Kết quả bài thi TOEFL Primary có ý nghĩa như thế nào?

Kết quả thi TOEFL Primary là một bản đánh giá toàn diện và chi tiết về năng lực tiếng Anh hiện tại của thí sinh tham dự kì thi TOEFL Primary. Số sao (cấp độ 1) và số huy hiệu (cấp độ 2) mà thí sinh đạt được trong mỗi phần thi Nghe hiểu và Đọc hiểu không chỉ đánh giá chính xác nhất trình độ Anh ngữ của các em mà còn bao hàm gợi ý kế hoạch học tập tiếp theo của các em.

ket-qua-bai-thi-toefl-primary-co-y-nghia-nhu-the-nao
TOEFL Primary – thành viên đầu tiên của gia đình TOEFL- là bài thi dành cho học sinh tiểu học của ETS

Sau thi tham dự kì thi TOEFL Primary, thí sinh sẽ nhận được phiếu điểm do Cục Khảo thí Hoa Kì ETS cấp được công nhận toàn cầu. Bài thi cấp độ 1 tính điểm bằng sao (1-4 sao), Bài thi cấp độ 2 tính điểm bằng huy hiệu (1-5 huy hiệu).

Chứng chỉ TOEFL Primary Step 2
Chứng chỉ TOEFL Primary Step 2

Chi tiết số sao và số huy hiệu thí sinh đạt được với các thang điểm tương ứng như sau:

Kết quả phiếu điểm TOEFL Primary theo hệ Lexile
Kết quả thi TOEFL Primary Reading & Writing quy đổi sang Lexile, và CEFR
Kết quả phiếu điểm TOEFL Primary theo hệ LexileKết quả phiếu điểm TOEFL Primary theo hệ Lexile
Kết quả thi TOEFL Primary Listening quy đổi sang CEFR

Trong đó:

 • Lexile là khung đánh giá kĩ năng đọc của thí sinh
 • CEFR là khung năng lực ngôn ngữ chung châu ÂU có dải điểm từ A1 đến C2
 • Điểm theo thang điểm Cambridge English Scale được phát triển bởi Cambridge để đánh giá chung tất cả các kì thi tiếng Anh Cambridge

Cụ thể, số sao/huy hiệu mà một thí sinh đạt được cho biết khả năng tiếng Anh hiện tại của em, và đưa ra những khuyến nghị về lộ trình học tập tiếng Anh sắp tới của em.

Bí quyết TOEFL Primary tại nhà - Phòng thi ảo FLYER

1. Kết quả phần Đọc hiểu — Cấp độ 1

Số sao

Năng lực hiện tại

Gợi ý kế hoạch học tập
4Học sinh hiểu được các mô tả và thông tin ngắn trong bảng biểu và các thông điệp ngắn: 

 – Hiểu được từ vựng phổ biến và một số từ vựng ít phổ biến về đồ vật, địa điểm, con người, hành động và ý tưởng (ví dụ: ring, adventures, whisper, double)

– Hiểu được nghĩa của các câu phức (ví dụ: This is a friendly thing to do when you say goodbye. People do this when they talk quietly.)

– Liên kết được các thông tin ở những câu dài hơn và giữa các câu khác nhau để suy luận, xác định ý chính và hiểu được nghĩa các từ không quen thuộc

– Xác định được vị trí của các thông tin chính trong đoạn văn
Học sinh nên:

 – Trau dồi từ mới, không quen thuộc

– Thực hành đọc hiểu các câu chuyện và các đoạn thông tin về nhiều chủ đề khác nhau

– Thực hành đọc hiểu các đoạn văn dài hơn và phức tạp hơn – Dùng cách diễn đạt của mình để nói hoặc viết về các đoạn văn, câu chuyện hoặc thông tin đã đọc

3 Học sinh hiểu được các mô tả ngắn và tìm được thông tin dựa trong biển báo, biểu mẫu, lịch trình. 

  – Hiểu được các từ vựng phổ biến và câu xã giao (ví dụ: play a game, go to a museum) – Hiểu được các mô tả đơn giản về các sự việc ở hiện tại và trong quá khứ (ví dụ: The mouse is on top of the table. He is washing his hands.) – Nhận biết được mối liên hệ giữa các từ và cụm từ thuộc các chủ đề quen thuộc

– Liên kết được ý giữa các câu đơn (ví dụ: Clouds are in the sky. Rain comes from them. Sometimes they cover the sun.)
Học sinh nên:  
– Đọc hiểu các đoạn văn và câu chuyện dài hơn về con người, đồ vật và thông tin quen thuộc

