Review bộ sách Oxford Phonics World – Nền tảng phát âm tiếng Anh chuẩn!

Bảng chữ cái là kiến thức đầu tiên trẻ cần nắm rõ khi mới bắt đầu học tiếng Anh. Nhưng học bảng chữ cái sao cho chuẩn mới là câu hỏi khiến nhiều thầy cô “nhức đầu”. Mỗi chữ cái đều có thanh âm riêng, khi kết hợp các chữ cái mang thanh âm với nhau thì được một từ vựng hoàn chỉnh – yếu tố thiết yếu trong quá trình học Anh ngữ. Đây chính là nền tảng để trẻ phát triển tiếng Anh từ gốc! Sớm hiểu được điều này, tác giả của bộ sách Oxford Phonics World đã thiết kế lộ trình học ngữ âm bài bản, lấy gốc là bảng chữ cái nhằm giúp học sinh hiểu được mối liên kết giữa chữ cái và âm thanh. Trong bài viết này, mời thầy cô cùng FLYER đọc qua review bộ sách Oxford Phonics World để tìm ra điểm thú vị xuyên suốt các tập sách nhé.

Review bộ sách Oxford Phonics World
Bộ sách Oxford Phonics World

1. Giới thiệu bộ sách Oxford Phonics World

1.1. Thông tin chung

Mời quý thầy cô xem qua video giới thiệu bộ sách Oxford Phonics World:

Bộ sách Oxford Phonics World gồm 5 cấp độ được biên soạn bởi những nhà đào tạo, nhà giáo dục nhiệt huyết đã có kinh nghiệm làm việc với học sinh nhỏ tuổi nhiều năm. Một điểm giúp tăng độ “phủ sóng” cho Oxford Phonics World trên khắp thế giới chính là bộ sách được xuất bản bởi ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh: Đại học Oxford.

Oxford Phonics World mở ra thế giới ngữ âm diệu kỳ với 44 thanh âm tiếng Anh cơ bản, giúp học sinh tiến những bước đầu tiên trong hành trình khám phá Anh ngữ. Thông qua bộ sách này, trẻ hiểu được mối liên hệ giữa âm thanh và chữ cái tiếng Anh, tạo cơ hội để các em phát triển kỹ năng nghe – nói – đọc – viết – đánh vần với những trò chơi, bài hát và câu đố “độc nhất vô nhị”.

Review bộ sách Oxford Phonics World
Giới thiệu bộ sách Oxford Phonics World

1.2. Độ tuổi phù hợp để sử dụng bộ sách Oxford Phonics World

Chương trình Oxford Phonics World phù hợp nhất với trẻ nhỏ từ 3 – 6 tuổi mới bắt đầu luyện đọc và luyện viết tiếng Anh. Thời điểm lý tưởng để học theo bộ sách là khi trẻ đã có thời gian tiếp xúc với tiếng Anh thụ động trong vòng ít nhất 3 tháng.

Vì lẽ đó, thầy cô nên tư vấn cho phụ huynh học sinh cho bé nghe các bài hát, truyện ngắn tiếng Anh tại nhà trước khi sử dụng bộ sách ngữ âm này.

2. Review bộ sách Oxford Phonics World – Nội dung chi tiết

Nội dung của 5 tập sách Oxford Phonics World tập trung phát triển từ vựng và ngữ âm cho học sinh bằng những trò chơi và các hoạt động tương tác. Yếu tố ngữ pháp đôi khi xuất hiện trong các câu chuyện/ đoạn hội thoại ngắn.

Bộ sách gồm 5 cấp độ tương ứng với 5 tập:

Cấp độNội dung tiêu điểm
Cấp độ 1Bảng chữ cái
Cấp độ 2Nguyên âm ngắn
Cấp độ 3Nguyên âm dài
Cấp độ 4Kết hợp phụ âm
Cấp độ 5Kết hợp chữ cái
5 cấp độ của bộ sách

2.1. Cấu trúc của từng tập sách

Mỗi tập sách gồm 8 units. Mỗi units bắt đầu bằng việc trình bày mục tiêu bài học gồm các thanh âm và chữ cái cần nhớ. Tiếp đó, học sinh làm quen với từ vựng có chứa thanh âm/ chữ cái mục tiêu và thực hành những hoạt động học tập khác nhau. 

