Đề thi IOE tiểu học thường có những dạng câu hỏi nào? (Phần 2)

Bài trước: Đề thi IOE tiểu học thường có những dạng câu hỏi nào? (Phần 1)

Trong bài trước, các bạn đã tìm hiểu 7 trong tổng số 15 loại câu hỏi thường gặp nhất trong đề thi IOE tiểu học. Trong bài viết này, FLYER sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn nhỏ 8 dạng câu hỏi phổ biến trong đề thi IOE còn lại, đồng thời hướng dẫn các bạn cách tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này một cách dễ dàng nhé!

8. Câu hỏi tìm cụm từ hoặc câu đúng/sai

Câu hỏi dạng này yêu cầu học sinh tìm ra câu đúng hoặc sai dựa vào nội dung băng nghe (câu hỏi nghe), hoặc dựa vào bức tranh cho trước. Nếu không có băng nghe hoặc tranh cho sẵn, các bạn cần kiểm tra câu đúng/sai dựa vào cấu trúc ngữ pháp của câu hoặc logic trong câu.

Câu hỏi này có thể được viết dưới các dạng:

 • Which sentence is correct? (Câu nào chính xác?)
 • Which activity is in the picture? (Hành động nào có trong bức tranh?)
 • Which sentence is incorrect? (Câu nào không chính xác?)
 • Which of the following is true?/ Which sentence is true? (Câu nào trong số các câu sau là đúng?)
 • Which of the following is NOT true? Which sentence is NOT true? (Câu nào trong số các câu sau là sai?)

Để trả lời câu hỏi dạng này, bạn cần nghe kĩ đoạn băng nghe/xem kĩ tranh đi kèm.                           

Ví dụ:

Which sentence is correct?

Cleaning-the-floor-1

Đề thi IOE tiểu học thường có những dạng câu hỏi nào- Câu hỏi tìm cụm từ hoặc câu đúng/sai
Câu hỏi tìm cụm từ hoặc câu đúng/sai

9. Câu hỏi về cách chia động từ

Câu hỏi dạng này kiểm tra khả năng chia động từ (ví dụ: thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, …) ở các ngôi (ví dụ: ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba số ít…).

Câu hỏi này có thể được viết dưới dạng:

 • Which verb adds –es in the third person? (Động từ nào thêm đuôi –es ở ngôi thứ ba?)
 • The past form of ______ is _______. (Dạng quá khứ của động từ ______ là _______.)
 • Give the past form of ______. (Cho dạng quá khứ của động từ _______.)

Như các bạn đã biết, động từ ngôi thứ ba số ít ở thì hiện tại đơn cần thêm đuôi -s hoặc – es. Thông thường, chỉ cần thêm s vào sau động từ. Các trường hợp thêm es bao gồm các động từ có cùng là: o, x, ss, she, ch và z.

Ví dụ:

-ogo -> goes
-xmix -> mixes
-ssmiss -> misses
-shwash -> washes
-chteach -> teaches
-zbuzz -> buzzes
Ví dụ cách thêm s, es vào động từ tiếng Anh

Để trả lời đúng câu hỏi “The past form of ______ is _______” bạn cần nắm chắc dạng quá khứ đơn của các động từ trong tiếng Anh. Có những động từ theo quy tắc chỉ cần thêm ed, nhưng cũng có rất nhiều động từ bất quy tắc cần học thuộc lòng. Câu hỏi này chủ yếu xuất hiện ở các bài kiểm tra IOE lớp 4lớp 5.

Ví dụ:

Which verb adds –es in the third person?

Đề thi IOE tiểu học thường có những dạng câu hỏi nào - Câu hỏi về các dạng của động từ
Câu hỏi về các dạng của động từ

10. Câu hỏi sắp xếp chữ cái thành từ có nghĩa

Câu hỏi sắp xếp các chữ cái thành từ có nghĩa thường được viết dưới dạng:

 • Unscramble the word (Sắp xếp lại chữ cái trong từ)

Dạng câu hỏi này không phải quá hóc búa, nhưng cũng có thể mất khá nhiều thời gian nếu các bạn học sinh không có một số kĩ thuật làm bài nhanh, gọn sau đây:

 • Tách các phụ âm ra khỏi các nguyên âm.
 • Thử kết hợp các phụ âm với các nguyên âm, ưu tiên các chữ cái thường đi với nhau thành cặp (ví dụ: ch, ph, sh, ng, er, qu,…).
 • Nên nhớ rằng rất cả các từ đều cần phải có nguyên âm, vì thế cần đảm bảo các âm tiết bạn sắp xếp đều có đủ nguyên âm.

Ví dụ:

Unscramble the word.