– Trau dồi từ vựng mô tả đồ vật, địa điểm, con người, hành động và ý tưởng hơn

– Dùng cách diễn đạt của mình để nói hoặc viết về các đoạn văn, câu chuyện hoặc thông tin đã đọc
2 Học sinh bắt đầu hiểu được từ vựng và một số mô tả ngắn. Học sinh có thể:

 – Hiểu được từ vựng phổ biến thuộc các chủ đề quen thuộc như nhà cửa, trường học, gia đình, màu sắc, bộ phận cơ thể, động vật và động từ chỉ hành động

– Nhận biết được từ khóa để hiểu được các câu đơn giản

– Hiểu được các động từ chỉ hành động hàng ngày ở thì hiện tại (Ví dụ: The children play. He is eating.)

Học sinh nên:

 – Trau dồi từ vựng và các diễn đạt phổ biến sử dụng trong các ngữ cảnh quen thuộc và mang tính xã hội

– Thực hành đọc hiểu những câu đơn giản và các đoạn văn ngắn về các chủ đề quen thuộc
1 Học sinh bắt đầu nhận biết được một số từ vựng cơ bản có hỗ trợ trực quanHọc sinh nên:
– Trau dồi và thực hành đọc hiểu những từ vựng phổ biến theo các chủ đề quen thuộc như nhà cửa, trường học, gia đình, màu sắc, bộ phận cơ thể, động vật và hành động  
– Đọc hiểu các câu ngắn và đơn giản về con người, đồ vật và hành động quen thuộc, ví dụ: The boy is eating an apple.
Kết quả phần Đọc hiểu trong bài thi TOEFL Primary step 1

 

Kết quả phần Đọc hiểu trong bài thi TOEFL Primary step 1
Đạt 4 sao trong bài thi TOEL Primary cấp độ 1 chứng tỏ học sinh hiểu được các mô tả và thông tin ngắn trong bảng biểu và các thông điệp ngắn.

2. Kết quả phần Đọc hiểu — Cấp độ 2

Số huy hiệuNăng lực hiện tạiGợi ý kế hoạch học tập
5 Học sinh hoàn thành xuất sắc bài thi. Cụ thể:

 – Có vốn từ vựng đa dạng gồm các từ phổ biến và ít phổ biến, hiểu được nghĩa của câu phức, đoạn văn phức tạp và dài hơn

– Liên kết được thông tin giữa nhiều câu và đoạn văn để suy luận, xác định các ý chính, hiểu được nghĩa của các từ không quen thuộc

– Xác định được các chi tiết cụ thể trong đoạn văn dài hơn

Học sinh nên:
 – Đọc hiểu các câu chuyện và đoạn thông tin dài hơn và phức tạp hơn về các chủ đề khác nhau

– Dùng cách diễn đạt của mình để nói/ viết thông tin đã đọc

– Cân nhắc thi TOEFL Junior để có được đánh giá chính xác hơn về khả năng Đọc hiểu
4 Học sinh hiểu được các câu chuyện đơn giản và các đoạn văn học thuật phù hợp với lứa tuổi. Cụ thể:

 – Hiểu được nhiều từ phổ biến và ít phổ biến hơn, nghĩa của câu phức và đoạn văn phức tạp

– Liên kết được thông tin ở các câu dài hơn và giữa các câu khác nhau để suy luận, tìm ý chính và nghĩa của các từ không quen thuộc, xác định được các chi tiết cụ thể trong đoạn văn
Học sinh nên:

 – Đọc hiểu các câu chuyện và đoạn thông tin dài hơn và phức tạp hơn về các chủ đề khác nhau

– Dùng cách diễn đạt của mình để nói hoặc viết về các đoạn văn, câu chuyện hoặc thông tin đã đọc
3Học sinh hiểu được các câu chuyện đơn giản và bắt đầu hiểu đoạn văn học thuật phù hợp với lứa tuổi. Cụ thể:

 – Hiểu được từ vựng phổ biến và một số từ vựng ít phổ biến về đồ vật, địa điểm, con người, hành động và ý tưởng, hiểu được nghĩa của các câu phức

– Liên kết được các thông tin ở những câu dài hơn và giữa các câu khác nhau để suy luận, xác định ý chính và hiểu được nghĩa các từ không quen thuộc, định vị được thông tin chính
Học sinh nên:

 – Trau dồi từ mới, không quen thuộc, thực hành đọc hiểu các câu chuyện và các đoạn thông tin về nhiều chủ đề khác nhau

– Thực hành đọc hiểu các đoạn văn dài hơn và phức tạp hơn

– Dùng cách diễn đạt của mình để nói hoặc viết về các đoạn văn, câu chuyện hoặc thông tin đã đọc

2 Học sinh hiểu được các mô tả ngắn, tìm được thông tin trong biển báo, thông điệp, câu chuyện. Cụ thể:

 – Hiểu được các từ vựng phổ biến và câu xã giao (ví dụ: play a game, go to a museum)

– Hiểu được các mô tả đơn giản về các sự việc ở hiện tại và trong quá khứ

– Nhận biết được mối liên hệ giữa các từ và cụm từ thuộc các chủ đề quen thuộc, liên kết được ý giữa các câu đơn

Học sinh nên:

 – Đọc hiểu các đoạn văn và câu chuyện dài hơn về con người, đồ vật và thông tin quen thuộc

– Trau dồi từ vựng mô tả đồ vật, địa điểm, con người, hành động và ý tưởng hơn, dùng cách diễn đạt của mình để nói hoặc viết về các đoạn văn, câu chuyện hoặc thông tin đã đọc
1 Học sinh bắt đầu nhận biết được một số từ vựng cơ bản, có thể nhận dạng từ vựng cơ bản có hỗ trợ trực quanHọc sinh nên:

 – Trau dồi từ vựng và những diễn đạt phổ biến

– Trau dồi từ vựng về sự liên hệ giữa con người, đồ vật, và địa điểm,  đọc hiểu các câu đơn và các đoạn văn ngắn

– Cân nhắc thi TOEFL Primary Cấp độ 1 để có đánh giá chính xác hơn về khả năng đọc hiểu
Kết quả phần Đọc hiểu trong bài thi TOEFL Primary step 2

3.  Kết quả phần Nghe hiểu — Cấp độ 1

Kết quả phần Nghe hiểu trong bài thi TOEFL Primary step 1
Số saoNăng lực hiện tạiGợi ý kế hoạch học tập
4 Học sinh hiểu được các mô tả, chỉ dẫn, hội thoại và thông điệp đơn giản. Cụ thể:

 – Hiểu được các từ ít phổ biến hơn mô tả các chủ đề, ngữ cảnh và hoạt động quen thuộc (ví dụ: pocket, pour, lamp)

– Hiểu được câu trả lời gián tiếp cho các câu hỏi trong hội thoại, các thông điệp mà thông tin không được diễn đạt rõ ràng

– Liên kết các thông tin để suy luận ý chính hoặc chủ đề của thông điệp, câu chuyện và đoạn thông tin

–  Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn trong đoạn nói dài hơn
Học sinh nên:

  – Trau dồi từ mới, không quen thuộc khi nghe các câu chuyện hoặc đối thoại học thuật dài hơn – Thực hành sử dụng từ vựng và các diễn đạt ít phổ biến hơn trong các hội thoại

– Dùng cách diễn đạt của mình để nói hoặc viết về các câu chuyện hoặc thông tin đã nghe
3 Học sinh hiểu được các mô tả, hội thoại và thông điệp đơn giản và ngắn gọn. Cụ thể:

– Hiểu được các diễn đạt thông thường trong hội thoại hàng ngày

– Hiểu được một chỉ dẫn đơn giản sử dụng các từ quen thuộc và các từ khóa được nhắc lại

– Hiểu được mục đích của các thông điệp mà thông tin chính được lặp lại

– Hiểu được nội dung chính của các câu chuyện đơn giản mà thông tin chính được diễn đạt rõ ràng và lặp lại
Học sinh nên:
  – Học nhiều hơn từ miêu tả về các chủ đề, ngữ cảnh và hoạt động quen thuộc

– Thực hành sử dụng từ vựng và các diễn đạt ít phổ biến hơn trong hội thoại

– Nghe các đối thoại mang tính học thuật và các câu chuyện dài hơn phù hợp với lứa tuổi

– Nói và viết ra bằng ngôn từ của mình sau khi nghe các thông tin hoặc câu chuyện

2Học sinh bắt đầu nhận biết được một số từ quen thuộc trong lời nói. Cụ thể:

-Hiểu được các từ chỉ người và vật thuộc các chủ đề quen thuộc như nhà cửa, trường học, gia đình, màu sắc, bộ phận cơ thể và động vật -Nhận biết được các từ chỉ hành động trong câu đơn (ví dụ: The children play. He is eating.)

