Bài tập Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 1-5

  0
  Bài 1: Nhìn tranh dưới đây và điền vào chỗ trống từ phù hợp.

  Đáp án: 
  1. , 2. , 3. , 4.
  5. , 6. , 7. , 8.

  Bài 2: Dựa vào nghĩa đã cho, điền vào chỗ trống từ tiếng Anh thích hợp.

  1. căn hộ
  2. làn đường
  3. quê hương
  4. hoạt động hàng ngày
  5. tỉnh giấc
  6. đánh răng
  7. lướt mạng
  8. kỳ nghỉ hè
  9. tàu điện ngầm
  10.  ga xe lửa
  11.  bữa tiệc
  12.  tận hưởng
  13.  mời
  14.  xây lâu đài cát
  15.  tắm nắng
  16.  đi thuyền