OCMUPETR

11. Câu hỏi về giới từ

Các câu hỏi về giới từ khá phổ biến trong bài thi IOE. Các bạn sẽ được yêu cầu điền giới từ vào chỗ trống hoặc chọn giới từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu hỏi trắc nghiệm. Đặc biệt, câu hỏi trắc nghiệm chọn giới từ có thể yêu cầu chọn 2 giới từ cho hai chỗ trống trong câu.

Để có thể trả lời các câu hỏi này một cách nhanh chóng và chính xác, bạn cần nhớ kĩ cách sử dụng các giới từ thông thường sau:

Giới từCách dùng
At– Khi nói đến giờ (at three o’clock, at 10am, v.v)
– Khi nói đến buổi trưa: at noon
– Khi nói đến vị trí: ở địa điểm nào đó (at school, at the door, …)
On– Khi nói đến ngày cụ thể (on July the 7th)
– Khi nói đến thứ trong tuần (on Monday)
– Khi nói đến khoảng thời gian trong ngày khi có định ngữ đi cùng, chỉ ngày cụ thể (on the evening of July 7th)
– Khi nói đến vị trí: ở bên trên (on the table)
In– Khi nói đến buổi sáng/chiều/tối mà không chỉ ngày cụ thể (in the morning/afternoon/evening)
– Khi nói đến tháng trong năm (in September)
– Khi nói đến năm cụ thể (in 2021)
– Khi nói đến vị trí (in your bag, in the classroom, in Hanoi)
AfterChỉ thời gian sau một khoảng thời gian hoặc thời điểm nào đó
Ví dụ: after school (sau khi tan học), after 6 o’clock
BeforeChỉ thời gian trước một khoảng thời gian hoặc thời điểm nào đó
Ví dụ: before I go to school, before dinner time
In front ofNghĩa: ở phía trước
Ví dụ: The bus stop is in front of the school gate.
BehindNghĩa: ở phía sau
Ví dụ: Sam is standing behind Alex.
UnderNghĩa: ở bên dưới
Ví dụ: The book is under the dictionary.
AboveNghĩa: ở bên dưới
Ví dụ: The book is under the dictionary.
BetweenNghĩa: ở giữa 2 địa điểm, vật
Ví dụ: My house is between a bakery and a pharmacy.
Opposite/across fromNghĩa: ở đối diện
Ví dụ: There’s a new bookstore across from our school.
FromNghĩa: từ (nơi nào đến)
Ví dụ: My new friends are from Japan.
By + phương tiệnNghĩa: làm gì đó bằng phương tiện gì
Ví dụ: Julie goes to school by bus.

Lưu ý: nói “on foot” (đi bộ) thay vì “by foot”.
Cách dùng các giới từ trong tiếng Anh
câu hỏi IOE tiểu học #3
Câu hỏi về giới từ trong đề thi IOE tiểu học

12. Câu hỏi về liên từ

Các liên từ tiếng Anh bắt đầu được giới thiệu ở cấp độ tiểu học để giúp học sinh hình thành các câu ghépcâu phức trong tiếng Anh. Một số liên từ đáng chú ý trong bài thi IOE tiếng Anh tiểu học bao gồm:

Liên từCách dùng
AndNghĩa: và, còn
Ví dụ: My mother is a teacher and my father is a doctor.
ButNghĩa: nhưng
Ví dụ: This book doesn’t look good, but it has a lot of useful information.
Although/ ThoughNghĩa: mặc dù
Ví dụ: Although it was very cold yesterday, my children still went out to play.
BecauseNghĩa: bởi vì
Ví dụ: Amy was upset because she didn’t get a high score.
So, thereforeNghĩa: vì thế, cho nên
Ví dụ: Daniel got up late, so he didn’t have time for breakfast.
Cách dùng liên từ trong tiếng Anh

Dạng câu hỏi về liên từ trong bài thi IOE có thể xuất hiện ở câu hỏi trắc nghiệm hoặc câu hỏi điền từ còn thiếu.

Ví dụ 1:

It’s autumn now b it’s still hot like summer.

Ví dụ 2:

Emma is working hard, ______ she’s going to have an exam tomorrow.

câu hỏi IOE tiểu học #4
Câu sử dụng liên từ “because” trong đề thi IOE

13. Câu hỏi biến đổi từ loại

Đây là một dạng câu hỏi tương đối hóc búa trong các đề thi IOE tiểu học bởi bạn không những cần biết nghĩa của từ vựng mà còn phải nắm được các dạng thức khác nhau của từ đó. Đề bài có thể cho sẵn dạng tính từ và câu hỏi điền cần điền dạng danh từ của từ đó vào chỗ trống, hoặc cũng có thể yêu cầu biến đổi danh từ từ số ít sang số nhiều, v..v

Câu hỏi này có thể được viết dưới dạng:

 • Give the correct form of the word ________to complete the following sentence. (Cho dạng thích hợp của từ ______ để hoàn thành câu sau.)
 • The plural form of “________” is _______. (Dạng số nhiều của ______ là _________.)