Học sinh nên:

 – Thực hành nói và nghe những từ quen thuộc thường dùng trong câu đơn

– Thực hành các đoạn hội thoại ngắn và đơn giản

– Thực hành nghe các thông điệp từ giáo viên, bạn bè, gia đình

– Bắt đầu nghe và nhận biết thông tin cơ bản trong các mẩu truyện ngắn và đơn giản
1 saoHọc sinh bắt đầu nhận biết được một số từ vựng quen thuộc trong lời nói, như từ chỉ đồ vật, địa điểm và con người  có hỗ trợ trực quanHọc sinh nên:
– Trau dồi từ vựng hàng ngày: từ chỉ người và đồ vật quen thuộc, học từ mới qua tranh ảnh

  – Nghe những câu ngắn và đơn giản về các hoạt động thường ngày, về người và vật (ví dụ: She is swimming.) – Thực hành sử dụng những diễn đạt thông thường như chào hỏi

Kết quả phần Nghe hiểu trong bài thi TOEFL Primary step 1

4. Kết quả phần Nghe hiểu —Cấp độ 2

Bài thi Listening TOEFL Primary trên phòng thi ảo FLYER
Bài thi Listening TOEFL Primary trên phòng thi ảo FLYER
Số huy hiệuNăng lực hiện tạiGợi ý kế hoạch học tập
5 Học sinh hoàn thành xuất sắc bài thi. Cụ thể:
– Hiểu được các từ ít sử dụng để mô tác các chủ đề, ngữ cảnh, hành động quen thuộc

  – Hiểu được các thông điệp và câu chuyện có chứa từ vựng không quen thuộc và một số thành ngữ, liên kết được các thông tin xuyên suốt câu chuyện hoặc đối thoại học thuật để suy ra nội dung, nhận biết thông tin chi tiết trong đoạn văn nói dài hơn

Học sinh nên:

 – Nghe các câu chuyện và đoạn văn học thuật dài hơn và phức tạp hơn, thực hành sử dụng từ vựng và các diễn đạt ít phổ biến hơn – Diễn đạt thông tin đã nghe theo cách của mình

– Cân nhắc thi TOEFL Junior để có đánh giá chính xác hơn về khả năng nghe hiểu
4Học sinh hiểu được các đoạn hội thoại, câu chuyện đơn giản và đối thoại học thuật phù hợp với lứa tuổi. Cụ thể:
– Hiểu được các từ ít dùng hơn để mô tác các chủ đề, ngữ cảnh, hành động quen thuộc
– Hiểu được các thông điệp và câu chuyện có chứa từ vựng không quen thuộc và một số thành ngữ, liên kết được các thông tin xuyên suốt câu chuyện/ đối thoại học thuật để suy ra nội dung

– Nhận biết thông tin chi tiết trong đoạn văn nói dài hơn

Học sinh nên:

  -Nghe các câu chuyện và đoạn văn học thuật dài hơn và phức tạp hơn về nhiều chủ đề khác nhau


-Thực hành sử dụng từ vựng và các diễn đạt ít phổ biến hơn trong hội thoại

– Dùng cách diễn đạt của mình để nói/ viết về thông tin đã nghe
3 Học sinh hiểu được các đoạn hội thoại và các câu chuyện đơn giản. Học sinh bắt đầu hiểu được các đối thoại học thuật phù hợp với lứa tuổi, cụ thể:

– Hiểu được các từ ít phổ biến hơn mô tả các chủ đề, ngữ cảnh và hoạt động quen thuộc, hiểu được câu trả lời gián tiếp trong hội thoại

  – Hiểu được các thông điệp mà thông tin không được diễn đạt rõ ràng – Liên kết các thông tin để suy luận ý chính hoặc chủ đề của thông điệp, câu chuyện, v..v

– Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn trong đoạn nói dài hơn
Học sinh nên:

 – Trau dồi từ mới, không quen thuộc khi nghe các câu chuyện hoặc đối thoại học thuật dài hơn

– Thực hành sử dụng từ vựng và các diễn đạt ít phổ biến hơn trong các hội thoại

– Dùng cách diễn đạt của mình để nói hoặc viết về các câu chuyện hoặc thông tin đã nghe

2 Học sinh hiểu được các hội thoại và thông điệp cơ bản, bắt đầu hiểu được các câu chuyện:
– Hiểu được các diễn đạt thông thường trong hội thoại hàng ngày

