Tuyển tập bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 6 (có đáp án chi tiết) giúp các con ôn thi hiệu quả

Ngày thi chuyển cấp của học sinh lớp 6 đang cận kề. Ở thời điểm này, chắc hẳn các con đã được tích lũy đủ các kiến thức tiếng Anh trọng tâm cho kỳ thi tại trường học. Tuy nhiên, những tiết học trên lớp có thể không đủ để việc ôn luyện của con đạt hiệu quả tối ưu. Chính vì thế, ba mẹ cần hỗ trợ con luyện tập thêm tại nhà với những bộ đề thi thử nhằm giúp con có thể làm quen với đề thi và trở nên tự tin hơn. 

Để thuận tiện hơn cho ba mẹ trong việc đồng hành cùng con, sau đây, FLYER xin gửi đến ba mẹ tuyển tập bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 6 với đáp án chi tiết giúp ba mẹ có thể hỗ trợ con ôn luyện hiệu quả. Mời quý phụ huynh cùng đón xem.

đề thi tiếng Anh vào lớp 6
Tuyển tập bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 6

1. Tuyển tập bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 6 (kèm đáp án)

Bộ đề tiếng Anh vào lớp 6 bao gồm các dạng bài tập phổ biến trải dài theo các chuyên đề ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao, giúp các con ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp vào lớp 6 hiệu quả. Dưới đây là một số đề thi mà ba mẹ có thể tham khảo: 

2. Lưu ý khi giúp con ôn thi tiếng Anh vào lớp 6 hiệu quả

Tiếng Anh tiểu học trải dài theo nhiều chủ đề khác nhau, vì vậy rất khó để các con có thể tự học tất cả một mình. Vậy phụ huynh cần làm gì để giúp con ôn luyện thật tốt? Sau đây là một số điều mà ba mẹ cần lưu ý để giúp các con ôn thi tiếng Anh vào lớp 6 hiệu quả và đạt điểm cao trong kỳ thi chuyển cấp sắp tới.

2.1. Ôn luyện từ vựng

đề thi tiếng Anh vào lớp 6
Ôn luyện từ vựng để làm đề thi tiếng Anh vào lớp 6

Từ vựng trong các đề thi chuyển cấp vào lớp 6 thường xoay quanh những chủ đề cơ bản và phổ biến như gia đình, đồ ăn, thức uống, nghề nghiệp, địa điểm, động vật, môi trường… Ba mẹ có thể giúp con chia nhỏ danh sách từ vựng cần học thành từng nhóm theo các chủ đề, sau đó sắp xếp chúng theo các bộ flashcard, hoặc yêu cầu con ghi chép nhiều lần để ghi nhớ mặt chữ tốt hơn. Điều này giúp con tiếp thu và ghi nhớ hiệu quả, đồng thời có thể dễ dàng ôn tập khi cần.

Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp 100+ từ vựng tiếng Anh tiểu học theo chủ đề kèm hình ảnh, bài tập

2.2. Tổng hợp lại ngữ pháp

đề thi tiếng Anh vào lớp 6
Lưu ý để ôn thi tiếng Anh vào lớp 6 hiệu quả

Trong đề thi tiếng Anh vào lớp 6 thường có các chủ điểm ngữ pháp cơ bản như sau:

Để hỗ trợ con ôn luyện các điểm ngữ pháp này, ngoài cách luyện tập trên giấy thi khá khô khan, ba mẹ có thể tìm hiểu và gợi ý cho con vận dụng trong giao tiếp hằng ngày. Việc thường xuyên vận dụng chính xác các cấu trúc trên trong giao tiếp sẽ giúp con hình thành thói quen đặt câu tiếng Anh, nhờ đó có thể tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên nhất. 

Xem thêm: Tổng hợp toàn bộ chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất giúp bạn tự tin hơn khi đặt câu tiếng Anh

2.3. Nhuần nhuyễn các dạng bài tập

đề thi tiếng Anh vào lớp 6
Lưu ý để ôn thi tiếng Anh vào lớp 6 hiệu quả

Để giúp con làm quen, hơn nữa là thành thạo các dạng bài thi tiếng Anh chuyển cấp vào lớp 6, ba mẹ cần hướng dẫn con ôn luyện và thực hành thường xuyên các dạng bài tập có thể xuất hiện trong đề thi. Dưới đây là một số dạng bài phổ biến mà ba mẹ có thể tham khảo:

 • Sắp xếp lại câu 
 • Bài tập phát âm
 • Tìm lỗi sai trong câu
 • Trắc nghiệm hoàn thành câu
 • Đặt câu hỏi dựa vào từ gợi ý
 • Viết lại câu sao cho ý nghĩa của câu không thay đổi
 • Viết lại câu dựa vào từ gợi ý
 • Bài tập phát âm “ed”
 • Bài tập đọc hiểu tiếng Anh (điền vào chỗ trống trong đoạn văn hoặc trả lời câu hỏi cuối bài)

Ba mẹ có thể cho con luyện tập trước từng dạng bài một, sau đó hướng dẫn con làm nhiều dạng kết hợp khi con đã thành thạo. 