Ví dụ 1:

Give the correct form of the word HAPPY to complete the following sentence.

The children are singing .

Ví dụ 2:

The plural form of "tooth" is

Lưu ý: Các câu hỏi về dạng số nhiều của danh từ chủ yếu hỏi về các danh từ chuyển sang số nhiều ngoại lệ (không theo quy tắc thêm –s vào sau danh từ thông thường).

14. Câu hỏi yêu cầu tìm câu hỏi/ câu trả lời đúng cho câu cho trước

Câu hỏi dạng này thường ở dạng trắc nghiệm. Bạn sẽ được cho trước một câu hỏi, một câu trả lời, hoặc có thể chỉ là một câu trần thuật và cần phải tìm ra câu trả lời, câu hỏi, hoặc một câu đáp lại thích hợp cho câu đã cho.

Để trả lời nhanh chóng và chính xác các câu hỏi này, bạn cần nắm chắc các cấu trúc câu hỏi và trả lời, và một số cách đáp lại lời mời (Would you like …?), lời đề nghị (Let’s ….), lời xin phép (May I….)

Cụ thể:

Would you like + đồ ăn/đồ uống?
(Bạn có muốn ăn/uống … gì không?)

Ví dụ: Would you like some butter? (Bạn có muốn một ít bơ không?)
Đồng ý:
– Yes, please. (Có, tớ có muốn.)
– Yes, but not too much. (Có, nhưng đừng nhiều quá nhé.)

Từ chối:
– No, thanks. (Không, cảm ơn nhé.)
– No, I’m full. (Không, tớ no rồi.)
Câu yêu cầu và phản hồi yêu cầu bằng tiếng Anh

Xem thêm: Tổng hợp cách dùng “would you like” siêu dễ nhớ chỉ với 3 cấu trúc đơn giản

Let’s  + động từ nguyên thể

Ví dụ: Let’s play chess at break time.
Đồng ý: Yes, let’s.

Từ chối: No, let’s not.
Lời mời, rủ rê bằng tiếng Anh

Xem thêm: Cấu trúc Let’s, Lets, Let, chỉ khác nhau chữ “s” mà nghĩa hoàn toàn khác biệt

Why don’t we + động từ nguyên thế?

Ví dụ: Why don’t we go to the park after school?
Đồng ý:
– That’s a good idea.
– Great idea.
– Yes, that will be fun,

Từ chối:
– I’m afraid I can’t.
– Sorry, I’m busy…
Cấu trúc đề xuất trong tiếng Anh

Xem thêm: Cấu trúc “Why don’t we”: Cách đề xuất và trả lời câu đề xuất lịch sự

May I + động từ nguyên thể?

Ví dụ: May I go out?
Đồng ý:
– Yes, you can.
– Yes, you may.
– Yes, go out, please.

Từ chối:
– No, you can’t.
– No, you may not.
Câu xin phép, hỏi về sự chấp thuận trong tiếng Anh

Xem thêm: May/ might là gì? Những lỗi cực dễ gặp khi sử dụng 2 câu trúc này

Đề thi IOE tiểu học thường có những dạng câu hỏi nào
Câu hỏi yêu cầu tìm câu hỏi/câu trả lời đúng cho câu cho trước

15. Câu hỏi kiến thức thực tế

Đây là những câu hỏi khó, thường xuất hiện ở các đề thi IOE tiểu học cấp quận/huyện, tỉnh/thành phố hoặc quốc gia. Các câu hỏi yêu cầu bạn có vốn từ đủ rộng (để hiểu nội dung câu hỏi) và vốn kiến thức các môn tốt (để trả lời đúng câu hỏi).

Các câu hỏi có thể đi từ mức độ đơn giản như nội dung nói chung của các môn học, cho đến kiến thức cụ thể của từng môn và kiến thức thực tế đời sống (địa lí, lịch sử, các môn thể thao …)

Ví dụ 1:

In Maths, you learn about ________.

Đề thi IOE tiểu học thường có những dạng câu hỏi nào
Câu hỏi kiểm tra kiến thức về trật tự chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh

Ví dụ 2:

Which is the largest planet in the solar system?

