Cấu trúc AS SOON AS: Tóm tắt cách dùng từ A->Z [+ BÀI TẬP]

Trong giao tiếp hàng ngày hoặc trong văn viết, để các câu văn trở nên sinh động và có ý nghĩa rõ ràng hơn, các bạn có thể sử dụng cấu trúc “as soon as”. “As soon as” nếu được dùng linh hoạt sẽ khiến câu văn mượt mà tự nhiên hơn rất nhiều. Vậy cấu trúc này có cách dùng như thế nào? Chỉ mất 3 phút để hiểu được toàn bộ, hãy cùng FLYER tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé.

Cấu trúc as soon as trong tiếng Anh là gì?
Cấu trúc as soon as trong tiếng Anh là gì?

1. Cấu trúc “As soon as” là gì?

Bạn cần nắm vững kiến thức liên từ trước khi tìm hiểu về “as soon as”. Bởi kiến thức liên từ là nền tảng cơ bản để hình thành cấu trúc này.

1.1 Liên từ trong tiếng Anh là gì?

Trong Tiếng Anh, liên từ là từ được sử dụng để kết nối hai từ, cụm từ hoặc các mệnh đề với nhau. Cụ thể liên từ gồm 3 loại: 

Liên từ kết hợp (coordinating conjunctions): Những từ dùng để kết nối hai hoặc có thể nhiều hơn hai từ, cụm từ, hoặc mệnh đề

Ví dụ:

 • I like singing and dancing.

Tôi thích hát và nhảy múa.

Liên từ tương quan (correlative conjunctions): Những cặp từ có chức năng nối các từ, cụm từ hay mệnh đề tương đương nhau. Cặp liên từ tương quan  phải luôn đi với nhau không thể tách rời. 

Ví dụ:

 • She is both beautiful and intelligent.

Cô ấy vừa xinh đẹp vừa thông minh.

Liên từ phụ thuộc (Subordinating conjunction): Một loại liên từ được dùng để bắt đầu một mệnh đề phụ thuộc hoặc giúp mệnh đề này gắn kết với mệnh đề chính trong câu. 

Ví dụ:

 • Mary plays the piano after she finishes her homework

Mary chơi piano sau khi cô ấy hoàn thành bài tập về nhà.

liên từ trong tiếng Anh
Liên từ trong tiếng Anh

1.2. Vậy “as soon as” nghĩa là gì?

“As soon as” có nghĩa là “ngay khi”. Đây là một cấu trúc thuộc liên từ phụ thuộc, được dùng để diễn tả hành động xảy ra ngay sau hành động khác.

Ví dụ: 

 • As soon as you meet Jenny, you will love her. 

Ngay khi bạn gặp Jenny, bạn sẽ quý mến cô ấy.

2. Công thức và cách dùng cấu trúc “As soon as” 

2.1. Ở thì hiện tại

thì hiện tại, cấu trúc “as soon as” được sử dụng nhằm mục đích diễn tả một hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cấu trúc:

S1 + V + as soon as + S2 + V

as soon as ở thì hiện tại
Ví dụ cách dùng “as soon as”

Ví dụ:

 • My brother runs away as soon as Mom calls his name every time.

Em trai tôi bỏ chạy ngay sau mỗi lần mẹ gọi tên em ấy.

 • My brother plays games as soon as he arrives home.

Em trai tôi chơi game ngay khi về tới nhà.

 • My mother cooks dinner as soon as she finishes her work.

Mẹ tôi nấu bữa tối ngay khi hoàn thành công việc mỗi ngày.

2.2. Ở thì quá khứ

Ở thì quá khứ, “as soon as” được sử dụng nhằm mục đích diễn tả hai hành động nối tiếp nhau.

Cấu trúc:   

S1 + V1 (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V2 (Quá khứ đơn/quá khứ hoàn thành)

Ví dụ:

 • Lisa went to the cinema as soon as she had completed her homework.

Vừa làm xong bài tập về nhà Lisa đã đến rạp chiếu phim ngay.

 • She felt better as soon as she drank orange juice

Cô ấy đã cảm thấy thoải mái hơn ngay sau khi cô ấy uống nước ép cam.

2.3. Ở thì tương lai

Cấu trúc “as soon as” được sử dụng trong thì tương lai nhằm mục đích diễn tả một hành động nào đó được thực hiện ngay sau một hành động khác ở trong tương lai.

cấu trúc as soon as ở tương lai
Ví dụ cấu trúc “as soon as”

Cấu trúc:

S1 + V (tương lai đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn/ hiện tại hoàn thành)

Ví dụ:

 • I’ll go to school as soon as it stops raining.