  – Hiểu được chỉ dẫn đơn giản, và mục đích của các thông điệp mà thông tin chính được lặp lại

– Hiểu được nội dung chính của các câu chuyện đơn giản mà thông tin chính được diễn đạt rõ ràng và lặp lại
Học sinh nên:
 – Trau dồi thêm từ vựng về các chủ đề, ngữ cảnh  quen thuộc – Thực hành sử dụng từ vựng và các diễn đạt ít phổ biến hơn

– Nghe các đối thoại mang tính học thuật và các câu chuyện dài hơn phù hợp với lứa tuổi

-Dùng cách diễn đạt của mình để nói/ viết về câu chuyện được nghe
1 Học sinh bắt đầu nhận biết được một số từ vựng quen thuộc trong lời nói, như từ chỉ đồ vật, địa điểm và con người, có hỗ trợ trực quanHọc sinh nên:

– Trau dồi từ vựng hàng ngày, thực hành các đoạn hội thoại ngắn và đơn giản

– Thực hành nghe các thông điệp ngắn và hướng dẫn của giáo viên

– Nghe và nhận biết thông tin cơ bản trong các mẩu truyện ngắn

–  Cân nhắc thi TOEFL Primary Cấp độ 1 để có được đánh giá chính xác hơn về khả năng Nghe hiểu
Kết quả phần Nghe hiểu trong bài thi TOEFL Primary step 2

Kết quả thi TOEFL Primary vì thế không chỉ là số sao hay số huy hiệu đơn thuần, mà là sự ghi nhận khả năng tiếng Anh thí sinh đã đạt được. Hiểu rõ kết quả bài thi TOEFL Primary giúp ích cho các em rất lớn trong việc gây dựng kế hoạch học tập hiệu quả tiếp theo trên hành trình chinh phục tiếng Anh của mình.

Ba mẹ mong muốn con rinh chứng chỉ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo ngay gói luyện thi tiếng Anh trên Phòng thi ảo FLYER – Con giỏi tiếng Anh tự nhiên, không gượng ép!

✅ Truy cập 1700+ đề thi thử & bài luyện tập mọi cấp độ Cambridge, TOEFL, IOE, thi vào chuyênm,,,

Học hiệu quả mà vui với tính năng mô phỏng game độc đáo như thách đấu bạn bè, games từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, chữa bài luyện Nói chi tiết với AI Speaking

Theo sát tiến độ học của con với bài kiểm tra trình độ định kỳ, báo cáo học tập, app phụ huynh riêng

Tặng con môi trường luyện thi tiếng Anh ảo, chuẩn bản ngữ chỉ chưa đến 1,000VNĐ/ngày!

>>> Đọc thêm các bài thuộc chủ điểm TOEFL Primary:

 1. TOEFL Primary là gì? Bí quyết lấy chứng chỉ TOEFL Primary tại nhà cho con
 2. Giới thiệu bài thi Speaking TOEFL Primary và đề thi thử miễn phí
 3. Cấu trúc bài thi TOEFL Primary Step 1&2, kèm sách ôn và luyện thi dễ dàng
 4. Tải MIỄN PHÍ đề và sách TOEFL Primary Step 1&2 [Cập nhật liên tục]
 5. 12 chủ điểm ngữ pháp TOEFL PRIMARY STEP 2 con phải nắm vững để thi tốt
 6. 24 từ vựng Anh-Anh và Anh-Mỹ khi luyện thi Cambridge và TOEFL Primary cần phải nhớ
 7. Bí quyết giúp con lấy bằng Cambridge và TOEFL Primary dễ dàng
 8. Kinh nghiệm học TOEFL online giúp trẻ đạt max điểm khi đi thi
 9. 3 công cụ hỗ trợ ôn thi TOEFL Primary và TOEFL Junior MIỄN PHÍ lại hiệu quả từ Lexile
 10. Kỳ thi TOEFL Primary Challenge và TOEFL Junior Challenge CHI TIẾT thế nào?
 11. Lexile là gì? và những điều thí sinh thi TOEFL Primary/TOEFL Junior cần biết

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Thuan Duong
Thuan Duonghttps://flyer.vn/
Làm việc với giáo viên bản ngữ trong các lớp tiếng Anh nhiều trình độ từ khi học đại học, hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐHNN – ĐHQG Hà Nội năm 2014, mình yêu thích tìm hiểu các nền tảng & công nghệ dạy-học tiếng Anh thú vị & mang tính thực tiễn cao.

Related Posts