 • Nghe và lặp lại
 • Nghe và viết lại
 • Tô nét chữ
 • Khoanh tròn đáp án đúng
Review bộ sách Oxford Phonics World
Hoạt động tương tác trong Oxford Phonics World 

Cuối unit là một câu chuyện ngắn để học sinh có cơ hội vận dụng những gì đã học, đồng thời cung cấp thêm từ mới và bối cảnh sử dụng của từ. Cứ 2 units sẽ có một bài ôn tập tổng hợp, bài hát và trò chơi tổng kết.

2.2. Oxford Phonics World 1: Bảng chữ cái

Review bộ sách Oxford Phonics World
Review Oxford Phonics World level 1

Nội dung Oxford Phonics World 1:

*Chú thích: Ngữ âm hiển thị theo ngôn ngữ Anh – Anh

Units

Từ vựng đại diện

1: Aa, Bb, Cc

 • Aa /æ/: apple, ax, ant, alligator 
 • Bb /b/: bear, bird, bed, banana
 • Cc /k/: cat, cup, car, computer

2: Dd, Ee, Ff

 • Dd /d/: dog, desk, doll, duck
 • Ee /e/: egg, elbow, envelope, elephant
 • Ff /f/: fish, fan, farm, fork

3: Gg, Hh, Ii

 • Gg /g/: gorilla, goat, gift, girl 
 • Hh /h/: horse, hat, house, hot dog
 • Ii /ɪ/: insect, ink, igloo, iguana

4: Jj, Kk, Ll

 • Jj /dʒ/: jet, jam, juice, jacket 
 • Kk /k/: kangaroo, key, king, kite
 • Ll /l/: lion, lamp, leaf, lemon 

5: Mm, Nn, Oo

 • Mm /m/: monkey, milk, money, mouse
 • Nn /n/: nut, net, nest, nose
 • Oo /ɒ/: octopus, ox, olive, ostrich 

6: Pp, Qq, Rr

 • Pp /p/: peach, pen, panda, pineapple 
 • Qq /kw/: queen, quiz, quilt, question 
 • Rr /r/: rabbit, rose, rice, robot 

7: Ss, Tt, Uu, Vv

 • Ss /s/: seal, sun, soap, socks 
 • Tt /t/: turtle, tent, tiger, teacher 
 • Uu /ʌ/: umbrella, up, uncle, umpire 
 • Vv /v/: van, vet, vest, violin 

8: Ww, Xx, Yy, Zz

 • Ww /w/: wolf, web, water, watch 
 • Xx /s/: fox, box, six, wax 
 • Yy /j/: yo-yo, yak, yogurt, yacht 
 • Zz /z/: zipper, zero, zoo, zebra 

Bài hát về Bảng chữ cái tiếng Anh của Oxford Phonics World 1:

2.3. Oxford Phonics World 2: Nguyên âm ngắn

Review bộ sách Oxford Phonics World
Review Oxford Phonics World level 2

Nội dung Oxford Phonics World 2: 

Units

Từ vựng đại diện

1: a, am, an

 • a /æ/: cat, ant, yak, ax
 • am /æm/: ram, jam, yam, dam 
 • an /æn/: fan, man, pan, can

2: ad, ag, ap, at

 • ad /æd/: dad, pad
 • ag /æɡ/: bag, rag 
 • ap /æp/: cap, map, nap, tap 
 • at /æt/: bat, rat, hat, mat

3: e, et, en, ed

 • e /e/: web, egg, vet, ten 
 • et /et/: jet, net, wet, pet 
 • en /en/: hen, pen 
 • ed /ed/: red, bed 

4: i, ip, ib, id

 • i /ɪ/: hip, ink, zip, in 
 • ip /ɪp/: lip, tip,sip, rip 
 • ib /ɪb/: bib, rib
 • id /ɪd/: kid, lid

