Cấu trúc bài thi TOEFL Primary Step 1&2, sách ôn và cách luyện thi dễ dàng

Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (Educational Testing Service – ETS) đã cho ra mắt bài thi TOEFL Primary để đánh giá chính xác năng lực tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Cấu trúc bài thi chứng chỉ TOEFL Primary bao gồm 3 bài:

 • TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 1
 • TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2
 • TOEFL Primary Speaking test

Trong đó, TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 1 và Step 2 được sử dụng trong vòng 1 và vòng 2 của kì thi TOEFL Primary Challenge do IIG Việt Nam tổ chức hàng năm trên phạm vi cả nước.

1. Cấu trúc bài thi chứng chỉ TOEFL Primary

1.1 Bài thi Đọc Hiểu cấp độ 1 (TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 1)

Cấu trúc bài thi chứng chỉ TOEFL Primary Step 1
Cấu trúc bài thi chứng chỉ TOEFL Primary Step 1
Hình thức làm bài:trắc nghiệm trên máy hoặc trên giấy
Nội dung:– những ngữ cảnh quen thuộc với trẻ (nhà cửa, trường học, sân chơi)
– những cấu trúc đơn giản
– từ và cụm từ cơ bản liên quan đến những chủ đề và nhân vật phổ biến với trẻ,
– yêu cầu và chỉ dẫn ngắn gọn, đơn giản
– văn bản ngắn gọn, đơn giản về những trải nghiệm hàng ngày của trẻ

Tùy vào số lượng sao đạt được, bảng mô tả kết quả của TOEFL Primary cấp độ 1 sẽ cung cấp những thông tin chính xác về năng lực tiếng Anh hiện tại của học sinh, đồng thời đưa ra những khuyến nghị về việc học tập tiếp theo.

1.1.1 Bài thi Nghe (TOEFL Primary Listening Step 1)

Phần 1: Nghe và chọn tranh phù hợp 

Trong mỗi câu, thí sinh xem 3 bức tranh và nghe một câu, sau đó chọn tranh phù hợp với câu đó.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Listening Step 1
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Listening Step 1 Part 1

Phần 2: Nghe lời chỉ dẫn

Thí sinh nghe chỉ dẫn của đề bài và chọn tranh mà người trong tranh đang làm theo chỉ dẫn.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Listening Step 1
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Listening Step 1 Part 2

Phần 3. Hội thoại đơn giản 

Thí sinh được nghe 3 phiên bản của một đoạn hội thoại giao tiếp 2 chiều. Hai bản không hợp lý về nghĩa, thí sinh cần chọn ra đoạn hợp lý.

Phần 4: Nghe hiểu chi tiết trong hội thoại 

Thí sinh nghe một đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng về một chi tiết được hỏi liên quan đến đoạn hội thoại đó.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Listening Step 1 Part 4
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Listening Step 1 Part 4

Phần 5: Nghe lời nhắn/thông báo 

Thí sinh nghe một lời nhắn và trả lời một câu hỏi về nó.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Listening Step 1 Part 5
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Listening Step 1 Part 5

1.1.2 Bài thi Đọc (TOEFL Primary Reading Step 1)

Phần 1: Chọn lời mô tả phù hợp với tranh

Đề bài cho các bức tranh, thí sinh chọn phương án mô tả đúng nhất với nội dung bức tranh được cho. Phần mô tả có thể là 1 từ hoặc 1 câu.

TOEFL Primary Reading Step 1 Part 1
TOEFL Primary Reading Step 1 Part 1

Phần 2: Chọn phương án phù hợp với phần mô tả được cho 

Thí sinh được cho 1-2 câu mô tả ngắn. Thí sinh sẽ cần chọn phương án phù hợp nhất với mô tả đó. Phần mô tả thường là định nghĩa một từ chỉ nghề nghiệp, đồ vật, một tính từ hoặc một động từ.

TOEFL Primary Reading Step 1 Part 2
TOEFL Primary Reading Step 1 Part 2

Phần 3. Đọc hiểu 

Mỗi bài đọc hiểu là một đoạn văn/bức thư ngắn hoặc một văn bản đơn giản như menu, lịch trình, tấm thẻ, poster,… Thí sinh cần đọc và trả lời 2-4 câu hỏi cho mỗi bài.