Có thể nói, đây là giai đoạn khá nhàm chán với con khi con chỉ làm đề trên giấy mà không có sự kết hợp của bất kỳ hình thức vui chơi nào khác. Để giải quyết vấn đề này, ba mẹ có thể hỗ trợ con sắp xếp lịch luyện tập tại nhà cố định theo ngày (ví dụ: từ 7-8 giờ tối thứ 3-5-7), đồng thời “treo thưởng” khi con tuân thủ tốt và làm bài hiệu quả (ví dụ: cho con chơi game/ xem phim 1 tiếng sau khi học xong). Phương pháp này sẽ giúp trẻ hứng thú hơn với việc ôn luyện mỗi ngày và giúp việc học đạt chất lượng tối ưu.  

3. Bài tập luyện thi tiếng Anh vào lớp 6

Trong phần này, FLYER sẽ tổng hợp các bài tập luyện thi tiếng Anh vào lớp 6, bao gồm các dạng bài thường gặp xoay quanh những chủ đề từ vựng và điểm ngữ pháp trọng tâm, bám sát đề thi minh họa của các trường trường chuyên, trường điểm để ba mẹ có thể hỗ trợ các con trong quá trình ôn luyện tại nhà. Mời ba mẹ cùng tham khảo.

Bài tập 1: Chọn đáp án chính xác

Bài tập ôn luyện đề thi tiếng anh vào lớp 6

1. My English teacher lives ________ 55 Hoang Dao Thuy street.

2. Parents should take care of their children and ______ from wrong doings.

3. Jenny swims very well and ________ does her brother.

4. I have heard nothing from Jane since _________.

5. I’m very hungry. Is there anything _______?

6. I _________ 188 Storn Road.

7. Jenny always goes shopping ________ Tuesday morning.

8. John’s talking to you. Please ______

9. What_____ Tommy? Was he at the party?

10. How ________ on the ceiling?

11. There are ________ on the table.

12. Take bowls and dishes _______ the kitchen.

13. Lisa and Tom ____ TV for most of the morning.

14. Did you hear today's news ____ the radio?

15. What’s winter _____________ in Ho Chi Minh city?

Bài tập 2: Chọn đáp án có từ gạch chân phát âm khác với các từ còn lại

A. tables B. noses C. boxes D. changes

A. son    B. sugar   C. soup   D. sing

A. would   B. where   C. well   D. who

A. stopped    B. laughed    C. walked    D. stayed

A. them B. theory C. through D. thistle

A. hire   B. hope   C. honor  D. health

A. listen    B. rise    C. variety    D. life

A. allow    B. follow    C. pillow    D. blow

A. machine    B. mechanic    C. school    D. character

A. together B. guess C. regular D. teenager

A. education B. question C. collection D. celebration

A. few   B. new   C. sew   D. nephew

A. few   B. new   C. sew   D. nephew

A. closed   B. practiced   C. asked   D. stopped

A. gift     B. my    C. arrive    D. tired

Bài tập 3: Chọn đáp án chính xác

1. There ________ in this room.

2. My sister _________ English.

3. How many ______ are there in Jane's house? – Two.

4. This is my new Math teacher. ______ name is John.

5. What do you often do when _______ warm?

6. There is _______ pen on the desk.

7. Look ________ that woman. She is looking _________ Tom but Tom isn’t here.

8. This sign writes “Stop”. You_____.

9. Tom and Mindy are ______ good friends. ______ are very funny.

10. My father enjoys _______ with my uncle.

11. What ______ is Henry? He is Australian.

12. Where _______ John go last winter?

13. Everest mountain is ________ than Fuji mountain.

14. Why do you like collecting these stamps? - ________.

15. How _______ is it from this park to your school? It’s about 2 kilometers.

16. Do not ride the bike too fast. You may fall off. - _________

17. Can you _________ my dog when I leave on summer holiday?

18. There isn’t __________

19. __________ your grandparents? - Twice a week.

20. Jenny has _________

Bài tập 4: Đọc đoạn văn và chọn đáp án chính xác điền vào chỗ trống

Last summer, Tim and Anne stayed (1) _________ their grandparents’ house. One sunny morning, Grandfather (2) _________a picnic and took the children to the beach. After lunch, Grandfather lay down and opened his book. The children played skipping on the beach and made a little sand castle. Then Tim saw a strange cave which was near some gray rocks at the other end of the beach. The children quickly ran to it, but they couldn’t see (3). _________ because it was very dark inside. Anne said, “it looks so big inside. Come on! I will go first.”

