Chi tiết band điểm Writing KET Cambridge & bài mẫu đạt điểm tối đa

Bài thi Writing KET Cambridge đòi hỏi thí sinh thể hiện khả năng viết văn bản hoàn chỉnh chủ yếu ở 2 dạng là viết email và kể một câu chuyện. Giám khảo chấm điểm từ 0 đến 5 với các tiêu chí Nội dung, Bố cục và Ngôn ngữ. Đạt điểm tối đa bài thi này không khó nếu thí sinh hiểu rõ band điểm chấm thi như sau:

1. Vài nét về bài thi Writing KET Cambridge

Phần thi Writing KET Cambridge gồm 2 phần Part 6 và Part 7 trong bài thi Reading & Writing. Câu trả lời của thí sinh được cho điểm dựa trên thang điểm đánh giá liên quan tới CEFR – Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ chung châu Âu. Giám khảo chấm điểm từ 0 đến 5 với các các tiêu chí sau của mỗi phần.

 • Nội dung (Content)
 • Bố cục (Organisation)
 • Ngôn ngữ (Language)

Như vậy, mỗi phần có điểm tối đa là 15. Tổng điểm tối đa của bài thi Writing là 30.

Bài thi writing Ket Cambridge

Writing chỉ gồm 2 phần Part 6 và Part 7 nhưng chiếm đến 50% tổng điểm bài thi Reading & Writing. Trong cả 2 phần, thí sinh cần:

 • Đọc kĩ đề bài để hiểu rõ loại văn bản bài yêu cầu là gì (email hay câu chuyện? người nhận email là ai?…)
 • Đảm bảo đủ số lượng từ yêu cầu (ít nhất 25 từ cho Part 6 và ít nhất 35 từ cho Part 7)
 • Đừng quên thông tin quan trọng cần thể hiện trong bài viết
 • Trong Part 6: thí sinh viết một đoạn tin nhắn ngắn (note hoặc email), đã có những nội dung gợi ý
 • Trong Part 7: thí sinh viết đoạn văn dựa vào các bức tranh cho sẵn, KHÔNG có các câu gợi ý từ trước. Cần luyện tập bằng cách đọc các câu chuyện ngắn và chú ý các mở đầu câu chuyện, phát triển nội dung và kết thúc câu chuyện.

2. Chi tiết band điểm đánh giá Part 6 và Part 7

 BandNội dungBố cục      Ngôn ngữ
5
 • Tất cả các nội dung của bài viết đều thích hợp với yêu cầu của đề bài
 • Chuyển tải đầy đủ thông tin cho người đọc

 

 • Bài viết có bố cục chặt chẽ, sử dụng các từ nối căn bản và một số các phương tiện kết nối văn bản*
 • Sử dụng từ vựng gần gũi với ngữ cảnh hàng ngày một cách thích hợp
 • Sử dụng những dạng ngữ pháp đơn giản
 • Có thể mắc lỗi nhưng không ảnh hưởng đến nghĩa của văn bản
4Bài viết có đặc điểm ở giữa 2 band 3 và 5
3
 • Hầu hết nội dung của bài viết thích hợp với yêu cầu của đề bài
 • Chuyển tải tương đối đầy đủ thông tin cho người đọc.
 • Bài viết được bố cục tương đối chặt chẽ, sử dụng các từ nối thông dụng
 • Sử dụng từ vựng căn bản một cách tương đối thích hợp
 • Sử dụng những dạng ngữ pháp đơn giản
 • Có lỗi dẫn đến hiểu không chính xác nội dung
2Bài viết có đặc điểm ở giữa 2 band 1 và 3
1
 • Nội dung của bài viết có phần không phù hợp với yêu cầu đề bài, người viết có thể hiểu nhầm yêu cầu đề bài
 • Chuyển tải được thông tin cho người đọc ở mức tối thiểu
 • Bài viết thiếu tính liên kết, sử dụng hạn chế các phương tiện kết nối, (ví dụ: chỉ sử dụng được từ nối đơn giản như and)
 • Sử dụng từ/cụm từ căn bản thiếu tính kết nối
 • Sử dụng một số cấu trúc ngữ pháp căn bản
0
 • Nội dung của bài viết hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu đề bài
 • Không chuyển tải được thông tin cho người đọc
Bài viết không đạt yêu cầu band 1

* Lưu ý: Phương tiện kết nối (cohesive devices) bao gồm cả từ nối và các phương thức được sử dụng để tăng tính kết nối cho văn bản (như đại từ thay thế cho danh từ được sử dụng phía trước đó, các từ đồng nghĩa…)

3. Bài Writing Part 6 mẫu

Dưới đây là bài Writing Part 6 đạt điểm cao (band 5 và band 4) để thí sinh thấy rõ cách đánh giá bài làm của các giám khảo.

Đề bài

3.1 Bài thi đạt điểm tối đa 15/15

Nhận xét và chấm điểm

Thí sinh rất có cố gắng hoàn thành bài thi. Cả 3 nội dung yêu cầu đều được trình bày cụ thể, người nhận thư được thông báo hoàn toàn đầy đủ các thông tin. Bài viết có tính liên kết với các phương tiện kết nối bao gồm so, there, because it is, this plan. Sử dụng từ vựng phù hợp. Thí sinh mắc lỗi sử dụng mạo từ nhưng lỗi này không ảnh hưởng đến ý nghĩa của toàn bài.

