Cấu trúc bài thi TOEFL Primary Step 1&2: Bao nhiêu điểm thi đạt?

Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (Educational Testing Service – ETS) đã cho ra mắt bài thi TOEFL Primary để đánh giá chính xác năng lực tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Cấu trúc bài thi chứng chỉ TOEFL Primary bao gồm 2 bài:

 • TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 1
 • TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2

Trong đó, TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 1 và Step 2 được sử dụng trong vòng 1 và vòng 2 của kì thi TOEFL Primary Challenge do IIG Việt Nam tổ chức hàng năm trên phạm vi cả nước.

1. Cấu trúc bài thi chứng chỉ TOEFL Primary

1.1 Bài thi Đọc Hiểu cấp độ 1 (TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 1)

Cấu trúc bài thi chứng chỉ TOEFL Primary Step 1
Cấu trúc bài thi chứng chỉ TOEFL Primary Step 1
Hình thức làm bài:trắc nghiệm trên máy hoặc trên giấy
Nội dung:– những ngữ cảnh quen thuộc với trẻ (nhà cửa, trường học, sân chơi)
– những cấu trúc đơn giản
– từ và cụm từ cơ bản liên quan đến những chủ đề và nhân vật phổ biến với trẻ,
– yêu cầu và chỉ dẫn ngắn gọn, đơn giản
– văn bản ngắn gọn, đơn giản về những trải nghiệm hàng ngày của trẻ

Tùy vào số lượng sao đạt được, bảng mô tả kết quả của TOEFL Primary cấp độ 1 sẽ cung cấp những thông tin chính xác về năng lực tiếng Anh hiện tại của học sinh, đồng thời đưa ra những khuyến nghị về việc học tập tiếp theo.

Đối với bài thi Nghe TOEFL Primary Step 1:

TOEFL Primary Listening Step 1 – Part 1: Nghe và chọn tranh phù hợp 

Trong mỗi câu, thí sinh xem 3 bức tranh và nghe một câu, sau đó chọn tranh phù hợp với câu đó.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Listening Step 1
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Listening Step 1 Part 1

TOEFL Primary Listening Step 1 – Part 2: Nghe lời chỉ dẫn

Thí sinh nghe chỉ dẫn của đề bài và chọn tranh mà người trong tranh đang làm theo chỉ dẫn.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Listening Step 1
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Listening Step 1 Part 2

TOEFL Primary Listening Step 1 – Part 3. Hội thoại đơn giản 

Thí sinh được nghe 3 phiên bản của một đoạn hội thoại giao tiếp 2 chiều. Hai bản không hợp lý về nghĩa, thí sinh cần chọn ra đoạn hợp lý.

TOEFL Primary Listening Step 1 – Part 4: Nghe hiểu chi tiết trong hội thoại 

Thí sinh nghe một đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng về một chi tiết được hỏi liên quan đến đoạn hội thoại đó.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Listening Step 1 Part 4
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Listening Step 1 Part 4

TOEFL Primary Listening Step 1 – Part 5: Nghe lời nhắn/thông báo 

Thí sinh nghe một lời nhắn và trả lời một câu hỏi về nó.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Listening Step 1 Part 5
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Listening Step 1 Part 5

Đối với bài thi Đọc hiểu TOEFL Primary Step 2:

TOEFL Primary Reading Step 1 – Part 1: Chọn lời mô tả phù hợp với tranh

Đề bài cho các bức tranh, thí sinh chọn phương án mô tả đúng nhất với nội dung bức tranh được cho. Phần mô tả có thể là 1 từ hoặc 1 câu.

TOEFL Primary Reading Step 1 Part 1
TOEFL Primary Reading Step 1 Part 1

TOEFL Primary Reading Step 1 – Part 2: Chọn phương án phù hợp với phần mô tả được cho 

Thí sinh được cho 1-2 câu mô tả ngắn. Thí sinh sẽ cần chọn phương án phù hợp nhất với mô tả đó. Phần mô tả thường là định nghĩa một từ chỉ nghề nghiệp, đồ vật, một tính từ hoặc một động từ.

TOEFL Primary Reading Step 1 Part 2
TOEFL Primary Reading Step 1 Part 2

TOEFL Primary Reading Step 1 – Part 3: Đọc hiểu 

Mỗi bài đọc hiểu là một đoạn văn/bức thư ngắn hoặc một văn bản đơn giản như menu, lịch trình, tấm thẻ, poster,… Thí sinh cần đọc và trả lời 2-4 câu hỏi cho mỗi bài.

