Bài tập Trạng từ: Hoàn tất các câu sau với từ thích hợp

  0

  Bài tập Trạng từ: Hoàn tất các câu sau với từ thích hợp

  Well - fast - optimistically - perfectly - early - just - however - completely - always - happily

  1. 15 minutes into game time, he ran... so he could get there on time.

  2. He is a very demanding person, he always has to complete the job … to feel satisfied.

  3. Diana always faces … every problem she encounters in life.

  4. You must do this exercise … if you want to receive the reward.

  5. He arrived … in time to catch the last bus.

  6. Mike … tells me that he wants to quit his job and pursue his dream of singing.

  7. You arrive … than the scheduled time.

  8. He tried his best …., he still couldn't win the first prize.

  9. I … sympathise with what you're going through.

  10. The baby told me … about the gift he received.

  Previous article Bài tập về chủ đề màu sắc 2
  Next article Bài tập 2: Chọn đáp án đúng cho các câu sau:
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.