5: in, ig, it, ix

 • in /ɪn/: pin, fin, bin, win 
 • ig /ɪɡ/: fig, wig, big, dig
 • it /ɪt/: pit, hit 
 • ix /ɪks/: six, mix 

6: o, ot, op

 • o /ɒ/: fox, log, ox, rod
 • ot /ɒt/: pot, hot, cot, dot 
 • op /ɒp/: top, mop, hop, pop

7: u, ug, ud, up

 • u /ʌ/: sun, up, jug, hug 
 • ug /ʌɡ/: bug, rug, mug 
 • ud /ʌd/: bud, mud 
 • up /ʌp/: pup, cup

8: ut, ub, um, un

 • ut /ʌt/: nut, hut, cut 
 • ub /ʌb/: cub, tub 
 • um /ʌm/: gum, hum 
 • un /ʌn/: bun, run, fun 

2.4. Oxford Phonics World 3: Nguyên âm dài

Review bộ sách Oxford Phonics World
Review sách Oxford Phonics World level 3

Nội dung Oxford Phonics World 3:

Units

Từ vựng đại diện

1: a_e, ame, ake, ate, ave

 • a_e /eɪ/: tape, cape, cane, mane 
 • ame /eɪm/: game, name 
 • ake /eɪk/: cake, lake 
 • ate /eɪt/: gate, skate 
 • ave /eɪv/: wave, cave 

2: i_e, ime, ike, ive, ine

 • i_e /aɪ/: kite, pine, ripe, fine 
 • ime /aɪm/: lime, time 
 • ike /aɪk/: bike, hike 
 • ive /aɪv/: five, dive 
 • ine /aɪn/: nine, line 

3: o_e, u_e, u_e

 • o_e /əʊ/: home, bone, cone, rope
 • u_e /juː/ : cube, mute, cute, mule
 • u_e /uː/: tube, June, tune, rule

4: ai, ay

 • ai /eɪ/: rain, nail, tail, wait 
 • ay /eɪ/: bay, day, say, pay 

5: ee, ea, y, ey

 • ee /iː/: bee, feet, seed, jeep
 • ea /iː/: leaf, eat, sea, meat 
 • y /i/: candy, happy
 • ey /iː/: key, money 

6: igh, ie, y

 • igh /aɪ/: light, night, high, right 
 • ie /aɪ/: pie, tie, lie, die
 • y /aɪ/: spy, sky, cry, my 

7: oa, ow

 • oa /əʊ/: boat, coat, soap, road
 • ow /əʊ/: bow, row, yellow, pillow,
 • oa ow /əʊ/: goat, toad, elbow, window 

8: ue, ui, ew, oo

 • ue /uː/: blue, glue, clue, Tuesday 
 • ui /uː/: fruit, suit 
 • ew /juː/: new, dew 
 • oo /uː/: moon, zoo (sở thú), food, boot 

2.5. Oxford Phonics World 4: Kết hợp phụ âm

Sách Oxford Phonics World level 4

Nội dung Oxford Phonics World 4:

Units

Từ vựng đại diện

1: bl, cl, br, cr, fl, gl

 • bl /bl/: black, blanket 
 • cl /kl/: clock, club 
 • br /br/: broom, bride 
 • cr /kr/: crab, crocodile
 • fl /fl/: fly, flag
 • gl /gl/: globe, glass 

2: fr, gr, pl, sl, dr, tr

 • fr /fr/: frog, Friday
 • gr/gr/: green, grass
 • pl /pl/: plate, play 
 • sl /sl/: slide, sleep 
 • dr /dr/: drum, dress 
 • tr /tr/: truck, tree

3: sm, sn, sp, sw, st

 • sm /sm/: smile, smoke
 • sn /sn/: snake, snow 
 • sp /sp/: spoon, spot
 • sw /sw/: swing, swim 
 • st /st/: stop, test, stamp, fast 

4: sh, ch, tch, ph, wh

 • sh /ʃ/: shell, fish, ship, brush 
 • ch /tʃ/: chick, lunch
 • tch /: watch, catch
 • ph /f/: phone, dolphin 
 • wh /w/: whale, white