TOEFL Primary Reading Step 1 Part 3
TOEFL Primary Reading Step 1 Part 3

1.2 Bài thi Đọc Hiểu cấp độ 2 (TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2)

Hình thức làm bài:trắc nghiệm trên máy hoặc trên giấy
Nội dung:– lời chỉ dẫn, yêu cầu và cấu trúc tiếng Anh căn bản
– những câu chuyện và những đoạn hội thoại ngắn có đề tài ít quen thuộc hơn cấp độ 1, nhưng vẫn xoay quanh chủ đề gần gũi với trẻ
– từ mới được cung cấp với ngữ cảnh cần thiết đủ để thí sinh đoán nghĩa của từ, văn bản có nội dung đơn giản

Đối với bài thi Nghe TOEFL Primary Step 2:

Cấu trúc bài thi chứng chỉ TOEFL Primary Step 2
Cấu trúc bài thi chứng chỉ TOEFL Primary Step 2

TOEFL Primary Listening Step 2 – Part 1: Nghe lời chỉ dẫn 

Thí sinh nghe chỉ dẫn của đề bài và chọn tranh mà người trong tranh đang làm theo chỉ dẫn đó.

TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 1
TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 1

TOEFL Primary Listening Step 2 – Part 2: Nghe hiểu chi tiết trong hội thoại 

Thí sinh nghe từng đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng về một chi tiết trong đó.

TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 2
TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 2

TOEFL Primary Listening Step 2 – Part 3: Nghe lời nhắn, thông báo  

Thí sinh nghe một lời nhắn/thông báo và trả lời các câu hỏi về chi tiết trong đó.

TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 3
TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 3

TOEFL Primary Listening Step 2 – Part 4 & 5: Nghe một câu chuyện

Thí sinh nghe 2 câu chuyện và trả lời các câu hỏi về nội dung các câu chuyện đó.

TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 4
TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 4 & 5

TOEFL Primary Listening Step 2 – Part 6: Nghe đoạn văn bản

Thí sinh nghe 3 bài giảng/ bài hướng dẫn… và trả lời các câu hỏi dựa vào nội dung các bài giảng/bài hướng dẫn… đó.

TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 6
TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 6

Đối với bài thi Đọc hiểu TOEFL Primary Step 2:

TOEFL Primary Reading Step 2 – Part 1: Đọc hiểu mô tả nghĩa của từ

Thí sinh được cho 1-2 câu mô tả ngắn. Thí sinh cần chọn án phù hợp nhất với mô tả đó. Phần mô tả thường là định nghĩa một từ chỉ nghề nghiệp, đồ vật, một tính từ hoặc một động từ.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 1
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 1

TOEFL Primary Reading Step 2 – Part 2: Đọc hiểu poster, bảng hiệu…

Thí sinh đọc nội dung trên poster, bảng hiệu…và trả lời câu hỏi.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 2
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 2

TOEFL Primary Reading Step 2 – Part 3: Đọc hiểu thư/thư điện tử

Thí sinh đọc các bức thư và trả lời câu hỏi về nội dung các bức thư đó.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 3
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 3

TOEFL Primary Reading Step 2 – Part 4: Đọc hiểu hướng dẫn

Thí sinh đọc đoạn hướng dẫn (làm thí nghiệm/đồ thủ công…) và trả lời câu hỏi.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 4
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 4

TOEFL Primary Reading Step 2 – Part 5: Đọc hiểu câu chuyện

Thí sinh đọc các câu chuyện và trả lời câu hỏi về nội dung các câu chuyện đó.

TOEFL Primary Reading Step 2 – Part 6: Đọc hiểu đoạn văn bản

Thí sinh đọc hiểu các đoạn văn bản (thường có nội dung học thuật về khoa học, lịch sử, địa lý, âm nhạc…) và trả lời câu hỏi về nội dung các đoạn văn bản đó.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 6
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 6

2. Bài thi TOEFL Primary được chấm điểm như thế nào?

Phần thi Nghe hiểu và Đọc hiểu được chấm điểm bởi ETS hoặc trung tâm trực thuộc hệ thống ETS.

Với TOEFL Primary Step 1:mỗi phần được đánh giá 1-4 sao.
Với TOEFL Primary Step 2:mỗi phần được đánh giá 1-5 huy hiệu.
Phiếu điểm TOEFL Primary
Phiếu điểm TOEFL Primary

Phiếu điểm TOEFL Primary có giá trị trên toàn cầu, do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp. Phiếu điểm bao gồm kết quả điểm của từng phần thi Nghe hiểu và Đọc hiểu, phản ánh chi tiết và chính xác từng kỹ năng của học sinh thông qua bản mô tả kết quả, đưa ra những khuyến nghị về các bước học tiếp theo nhằm cải thiện khả năng học tiếng Anh của học sinh.