Tôi sẽ đến trường ngay khi trời tạnh mưa.

 • I’ll go to the hospital as soon as I have a stomachache

Tôi sẽ đến bệnh viện ngay khi bị đau bụng.

3. Một số trường hợp đặc biệt của cấu trúc “As soon as

Ngoài các cấu trúc chung kể trên, “as soon as” còn có một số trường hợp đặc biệt như sau:

3.1. Khi đặt “as soon as” ở đầu câu

Khi cấu trúc “as soon as” đặt ở đầu câu sẽ được dùng để diễn tả hai hành động chưa xảy ra tại thời điểm nói hoặc 2 hành động xảy ra từ hiện tại kéo dài đến tương lai. Cấu trúc và cách dùng của 2 trường hợp này như sau:

Mục đíchCấu trúcVí dụ
1. Diễn tả 2 hành động chưa xảy ra ở thời điểm nói:As soon as + S + V (hiện tại đơn), S + will + V-infAs soon as this exam is over, we will go to a party.
(Ngay sau khi kỳ thi này kết thúc, chúng tôi sẽ đi liên hoan.)

As soon as I finish my work, I’ll go to the market with my mother.
(Ngay sau khi tôi hoàn thành công việc của mình, tôi sẽ đi chợ với mẹ.)
2. Diễn tả 2 hành động xảy ra từ hiện tại kéo dài đến tương lai:As soon as + S + have/has + V3, S + will + V-infAs soon as the exam has finished, I will travel.
(Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, tôi sẽ đi du lịch.)

As soon as I meet her, I’ll tell her the truth.
(​​Ngay khi tôi gặp được cô ấy, tôi sẽ nói cho cô ấy sự thật.)
Cách dùng cấu trúc as soon as
Ví dụ cách dùng cấu trúc “as soon as”

Xem thêm: Động từ nguyên thể (Infinitives) là gì? Các cấu trúc PHỔ BIẾN thường gặp trong bài thi

3.2. “As soon as” trong câu đảo ngữ

Cấu trúc:

As soon as + S + V (quá khứ đơn)…, S + V (quá khứ đơn)…

=> No sooner/Hardly + had + S + VII (quá khứ phân từ) + than/when + S + V (quá khứ đơn)

Ví dụ:

 • As soon as John finished his homework, he went to bed.

-> No sooner/Hardly had John finished his homework than/when he went to bed.

Ngay sau khi John hoàn thành bài tập về nhà, cậu ấy đã đi ngủ.

Xem thêm: Tổng hợp công thức đảo ngữ trong tiếng Anh và cách sử dụng đầy đủ nhất

3.3. As soon as possible

“As soon as possible” (viết tắt là ASAP) là cấu trúc được sử dụng để thể hiện mong muốn làm việc gì của ai đó ngay lập tức với thái độ tôn trọng và lịch sự.

Ví dụ:

 • I am trying my best to solve this math problem as soon as possible

Tôi đang cố gắng hết sức để giải bài toán này nhanh nhất có thể.

 • Can you finish these pictures as soon as possible?

Bạn có thể hoàn thành những bức tranh này nhanh nhất có thể không?

4. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc “as soon as”

Đến đây chắc các bé đã có thể nắm được cơ bản cách dùng của công thức “as soon as” rồi phải không nào? Dưới đây là một vài lưu ý nhỏ khi sử dụng cấu trúc này, bạn hãy cùng tham khảo nhé

As soon as có thể đứng ở vị trí đầu câu hoặc giữa câu mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu.

Ví dụ:

 • I will finish this picture as soon as I can.

= As soon as I can, I will finish this picture.

Tôi sẽ hoàn thành bức tranh này sớm nhất có thể.

Khi dùng cấu trúc as soon as ở đầu câu, cần phải thêm dấu phẩy (,) vào sau mệnh thì theo sau as soon as.

Ví dụ:

 • As soon as you can, please send me that parcel. 

Làm ơn gửi bưu kiện đó cho tôi sớm nhất có thể.

Cấu trúc as soon as còn có thể sử dụng với nghĩa “càng sớm càng tốt”, thường đi với possible (như cấu trúc as soon as possible ở trên) hoặc S + can/ could

Ví dụ:

Can you call Mary as soon as possible?

Bạn có thể gọi cho Mary sớm nhất có thể không?

5. Tổng kết về cấu trúc “as soon as”

As soon as là gì?