Nội dungBố cụcNgôn ngữTổng điểm
            555          15

3.2 Bài thi đạt 12/15 điểm

Nhận xét và chấm điểm

Thí sinh có cố gắng hoàn thành bài thi. Cả 3 nội dung yêu cầu đều được trình bày, người nhận thư được thông báo tương đối đầy đủ các thông tin. Bài viết có tính liên kết, nhưng sử dụng hạn chế các phương tiện kết nối văn bản (chỉ thể hiện ở sothis place). Sử dụng tốt ngữ pháp. Từ vựng tương đối chính xác nhưng lặp từ quá nhiều. “Puplis are cheaper” không rõ nghĩa.

Nội dungBố cụcNgôn ngữTổng điểm
   444

12

Ngoài ra, thí sinh cũng nên tránh mắc lỗi của các bài viết đạt band điểm thấp hơn trong bài thi Writing KET Cambridge dưới đây:

3.3 Bài thi đạt 9/15 điểm

Nhận xét và chấm điểm

Thí sinh có cố gắng hoàn thành bài thi. Người viết không nói rõ nội dung rủ Toni đi bơi nhưng có thể hiểu được ý người viết trong đoạn văn. Bài viết có tính liên kết, nhưng chỉ sử dụng được từ because để liên kết câu. Sử dụng được ngữ pháp căn bản nhưng vẫn còn lỗi, dẫn đến hiểu sai ý (swim to golden beach, a car from my father)

Nội dungBố cụcNgôn ngữ    Tổng điểm
    333

9

3.4 Bài thi đạt 4/15 điểm

Nhận xét và chấm điểm

Nỗ lực hoàn thành bài hạn chế. Yêu cầu 1 và 2 của đề bài không được thể hiện rõ. Chỉ sử dụng một từ nối and. Ngữ pháp hạn chế nhưng sử dụng được từ vựng căn bản.

Nội dung

Bố cụcNgôn ngữ

Tổng điểm

1

12

4

3.5 Bài thi đạt 2/15 điểm

Nhận xét và chấm điểm

Nỗ lực hoàn thành bài hạn chế. Nội dung không liên quan đến đề bài. Bài viết thiếu liên kết. Sử dụng được từ vựng & hạn chế ngữ pháp căn bản.

Nội dung

Bố cụcNgôn ngữ

Tổng điểm

011

2

4. Phân tích bài Writing Part 7

Dưới đây là bài Writing Part 7 đạt điểm cao (band 5 và band 4) để thí sinh thấy rõ cách đánh giá bài làm của các giám khảo.

Đề bài

4.1 Bài thi đạt điểm tối đa 15/15

Nhận xét và chấm điểm

Thí sinh rất có cố gắng hoàn thành bài thi. Tất cả các nội dung yêu cầu đều được trình bày cụ thể, dễ hiểu cho người đọc. Bài viết có tính liên kết với các phương tiện kết nối căn bản nhưng hiệu quả. Sử dụng từ vựng phù hợp. Các dạng ngữ pháp căn bản được sử dụng. Thí sinh chỉ mắc 2 lỗi ngữ pháp nhưng không ảnh hưởng đến ý nghĩa toàn bài (There were nothing, ate a toast).

Nội dung

Bố cụcNgôn ngữ

Tổng điểm

555

15

4.2 Bài thi đạt 12/15

Nhận xét và chấm điểm

Thí sinh có cố gắng hoàn thành bài thi. Tất cả các nội dung yêu cầu đều được trình bày cụ thể, tuy nhiên bức tranh đầu tiên được miêu tả ít. Bài viết có tính liên kết thể hiện qua các từ nối như but, so và and. Từ vựng sử dụng tương đối chính xác. Mắc một số lỗi nhỏ như waked up and go, searched something to eat.

Nội dung

Bố cụcNgôn ngữ

Tổng điểm

4

44

12

Ngoài ra, thí sinh cũng nên tránh mắc lỗi của bài viết đạt band điểm thấp hơn trong bài thi Writing KET Cambridge dưới đây:

 • Bài thi đạt điểm 5/15

Nhận xét và chấm điểm

Thí sinh có cố gắng hoàn thành bài thi, nhưng thông tin được trình bày hạn chế có thể do thiếu từ nối hoặc từ nối sử dụng không hiệu quả. Thí sinh sử dụng được từ vựng căn bản, sử dụng đúng động từ nhưng dạng của động từ không chính xác (he is opened).

Nội dung

Bố cụcNgôn ngữ

Tổng điểm

122

5

Kết luận:

Nội dung, bố cục, và ngôn ngữ là những yếu tố trọng tâm thí sinh cần lưu ý trong bài Writing KET Cambridge. Hiểu rõ band điểm và tham khảo các bài thi mẫu giúp thí sinh nhận ra ưu điểm cần phát huy, và nhược điểm cần tránh trong bài làm của mình để hoàn thành bài làm của mình một cách tốt nhất.

Phụ huynh cũng có thể tham khảo phòng luyện thi ảo Cambridge/TOEFL Primary tại đây với lượng đề thi được biên soạn cập nhật liên tục: https://flyer.vn/

Nguồn: cambridgeenglish.org

  Đăng ký đại lý

  Comments

  Subscribe
  Notify of
  guest
  1 Comment
  Oldest
  Newest Most Voted
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Thuan Duong
  Thuan Duonghttps://flyer.vn/
  Làm việc với giáo viên bản ngữ trong các lớp tiếng Anh nhiều trình độ từ khi học đại học, hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐHNN – ĐHQG Hà Nội năm 2014, mình yêu thích tìm hiểu các nền tảng & công nghệ dạy-học tiếng Anh thú vị & mang tính thực tiễn cao.

  Related Posts