Bạn đã nắm chắc các dạng câu hỏi tìm câu đúng/sai, câu hỏi về các dạng của động từ, câu hỏi sắp xếp chữ cái thành từ có nghĩa, câu hỏi về giới từ, câu hỏi về liên từ, câu hỏi biến đổi từ loại, câu hỏi yêu cầu tìm câu hỏi/câu trả lời đúng cho câu cho trước, câu hỏi kiến thức thực tế trong bài thi IOE tiếng Anh lớp 3, lớp 4 và lớp 5? Thử kiểm tra ngay kĩ năng của mình trong bài tập luyện tập sau nhé!

Bài tập ôn luyện

Bài tập luyện các dạng câu hỏi trong đề thi IOE lớp 3 - Phần 2

1. Unscramble the word: THOMER -> _ _ _ _ _.

2. The plural form of "orange" is _ _ _ _ _ _ _.

3. Can you count _______ one to twenty?

4. Unscramble the word: AHIR -> _ _ _ _

5. Which sentence is true?

6. May I go out? - __________________

7. Minh gets up ______ seven o'clock every day.

8. What would you like to drink? - __________.

9.

10. Which sentence is CORRECT?

Bài tập luyện các dạng câu hỏi trong đề thi IOE lớp 4 - Phần 2

1. Can I have a look at that yellow T-shirt?

2. He can play basketball _______ he can’t play table tennis.

3. There are some posters _ _ the wall.

4. I can't go to the cinema b_ _ _ _ _ _ I have to babysit my sister.

5. ______ - It's half past eight.

6. Would you like some chicken?

7. Which province is in the North of Vietnam?

8. Which verb adds –es in the third person?

9. Unscramble the word: EYSERYTDA-> _ _ _ _ _ _ _ _ _

10. Give the correct form of the word BE to complete the following sentence: My sister _ _ _ at a live show yesterday afternoon.

Bài tập luyện các dạng câu hỏi trong đề thi IOE lớp 5 - Phần 2

1. Which verb adds –es in the third person?

2. Rearrange the words to make a correct sentence: playing/Are/video games/your children/at present?

3. The plural form of "goose" is _ _ _ _ _

4. Which of the following is true?

5. I want to move _ _ _ of the city and live in the countryside.

6. Mai: Are you looking forward to your holiday? - Hien: ________.

7. John lives _____ Liverpool, England.

8. ______ meet for a coffee tonight. - Good idea.

9. Mai and Linh often go to school on ______.

10. When will you visit your grandparents?

Bạn có trả lời đúng hết các câu hỏi trong bài tập luyện tập không?

Để các bạn có cơ hội ôn luyện thêm các bài IOE nhằm chuẩn bị kĩ càng nhất cho các kì thi chính thức, FLYER cung cấp tới 55++ đề luyện thi IOE trên Phòng thi ảo, bám sát với format đề thi thực tế: Các đề luyện thi IOE trên Phòng thi ảo FLYER.

Tìm hiểu thêm về Phòng thi ảo tại đây.

Phòng luyện thi ảo IOE

Tổng kết

Nắm vững các dạng câu hỏi này là các bạn nhỏ đã có kiến thức làm bài chắc chắn, có thể xử lý hầu hết các câu hỏi trong đề thi IOE tiểu học. Chúc các bạn ôn luyện kĩ ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh… hiệu quả và mở rộng vốn kiến thức các môn học bằng tiếng Anh không ngừng để chạm mốc 2000 điểm trong mỗi bài thi.

Con rinh chứng chỉ IOE dễ dàng với 59+ đề luyện thi trên Phòng thi ảo FLYER!!

Để giúp con ôn tập hiệu quả & được số điểm cao nhất trong kì thi IOE, ba mẹ hãy tham khảo ngay gói luyện thi tiếng Anh cho trẻ tại Phòng thi ảo FLYER.

✅ 1 tài khoản truy cập 59+ đề thi thử IOE, bám sát đề thi thực tế

✅ Nâng cao toàn diện cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết trên 1 nền tảng

✅ Giúp trẻ tiếp thu tiếng Anh tự nhiên & hiệu quả nhất với các tính năng mô phỏng game như thách đấu bạn bè, bảng xếp hạng, games luyện từ vựng, bài luyện tập ngắn,…

Trải nghiệm phương pháp luyện thi tiếng Anh khác biệt chỉ với chưa đến 1,000 VNĐ/ ngày!

evrve

Để được tư vấn thêm, ba mẹ vui lòng liên hệ FLYER qua hotline 086.879.3188

>>> Xem thêm:

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Thuan Duong
Thuan Duonghttps://flyer.vn/
Làm việc với giáo viên bản ngữ trong các lớp tiếng Anh nhiều trình độ từ khi học đại học, hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐHNN – ĐHQG Hà Nội năm 2014, mình yêu thích tìm hiểu các nền tảng & công nghệ dạy-học tiếng Anh thú vị & mang tính thực tiễn cao.

Related Posts