5: th (hữu thanh), th (vô thanh), ck, qu

 • th /ð/ (hữu thanh): this, that, mother, father 
 • th /θ/ (vô thanh): three, teeth, think, bath 
 • ck /k/: duck, rocket 
 • qu /kw/: queen, quilt 

6: ng, nk, nd, nt, lt, mp

 • ng /ŋ/: king, long 
 • nk /ŋk/: bank, pink 
 • nd /nd/: wind, hand
 • nt /nt/: tent, paint 
 • lt /t/: belt, adult 
 • mp /mp/: lamp, camp 

7: sk, sc, spr, str, spl, squ

 • sk /sk/: skunk, desk
 • sc /sk/: scale, school 
 • spr /spr/: spray, spring
 • str /str/: string, strong
 • spl /spl/: splash, splint 
 • squ /skw/: squid, square

8: c (âm nhẹ), g (âm nhẹ), s (hữu thanh)

 • c /s/ (âm nhẹ): rice, city, ice cream, cell phone 
 • g /dʒ/ (âm nhẹ): giraffe, orange, giant, cage 
 • s /z/ (hữu thanh): rose, jeans, cheese, legs

2.6. Oxford Phonics World 5: Kết hợp chữ cái

Sách Oxford Phonics World level 5

Nội dung Oxford Phonics World 5:

*Chú thích:

(*) Schwa sound: Là những âm tiết không được nhấn trong từ, thường được đọc thành /ə/.

Units

Từ vựng đại diện

1: ar, ir, ur, er, or

 • ar /ɑː(r)/: car, farm, park, star
 • ir /ɜː/: bird, girl 
 • ur /ɜː/: nurse, purple
 • er /ə(r)/: teacher, sister
 • or /ə(r): doctor, tractor

2: ou, ow, oi, oy, oo, u

 • ou /aʊ/: mouse, house
 • ow /aʊ/: cow, brown 
 • oi /ɔɪ/: coin, soil
 • oy /ɔɪ/: toy, boy
 • oo /ʊ/: book, foot
 • u /ʌ/: brush, pull 

3: au, aw, all, wa, or, oar

 • au /ɔː/: sauce, August
 • aw /ɔː/: prawn, draw
 • all /ɔːl/: ball, tall
 • wa /wɔː/: water, walk
 • or /ɔː/: horse, fork
 • oar /ɔː(r)/: roar, board

4: are, air, ea, ear, ear, eer

 • are /eə(r)/: square, share
 • air /eə(r)/: chair, hair 
 • ea /e/: bread, head
 • ear /eə(r)/: bear, pear
 • ear /ɪə(r)/: ear, clear
 • eer /ɪə(r)/: deer , cheer

5: a, e, i, o, u

 • a /eɪ/: acorn, baby, elevator, lady 
 • e /i/: he, she 
 • i /aɪ/: tiger, child 
 • o /əʊ/: cold, hotel
 • u /juː/: uniform, music

6: Âm schwa (*): a, e, i, o, u, o

 • a /ə:/ panda, gorilla, banana, umbrella 
 • e /ə, ɪ/: chicken 
 • i /ə/: pencil 
 • o /ə/: lemon
 • u /ə/: surprise 
 • o /ʌ/: monkey, love, son, honey

7: Âm câm: kn, wr, mb, e, rh, st

 • kn /n/: knife, knee 
 • wr /r/: write, wrong
 • mb /m/: lamb, comb
 • e: glove, live
 • rh /r/: rhino, rhubarb 
 • st /s/: whistle, castle

8: ture, sure, tion, sion, ous, ful

 • ture /ʃə(r)/: picture, nature
 • sure /ʒə(r)/: treasure, measure
 • tion /ʃn/: station, competition
 • sion /ʒn/: television, excursion

3. Cách sử dụng bộ sách Oxford Phonics World hiệu quả

3.1. Tận dụng tài nguyên triệt để

Bộ sách Oxford Phonics World bao gồm tài nguyên phong phú cho cả người dạy và người học:

Review bộ sách Oxford Phonics World
Một số tài nguyên của bộ sách Oxford Phonics World

