn sẽ có một bài kiểm tra toán trong tuần này phải không? Còn tuần tiếp theo thì sao? 

what about + gi
Ý nghĩa của “what about” 

Về cơ bản, cấu trúc “what about” mang ý nghĩa tương tự với “how about”. 

Ví dụ: 

 • What about eating outside this weekend? 

= How about eating outside this weekend?

Cuối tuần này đi ăn bên ngoài được không? 

Tuy nhiên, trong khi “what about” mang ý hỏi với mong muốn sẽ được nhận một lời nhận xét cụ thể, cấu trúc với “how about” lại không quá quan trọng câu trả lời. Chi tiết về cách phân biệt hai cấu trúc này sẽ được FLYER đề cập đến ở phần sau. 

2. What about + gì?

“What about + gì” là một trong những thắc mắc phổ biến nhất của người học tiếng Anh khi nhắc đến cấu trúc câu với “what about”. Có 2 cách dùng chính với “what about” là: 

 • What about something
 • What about doing something

2.1. What about + something 

Danh từ hoặc cụm danh từ là thành phần theo sau “what about” thường thấy nhất. Công thức tổng quát của cấu trúc “what about something” được viết là: 

What about + danh từ/cụm danh từ + …? 

Bạn có thể dùng cấu trúc này để đưa ra một lời đề xuất/đề nghị/gợi ý hoặc hỏi ai đó có muốn làm gì không. 

what about + gi
Cấu trúc “What about something” 

Ví dụ: 

 • What about a cup of coffee for your morning? 

Một tách cà phê để bắt đầu buổi sáng của bạn thì sao? 

 • We will invite Mary to the party, what about her husband?

Chúng ta sẽ mời Mary đến bữa tiệc, còn chồng của cô ấy thì sao? (Chúng ta mời cả chồng của cô ấy nhé?)   

Trong trường hợp đứng sau “what about” là một danh từ/cụm danh từ chỉ đích danh người/sự vật/sự vật nào đó, câu nói thể hiện: chủ ngữ muốn hỏi để biết về tình hình/thông tin/trạng thái… của đối tượng được nhắc đến. 

Ví dụ: 

 • We haven’t seen each other for a year. I’m currently studying for a master’s degree, what about you?

Chúng ta đã không gặp nhau một năm rồi. Tôi hiện đang học thạc sĩ, còn bạn thì sao? 

2.2. What about + doing something  

Tương tự như cấu trúc “what about something”, bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc “what about doing something” khi muốn mời/đề nghị/gợi ý cho ai đó làm gì. 

what about + gi
Cấu trúc “What about doing something”

Cấu trúc tổng quát được viết là: 

What about + V-ing + …? 

Trong đó: 

Ví dụ: 

 • What about inviting Mary’s husband to our party? 

Hay là mời cả chồng của Mary đến bữa tiệc của chúng ta đi? 

 • What about studying piano next semester?

Học piano vào học kỳ tới thì sao? 

3. Cách đáp lại lời đề nghị với “what about” 

Khi người hỏi đề xuất một ý kiến nào đó với cấu trúc “what about”, ngoài câu trả lời đồng ý/không đồng ý, họ còn đang muốn bạn cho họ một lí do cụ thể tại sao bạn lại đồng ý/không đồng ý. 

Ví dụ: 

 • What about a cup of coffee for your morning? (Một tách cà phê để bắt đầu buổi sáng của bạn thì sao?)

-> No, thanks! I don’t like coffee, could you bring me a cup of tea? (Không, cảm ơn! Tôi không thích cà phê, bạn có thể mang cho tôi một tách trà được không?) 

what about + gi
Cách đáp lại lời đề nghị với “what about” 

Bạn có thể dựa vào ngữ cảnh cụ thể và nội dung câu hỏi để điều chỉnh những câu trả lời này sao cho thích hợp. Tuy nhiên, trước đó bạn vẫn nên có một lời khẳng định ngắn gọn để thông báo cho người hỏi biết chính xác quyết định của bạn là gì. Dưới đây là một số ví dụ mà bạn có thể áp dụng chung trong mọi trường hợp. 

 

Câu trả lời 

Nghĩa tiếng Việt 

Đồng ý 

Sure! 

Chắc chắn rồi 

Why not! 

Tại sao không! 

That’s a good idea!

Ý kiến hay đấy!

It’s up to you!

Tùy bạn!

Let’s do it! 

Cứ làm vậy đi! 

That sounds good! 

Nghe hay đấy! 

Không đồng ý 

I’m not sure.  

Tôi không chắc nữa. 

No, thanks! 

Không, cảm ơn! 

I don’t think that’s a good idea! 

Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng tốt! 

I prefer/would rather…

Tôi thích…hơn.

I think we should…

Tôi nghĩ chúng ta nên. 

I can’t (do this) because…

Tôi không thể (làm điều đó) bởi vì…

Các đáp lại lời đề nghị với “what about”. 

4. So sánh điểm giống và khác nhau giữa “what about” và “how about” 

4.1. Điểm giống nhau 

Về cơ bản, cấu trúc câu với “what about” và “how about” có cách dùng giống nhau và đều thể hiện những ý nghĩa tương đồng là đề xuất hoặc hỏi ý kiến ai đó về điều gì. 