3. Tips khi đi thi TOEFL Primary

 • Trước khi làm bài, thí sinh sẽ cung cấp thông tin cá nhân chính xác trên phiếu trả lời, nội dung bao gồm: Tên, họ, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch, chi tiết về quá trình học tiếng Anh của mình, v..v. bằng cách dùng bút chì tô kín các hình tròn chỉ chữ cái, chữ số tương ứng.
 • Các con lưu ý KHÔNG điền dấu tích, dấu X, hoặc tô không kín hình tròn chỉ chữ cái, chữ số tương ứng.
 • Thí sinh sẽ nghe/đọc các đoạn văn, câu hỏi dạng trắc nghiệm,trả lời trên phiếu trả lời riêng biệt.
 • Thí sinh chọn đáp án đúng của câu hỏi trắc nghiệm và tô kín ô tương ứng trên phiếu trả lời.
Phiếu làm bài TOEFL Primary
Phiếu làm bài TOEFL Primary

4. Đề thi mẫu & tài liệu luyện thi TOEFL Primary

Để giúp thí sinh chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi, ETS cung cấp 1 số đề thi mẫu để học sinh tự ôn luyện và làm quen với đề thi tại nhà. FLYER đã tổng hợp toàn bộ đề thi mẫu, đề ôn luyện, đề thi thử và các bộ sách luyện thi TOEFL Primary trong bài viết dưới đây:

Phụ huynh & học sinh cũng đừng bỏ qua chuỗi bài viết của FLYER về toàn bộ kiến thức luyện thi TOEFL Primary này nhé:

Bên cạnh đó, nhằm giúp học sinh ôn luyện hiệu quả & tối ưu nhất cho kì thi TOEFL Primary, đạt được điểm tối đa, Phòng thi ảo FLYER cung cấp tới hơn 200++ đề luyện thi TOEFL Primary:

Phòng thi ảo TOEFL Primary
 • Giống 90% so với đề thi thực tế, giúp học sinh ôn luyện “trúng & đúng”
 • Bài tập đa tương tác, sinh động giúp trẻ dễ tiếp thu
 • Trả điểm & đáp án ngay sau khi làm bài, giúp con nắm được trình độ & các kỹ năng còn yếu
 • Các tính năng học tập hữu ích: Bài tập ngắn, Thách đấu bạn bè, Bảng xếp hạng,…
 • Bản báo cáo học tập chi tiết giúp ba mẹ dễ dàng theo dỗi tiến độ học tập của con

Trải nghiệm ngay công cụ luyện thi TOEFL Primary hiệu quả từ FLYER:

5. Câu hỏi thường gặp

1. Cấu trúc bài thi TOEFL Primary?

Cấu trúc bài thi TOEFL Primary bao gồm 2 bài:
– TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 1
– TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2

2. Cách tính điểm TOEFL Primary?

– Với TOEFL Primary Step 1: mỗi phần được đánh giá 1-4 sao
– Với TOEFL Primary Step 2: mỗi phần được đánh giá 1-5 huy hiệu

3. Thi TOEFL Primary bao nhiêu điểm thì đạt?

Kết quả bài thi TOEFL Primary không có khái niệm đỗ và trượt, mà điểm số phản ánh trình độ của học sinh. Tuy nhiên, chứng chỉ TOEFL Primary tương ứng với trình độ A1-B1 nên dựa theo bảng tính điểm chính thức, mỗi bài thi từ 102 điểm trở lên được coi là đạt (102 là mức điểm thấp nhất của trình độ A1).

Tổng kết

Hi vọng qua bài viết trên, các em học sinh và thí sinh đã nắm được cấu trúc chi tiết của 3 bài thi TOEFL Primary dành cho bậc Tiểu học.

Ba mẹ mong muốn con rinh chứng chỉ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo ngay gói luyện thi tiếng Anh trên Phòng thi ảo FLYER – Con giỏi tiếng Anh tự nhiên, không gượng ép!

✅ Truy cập 1700+ đề thi thử & bài luyện tập mọi cấp độ Cambridge, TOEFL, IOE, thi vào chuyênm,,,

Học hiệu quả mà vui với tính năng mô phỏng game độc đáo như thách đấu bạn bè, games từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, chữa bài luyện Nói chi tiết với AI Speaking

Theo sát tiến độ học của con với bài kiểm tra trình độ định kỳ, báo cáo học tập, app phụ huynh riêng

Tặng con môi trường luyện thi tiếng Anh ảo, chuẩn bản ngữ chỉ chưa đến 1,000VNĐ/ngày!

>>> Xem thêm:

Comments

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Thuan Duong
Thuan Duonghttps://flyer.vn/
Làm việc với giáo viên bản ngữ trong các lớp tiếng Anh nhiều trình độ từ khi học đại học, hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐHNN – ĐHQG Hà Nội năm 2014, mình yêu thích tìm hiểu các nền tảng & công nghệ dạy-học tiếng Anh thú vị & mang tính thực tiễn cao.

Related Posts