Tim and Anne were playing in the cave when suddenly Tim said, “I can hear the sea’s sound! it’s coming into the cave.” Tim and Anne were very afraid, but then Tim felt something wet on his hand. It was the nose of a dog! The dog was very smart. It showed the children another way out of the cave and back to the beach.

When they told their Grandfather about the dog, he gave him some biscuits and said, “Good job!” “We are hungry too!” the children said. “Well,” Grandfather answered, “No, you must wait until dinner. It was very naughty to go into a (4) _________ place like that.” “ We are very sorry, Grandpa!” they said. “ We will not (5) _________ it again.”

1.

2.

3.

4.

5.

Bài tập 5: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

Yesterday my brother Jimmy asked me to order a pizza. He wanted a pizza with three toppings: cheese, pepperoni, and pineapple. I called the pizzeria, but they did not have any pineapple. Jimmy wanted sausage instead so I ordered sausage instead of pineapple. About 45 minutes later, there were three knocks on the door. It was the pizza man. He gave us the pizza and asked me to pay $15. I gave him a tip. He thanked me and left. Then, we took the box of pizza to the living room. There was a badminton match on TV at that time. We watched the match and enjoyed the pizza.

1. What did Jimmy want to eat?

2. What kind of toppings did he want?

3. How much was the pizza?

4. Where did Jimmy eat the pizza?

5. What were they doing while they were eating the pizza?

Bài tập 6: Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi

1. Jenny is the tallest girl in this class.

No one in this class .

2. Jane sings very well.

Jane is .

3. Living in a city is very convenient.

It is .

4. My friend Jane often rides her bike to school.

My friend Jane often goes .

5. My younger brother wants to be a flight attendant in the future.

My younger brother would .

6. My sister started working as a secretary six years ago.

My sister has .

7. "Don't forget to call the office," she told John.

She reminded .

8. The watch was so expensive that John didn't buy it.

The watch was too .

9. You may get hungry on the trip, so take some biscuits

In case .

10. I would like you to help us put the chairs away.

Do you mind .

Bài tập 7: Từ những gợi ý sau, viết lại thành câu có nghĩa

Bài tập 8: Đặt câu hỏi cho đoạn được gạch chân

1. My father travels to work by his car every morning.

2. Jane often goes swimming in the summer.

3. My mother wants an apple.

4. Jane’s brother works in a hospital.

5. These students have Math on Tuesday and Friday.

Bài tập 9: Đọc kỹ đoạn văn sau và điền T (TRUE), F (FALSE), hoặc N (NOT MENTIONED)

Brendon School celebrated its annual international festival last Sunday. Over 2000 people enjoyed food, beverage, and interesting activities. The students in this school served food from different countries. They served tacos, curry, noodles, sushi, and other international foods. Several groups of students performed at the festival. There was Japanese storytelling – Japanese puppet shows and African dancing. Students modeled clothing from different countries. Everyone had a great time at that festival. Mr. John, the school principal, said: All students did a wonderful job. This festival was the best ever.” 

1. Brendon School had its international festival every year. _________

2. Over 200 people enjoyed food, beverages and activities from all over the world. _________

3. The students served food from different countries. _________

4. One of the foods students served was rice. _________

5. Mr. John, the school principal, thought that the festival was the best so far. _________

4. Tổng kết

Trên đây là tuyển tập bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 6, với đáp án chi tiết, mà ba mẹ có thể tham khảo để giúp các bé tự tin hơn khi bước vào phòng thi thật. FLYER mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho ba mẹ khi đồng hành cùng con trên con đường học tập và giúp các con có thể thi chuyển cấp vào trường con mong muốn.  

Ba mẹ mong muốn con rinh chứng chỉ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo ngay gói luyện thi tiếng Anh trên Phòng thi ảo FLYER – Con giỏi tiếng Anh tự nhiên, không gượng ép!

✅ Truy cập 1700+ đề thi thử & bài luyện tập mọi cấp độ Cambridge, TOEFL, IOE, thi vào chuyênm,,,

Học hiệu quả mà vui với tính năng mô phỏng game độc đáo như thách đấu bạn bè, games từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, chữa bài luyện Nói chi tiết với AI Speaking

Theo sát tiến độ học của con với bài kiểm tra trình độ định kỳ, báo cáo học tập, app phụ huynh riêng

Tặng con môi trường luyện thi tiếng Anh ảo, chuẩn bản ngữ chỉ chưa đến 1,000VNĐ/ngày!

>>> Xem thêm:

  Đăng ký đại lý

  Comments

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Nga Lương
  Nga Lương
  "A journey is best measured in memories rather than miles."

  Related Posts