What about + V-ing/danh từ/cụm danh từ + …? 

= How about + V-ing/danh từ/cụm danh từ…? 

Nghĩa Ví dụ 
Hỏi về tình trạng/ý kiến của một người/sự vật nào đó We’re all going to the beach. What about Tom? 
= We’re all going to the beach. How about Tom? 
Tất cả chúng ta sẽ đi biển. Còn Tom thì sao?
Đưa ra gợi ý về một hành động/một việc có thể được thực hiệnThere is something wrong with the plan. What about meeting next week?
= There is something wrong with the plan. How about meeting next week?
Kế hoạch có một số sai sót. Tuần sau sẽ mở cuộc họp nhé? 
Ý nghĩa của “What about”. 

4.2. Điểm khác nhau

what about + gi
So sánh “what about” và “how about”

Điểm khác biệt lớn nhất của “how about” và “what about” là: 

How about What about 
Nhấn mạnh vào lời mời với mong muốn người nghe sẽ thực hiện, không quá quan trọng việc có giải thích ý kiến hay không. Nhấn mạnh về thông tin phản hồi, người hỏi đang rất muốn nhận được sự giải thích, nhận xét rõ ràng từ phía người được hỏi. 
Trả lời đơn giản là “tôi đồng ý/từ chối”, hoặc giải thích kèm lí do nếu muốn. 
Ví dụ: 
How about this T-shirt? 
Còn cái áo này thì sao? (Người được hỏi chỉ cần trả lời mua hoặc không mua).
Trả lời đồng ý hoặc không, kèm lời giải thích rõ ràng. 
Ví dụ: 
What about this T-shirt? 
Còn cái áo này thì sao? (Người được hỏi cần nói rõ nó đắt hay rẻ, dài hay ngắn, phù hợp hay không phù hợp ở điểm nào…). 
Điểm khác nhau giữa “what about” và “how about” 

5. Một số câu đề nghị khác đồng nghĩa với “what about” 

Ngoài “how about”, bạn cũng có thể sử dụng một số cấu trúc khác như “why don’t we”, “why not” hoặc “let’s” để đưa ra lời đề nghị hoặc gợi ý tương tự như “what about” giúp câu nói thêm phong phú, cụ thể:

Cấu trúc 

Ý nghĩa 

Cấu trúc và ví dụ 

Why don’t we 

Tại sao chúng ta không…

Why don’t we + động từ nguyên thể + …? 

Ví dụ: 

Why don’t we play chess while waiting for him?

Tại sao chúng ta không chơi cờ trong khi chờ đợi anh ấy nhỉ? 

Why not

Tại sao không

Why not + động từ nguyên thể + …? 

Ví dụ: 

Why not listen to this song? 

Tại sao lại không nghe bài hát này nhỉ? 

Why not + thành ngữ +…? 

Ví dụ: 

Why not let your hair down after finishing the exam? 

Tại sao lại không tự thưởng cho bản thân sau khi thi xong nhỉ? 

Why not + trạng ngữ chỉ nơi chốn/ thời gian + …?

Ví dụ: 

Why not 8 pm? The weather will probably be cool then.

Tại sao lại không phải 8 giờ tối nhỉ? Thời tiết lúc đó có lẽ sẽ mát mẻ. 

Let’s (Let us) 

Hãy cùng…(lời đề nghị đã được quyết định, không được phép từ chối) 

Let’s + động từ nguyên thể + …

Ví dụ: 

Let’s go to the party tonight together!

Hãy đến bữa tiệc tối nay cùng nhau nhé! 

Một số cách diễn đạt khác đồng nghĩa với “what about” 

6. Bài tập 

7. Tổng kết

Tổng kết lại, có 2 cấu trúc “what about” là: 

 • What about + danh từ/cụm danh từ
 • What about + V-ing 

Hi vọng thông qua những hướng dẫn chi tiết và ví dụ cụ thể được FLYER cung cấp, bạn đã có thể trả lời được câu hỏi “what about + gì”, đồng thời biết cách áp dụng cấu trúc “what about” một cách linh hoạt trong bất cứ tình huống nào. Đừng quên củng cố và luyện tập thường xuyên để ghi nhớ tốt hơn các cấu trúc trên bạn nhé!

Cùng học thêm về “how about” và “what about” qua video này nhé!

Ba mẹ mong muốn con rinh chứng chỉ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo ngay gói luyện thi tiếng Anh trên Phòng thi ảo FLYER – Con giỏi tiếng Anh tự nhiên, không gượng ép!

✅ Truy cập 1700+ đề thi thử & bài luyện tập mọi cấp độ Cambridge, TOEFL, IOE, thi vào chuyênm,,,

Học hiệu quả mà vui với tính năng mô phỏng game độc đáo như thách đấu bạn bè, games từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, chữa bài luyện Nói chi tiết với AI Speaking

Theo sát tiến độ học của con với bài kiểm tra trình độ định kỳ, báo cáo học tập, app phụ huynh riêng

Tặng con môi trường luyện thi tiếng Anh ảo, chuẩn bản ngữ chỉ chưa đến 1,000VNĐ/ngày!

Xem thêm: 

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
"The universe cheering up inside your soul." ~ Cosmic Writer

Related Posts