Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

  0
  1. I had … studying English for 5 years before I visited the USA.

  2. He … the mountain when it started to rain.

  3. … then, she had been working as a nurse at this hospital since 2019.

  4. Had she … this survey for 2 days?

  5. Which project … you … following before moving to this project?

  Previous article Bài tập 2: Chọn đáp án đúng cho các câu sau:
  Next article Unit 1 Quiz
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.