“As soon as” có nghĩa là “ngay khi”.
Là liên từ phụ thuộc dùng để diễn tả hành động xảy ra ngay sau hành động khác.

As soon as + gì?

S1 + V + as soon as + S2 + V
S1 + V1 (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V2 (Quá khứ đơn/quá khứ hoàn thành)
S1 + V (tương lai đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn/ hiện tại hoàn thành)

As soon as thì gì?

As soon as có thể sử dụng ở thì hiện tại, quá khứ và tương lai.

6. Bài tập

Bài tập cấu trúc as soon as
Bài tập “As soon as”

Bài tập 1: Nối hai câu với nhau sử dụng cấu trúc “as soon as”

1. Jenny received the message. She replied at once.

2. The mother saw her daughter. She embraced her immediately.

3. The phone rang. Linda picked up the phone right away.

4. Anna finished her homework. She went out immediately.

5. She said it. At once she realized her mistake.

6. My friend saw me. She ran up to me and hugged me immediately.

7. The bus arrived. At once the passengers get on.

8. Teacher asked a question to Linda. She answered within no time.

9. She saw a spider. At once she ran away.

10. He got a stomach ache. At once he went to see the doctor.

Bài tập 2: Chia động từ có trong ngoặc

1. I may have a gift as soon as they home. (get)

2. She called her mom as soon as she in Ho Chi Minh city. (arrive)

3. She went away as soon as she a call from her mom. (receive)

4. He will tell you as soon as he home (get)

5. He will buy lipstick for his girlfriend as soon as he the salary (get)

6. My mother will angry with me as soon as she my test score (see)

7. As soon as she knew the truth, you no longer her friend anymore. (be)

8. She off the air-conditioner as soon as she out of the room. (turn/get)

9. My teacher says she me the document as soon as she the internet connection. (send/have)

10. As soon as you John, remember to tell him I am waiting here. (meet)

Bài tập 3: Chọn đáp án chính xác.

Bài tập cấu trúc as soon as

1.

2.

3.

4.

5.

Bài tập 4: Các câu sau đúng hay sai?

Bài tập cấu trúc as soon as

1. Tom had a cup of milk as soon as he got home.

2. As soon as Alfie saw Jane, he knew they had gone to be special friends.

3. Please phone me as soon as you get home.

4. My brother always checks his email as soon as he get to the office.

5. ​​The rain poured down, as soon as John and Lisa arrived at their destinations.

6. The students stood up in respect as soon as their teacher entered the classroom.

7. As soon as Jane will turn, a snake landed on her shoulder.

8. As soon as Mary opened the door, her dog entered the room.

9. As soon as Tommy finished the meal, he started feeling hungry again.

10. As soon as the first team arrived there, their joy know no bounds.

Bài tập 5: Đặt “as soon as” vào vị trí đúng trong các câu sau

Bài tập cấu trúc as soon as

1. He drank a whole bottle of Cocacola he came back home.

2. I brought this letter to Tom, I run away.

3. I finished this job, I’ll go home.

4. my mom comes back here, I will tell her how I feel.

5. Could you please return that novel to me possible?

Lời kết

Bài viết trên đây đã tổng hợp cho các bạn cách sử dụng chi tiết của cấu trúc as soon as cũng như một số lưu ý và bài luyện tập. Các bạn hãy làm thêm nhiều bài tập để có thể đưa cấu trúc này áp dụng vào trong câu được linh hoạt và tự nhiên hơn. Chúc các bạn có thật nhiều niềm vui khi học tiếng Anh cùng với FLYER.

Ba mẹ mong muốn con rinh chứng chỉ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo ngay gói luyện thi tiếng Anh trên Phòng thi ảo FLYER – Con giỏi tiếng Anh tự nhiên, không gượng ép!

✅ Truy cập 1700+ đề thi thử & bài luyện tập mọi cấp độ Cambridge, TOEFL, IOE, thi vào chuyênm,,,

Học hiệu quả mà vui với tính năng mô phỏng game độc đáo như thách đấu bạn bè, games từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, chữa bài luyện Nói chi tiết với AI Speaking

Theo sát tiến độ học của con với bài kiểm tra trình độ định kỳ, báo cáo học tập, app phụ huynh riêng

Tặng con môi trường luyện thi tiếng Anh ảo, chuẩn bản ngữ chỉ chưa đến 1,000VNĐ/ngày!

>>> Xem thêm các cấu trúc tương tự:

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Nga Lương
Nga Lương
"A journey is best measured in memories rather than miles."

Related Posts