Tài nguyên

Lợi ích đi kèm

Sách học sinh (student’s book)

 • Đĩa CD và đĩa CD-Rom cung cấp trò chơi và audio nghe
 • Thẻ học sinh dùng trong các trò chơi

Sách giáo viên (teacher’s book)

 • Giới thiệu phương pháp giảng dạy của khóa học
 • Kế hoạch giảng dạy và mẹo ứng dụng sách hiệu quả trong từng bài học
 • Gợi ý các ý tưởng về trò chơi và hoạt động giáo dục

Sách bài tập (workbook)

 • Bài tập củng cố kiến thức từ sách học sinh
 • Cung cấp thẻ chữ cái

iTools

 • Phần mềm trình chiếu sách dạng phẳng
 • Hữu ích khi dạy học từ xa hoặc dạy bằng máy chiếu 

Thẻ ngữ âm (phonics card)

Hữu ích khi học từ vựng và chơi trò chơi, được cung cấp sau mỗi tập sách

Website (miễn phí)

Có website dành riêng cho giáo viên và học sinh (địa chỉ cung cấp trong sách giáo viên bản quyền)

Ứng dụng đi kèm (miễn phí)

Ứng dụng Oxford Phonics World phục vụ miễn phí cho người học ngữ âm bằng các trò chơi, bài hát, hoạt động vui nhộn.

Trong đó, FLYER khuyến khích thầy cô nên chuẩn bị đầy đủ sách giáo viên và sách học sinh để phục vụ cho công tác giảng dạy. Bên cạnh đó, thầy cô có thể tư vấn cho phụ huynh các bé đầu tư bộ sách bài tập để cùng con tự học tại nhà. 

Lưu ý: Toàn bộ các ấn bản đều có phiên bản sách điện tử riêng. Tuy nhiên, quý thầy cô nên hướng học sinh dùng sách bản giấy để rèn luyện thói quen đọc sách cũng như tạo điều kiện học tập thuận lợi cho các em.

3.2. Phân bổ thời gian học phù hợp

Công thức phân bổ thời gian học Oxford Phonics World hiệu quả của Oxford (mang tính chất tham khảo):

 • 10% thời gian dành cho các hoạt động khởi động
 • 30% thời gian tập trung dạy kiến thức mới
 • 40% thời gian thực hành theo sách
 • 20% thời gian cho học sinh ứng dụng qua lời nói, bài hát, trò chơi…

3.3. Xác định đúng mục tiêu bài học

Có hai loại mục tiêu bài học thầy cô cần chú ý:

 

Loại 1

Loại 2

Mục tiêu

Giới thiệu thanh âm mới

Luyện kết hợp âm

Phương pháp dạy

 • Hiển thị thẻ ngữ âm và cho học sinh nghe ngữ âm
 • Yêu cầu học sinh lặp lại ngữ âm
 • Giới thiệu chữ cái/ nhóm chữ cái tượng trưng cho thanh âm vừa đọc
 • Giới thiệu các từ khóa đại diện
 • Bóc tách âm riêng lẻ của từ.
 • Phát âm lại từ khóa trong khi kết hợp các thanh âm với nhau, sử dụng thao tác chỉ trong lúc đọc
 • Đọc lại từ một cách tự nhiên

Ví dụ

 • Hiển thị thẻ ngữ âm /æ/ kèm audio nghe
 • Yêu cầu học sinh lặp lại /æ/
 • Giới thiệu chữ cái tượng trưng: a
 • Giới thiệu từ khóa “can”: /kæn/
 • Bóc tách âm riêng lẻ: /c/, /a/, /n/ 
 • Phát âm lại /kæn/, ngón tay đọc tới đâu di chuyển tới đó
 • Đọc lại từ “can” 

3.4. Kết hợp các kỹ thuật giảng dạy phù hợp

Để khai thác hết giá trị của bộ sách Oxford Phonics World cần có kỹ năng sư phạm từ giáo viên. Trong quá trình dạy tiếng Anh thông qua giáo trình này, thầy cô cần kết hợp nhiều kỹ thuật giảng dạy phù hợp với trẻ em. Dưới đây là 2 kỹ thuật gợi ý từ Oxford:

 • Kỹ thuật giảng dạy ngữ âm: Thông qua bộ sách Oxford Phonics World, bước đầu tiên, thầy cô cần giúp học sinh hiểu về bảng chữ cái tiếng Anh và mối liên hệ giữa âm thanh và con chữ. Học sinh cần nhận thức được rằng: cấu tạo của một từ bắt nguồn từ các chữ cái và âm thanh rời rạc. Chỉ khi học sinh bóc tách từng thành phần của từ, các em mới có thể phát triển kỹ năng nghe và phát âm bài bản.
 • Kỹ thuật dạy từ vựng: Cách hữu hiệu nhất để dạy từ vựng là thông qua hình ảnh và ngữ cảnh. Giáo viên nên cung cấp hình ảnh của một từ mới và tận dụng từ đó trong một câu văn ngắn. Phương pháp này giúp trẻ rèn luyện kỹ năng giải mã và suy đoán, rất hữu ích trong tư duy đọc hiểu mà không cần phải ghi nhớ toàn bộ từ vựng.

Tóm lại, phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em thường xoay quanh các hoạt động học tập chủ động như chơi trò chơi, học qua hình ảnh và giác quan, hát, kể chuyện… Thời gian thực hành, di chuyển và nói cần chiếm phần lớn buổi học thay vì chỉ để các em ngồi nghe, ghi chép và lặp lại.  

Xem thêm: Làm sao để khuyến khích học sinh tương tác trên lớp nhiều hơn?

4. Vì sao giáo viên nên tham khảo bộ sách Oxford Phonics World?

Những giáo trình tiếng Anh từ trường Đại học Oxford luôn tạo được tiếng vang khi ra mắt, Oxford Phonics World cũng không ngoại lệ. Với những giá trị giáo dục riêng biệt, bộ sách đã trở thành một trong những tài liệu cần thiết nhất cho trẻ học ngữ âm. Sau đây là 4 giá trị khiến nhiều nhà giáo dục tin tưởng bộ sách này:

 • Thứ nhất, bộ sách học ngữ âm Oxford Phonics World có thiết kế cực kỳ bắt mắt, dễ dàng thu hút học sinh nhỏ tuổi chú ý vào bài học ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những trò chơi và bài hát sau các bài học nâng cao trải nghiệm dạy và học.
 • Thứ hai, bộ sách cung cấp tài nguyên đi kèm phong phú và chất lượng đến từ Đại học Oxford.
 • Thứ ba, các bài học được bố trí vô cùng logic, khoa học với các cấp độ từ dễ đến khó, mục tiêu học tập được cụ thể hóa và có liên kết chặt chẽ với các hoạt động thực hành. 
 • Thứ tư, Oxford phonics world cung cấp phương pháp học tiếng Anh bài bản và có tính thực tế. Các ngữ âm và từ vựng được kết hợp song song giúp tăng cường vốn từ vựng cho trẻ trong khi vẫn phát triển kỹ năng phát âm chuẩn. Bên cạnh đó, từ mới còn được lồng ghép vào những câu chuyện ngắn nhằm giúp trẻ hiểu được ngữ cảnh sử dụng của từ. Phương pháp này giúp học sinh thực sự “tiếp thu” tiếng Anh thay vì chỉ “ghi nhớ và thuộc lòng”.

5. Điểm nổi bật và hạn chế của bộ sách Oxford Phonics World

>>> Điểm nổi bật

 • Phương pháp dạy học vui nhộn, mới mẻ, linh hoạt đã được chứng minh
 • Xây dựng nền tảng đọc viết tốt cho trẻ từ những điều cơ bản nhất: Bảng chữ cái và ngữ âm học
 • Các bài hát được nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác và được chọn lọc kỹ lưỡng
 • Bố cục sắp xếp khoa học, hợp lý theo cấp độ từ dễ đến khó
 • Mục tiêu học tập được cụ thể hóa trong mỗi bài học
 • Chất lượng giấy và mực được đánh giá cao bởi độc giả

>>> Điểm hạn chế

 • Sách và các tài liệu liên quan đều viết bằng ngôn ngữ Anh – Anh
 • Không thật sự phù hợp với học sinh từ 8 tuổi trở lên (độ tuổi mang tính tham khảo)
 • Học sinh dễ bị mất tập trung bởi các hình ảnh, màu sắc, trò chơi,…
 • Không phù hợp để trẻ tự học tại nhà mà cần có người hướng dẫn/ tương tác cùng
 • Giá thành hơi cao

6. Review bộ sách Oxford Phonics World từ độc giả

>>> Ý kiến của một số độc giả người Việt (sưu tầm):

Độc giả review bộ sách Oxford Phonics World
Review bộ sách Oxford Phonics World
Độc giả Việt review bộ sách Oxford Phonics World

>>> Ý kiến một số độc giả quốc tế (sưu tầm):

Review bộ sách Oxford Phonics World
Độc giả quốc tế review bộ sách Oxford Phonics World
Độc giả quốc tế review bộ sách Oxford Phonics World

7. Địa chỉ mua sách Oxford Phonics World uy tín

Địa chỉ mua sách Oxford Phonics World uy tín:

 • Nhà sách Fahasa
 • Mua trực tiếp từ website của Nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press)

Lưu ý: 

 • Hiện có rất nhiều sách trôi nổi trên thị trường (bản in lại, sách lậu,…) được bán với giá rẻ hơn so với sách gốc. Chất lượng giấy và mực của những loại sách này không tốt cho sức khỏe nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Ngoài ra, màu sắc và nét chữ không được đẹp và sắc nét. Vì vậy, FLYER khuyến khích quý thầy cô nên đầu tư vào sách bản quyền được mua tại những hiệu sách uy tín.
 • Nếu mua sách từ xa, thầy cô không nên mua sách đã qua sử dụng.

8. Tổng kết

Trên đây là phần review bộ sách Oxford Phonics World của nhà xuất bản Đại học Oxford. Bộ sách chỉ ra quy luật ngữ âm chung trong tiếng Anh, từ đó giúp trẻ hiểu sâu về mối tương quan giữa chữ cái và thanh âm. FLYER đánh giá đây là một bộ sách rất cần thiết cho trẻ từ 3 – 6 tuổi mới luyện đọc và luyện viết tiếng Anh bởi lộ trình học rất cụ thể và mang những điểm thú vị chỉ có ở Oxford Phonics World. Tuy nhiên, bộ sách chỉ phát huy hiệu quả tối ưu nếu được sử dụng đúng cách. Thầy cô lưu ý nên nghiên cứu kỹ các hướng dẫn trong sách giáo viên, đồng thời kết hợp kỹ thuật giảng dạy riêng của bản thân sao cho phù hợp với học sinh hiện tại. FLYER chúc quý thầy cô gặt hái nhiều thành công.

Thầy, cô quan tâm đến ứng dụng công nghệ vào giảng dạy tiếng Anh Cambridge, TOEFL, IOE,…?

FLYER SCHOOL đem đến trải nghiệm luyện thi tiếng Anh sinh động & đa tương tác với các tính năng học tập mô phỏng game!

Tiết kiệm thời gian & chi phí soạn đề với 1700+ đề thi thử Cambridge, TOEFL, IOE, BGD,…

Quản lý hàng ngàn học sinh hiệu quả, tối ưu & tự động với Trang Quản lý lớp

Tính năng nổi bật: Theo dõi tiến độ học tập, giao bài tập online, tạo phòng thi ảo thi đua cho học sinh, tính năng Kiểm tra đầu vào, tạo bài luyện thi ngắn,…

Chấm điểm Speaking với AI (tính năng mới!)

Giảng dạy tiếng Anh theo cách thú vị, hiệu quả hơn với Phòng thi ảo FLYER ngay hôm nay!

Để được tư vấn thêm, thầy/ cô vui lòng liên hệ với FLYER qua hotline 086.879.3188

>>> Xem thêm:

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Tâm Trần
Tâm Trần
"Muốn thay đổi vận mệnh, trước tiên hãy thay đổi tính cách".

Related Posts