TOEFL Primary Reading Step 1 Part 3
TOEFL Primary Reading Step 1 Part 3

1. 2. Bài thi Đọc Hiểu cấp độ 2 (TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2)

Hình thức làm bài:trắc nghiệm trên máy hoặc trên giấy
Nội dung:– lời chỉ dẫn, yêu cầu và cấu trúc tiếng Anh căn bản
– những câu chuyện và những đoạn hội thoại ngắn có đề tài ít quen thuộc hơn cấp độ 1, nhưng vẫn xoay quanh chủ đề gần gũi với trẻ
– từ mới được cung cấp với ngữ cảnh cần thiết đủ để thí sinh đoán nghĩa của từ, văn bản có nội dung đơn giản

1.2.1 Bài thi Nghe (TOEFL Primary Listening Step 2)

Cấu trúc bài thi chứng chỉ TOEFL Primary Step 2
Cấu trúc bài thi chứng chỉ TOEFL Primary Step 2

Phần 1: Nghe lời chỉ dẫn 

Thí sinh nghe chỉ dẫn của đề bài và chọn tranh mà người trong tranh đang làm theo chỉ dẫn đó.

TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 1
TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 1

Phần 2: Nghe hiểu chi tiết trong hội thoại 

Thí sinh nghe từng đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng về một chi tiết trong đó.

TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 2
TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 2

Phần 3: Nghe lời nhắn, thông báo  

Thí sinh nghe một lời nhắn/thông báo và trả lời các câu hỏi về chi tiết trong đó.

TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 3
TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 3

Phần 4 & 5: Nghe một câu chuyện

Thí sinh nghe 2 câu chuyện và trả lời các câu hỏi về nội dung các câu chuyện đó.

TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 4
TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 4 & 5

Phần 6: Nghe đoạn văn bản

Thí sinh nghe 3 bài giảng/ bài hướng dẫn… và trả lời các câu hỏi dựa vào nội dung các bài giảng/bài hướng dẫn… đó.

TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 6
TOEFL Primary Reading and Listening test — Step 2 part 6

1.2.2 Bài thi Đọc (TOEFL Primary Reading Step 2)

Phần 1: Đọc hiểu mô tả nghĩa của từ

Thí sinh được cho 1-2 câu mô tả ngắn. Thí sinh cần chọn án phù hợp nhất với mô tả đó. Phần mô tả thường là định nghĩa một từ chỉ nghề nghiệp, đồ vật, một tính từ hoặc một động từ.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 1
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 1

Phần 2: Đọc hiểu poster, bảng hiệu…

Thí sinh đọc nội dung trên poster, bảng hiệu…và trả lời câu hỏi.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 2
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 2

Phần 3: Đọc hiểu thư/thư điện tử

Thí sinh đọc các bức thư và trả lời câu hỏi về nội dung các bức thư đó.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 3
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 3

Phần 4: Đọc hiểu hướng dẫn

Thí sinh đọc đoạn hướng dẫn (làm thí nghiệm/đồ thủ công…) và trả lời câu hỏi.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 4
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 4

Phần 5: Đọc hiểu câu chuyện

Thí sinh đọc các câu chuyện và trả lời câu hỏi về nội dung các câu chuyện đó.

Phần 6: Đọc hiểu đoạn văn bản

Thí sinh đọc hiểu các đoạn văn bản (thường có nội dung học thuật về khoa học, lịch sử, địa lý, âm nhạc…) và trả lời câu hỏi về nội dung các đoạn văn bản đó.

Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 6
Chi tiết bài thi TOEFL Primary Reading Step 2 part 6

1.3 Bài thi Nói (TOEFL Primary Speaking Test)

Hình thức làm bài:trên máy
Các chủ đề mẫu do ETS cung cấp như sau:Trình bày quan điểm cá nhân
Đưa ra chỉ dẫn
Miêu tả một bức tranh
Kể lại một câu chuyện
Đưa ra yêu cầu
Đặt câu hỏi

Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện chưa có đơn vị nào chính thức tổ chức đánh giá theo bài thi Speaking của ETS. Cuộc thi TOEFl Primary Challenge hàng năm có sử dụng bài thi TOEFL Primary, song chỉ có hai bài thi Reading và Writing được chọn lựa đưa vào cuộc thi này.

Bí quyết TOEFL Primary tại nhà - Phòng thi ảo FLYER

2. Đề thi mẫu từ ETS, tài liệu luyện thi

Để giúp thí sinh chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi, ETS cung cấp 1 số đề thi mẫu để học sinh tự ôn luyện và làm quen với đề thi tại nhà. FLYER đã tổng hợp toàn bộ đề thi mẫu, đề ôn luyện, đề thi thử và các bộ sách luyện thi TOEFL Primary trong bài viết dưới đây:

Phụ huynh & học sinh cũng đừng bỏ qua chuỗi bài viết của FLYER về toàn bộ kiến thức luyện thi TOEFL Primary này nhé:

3. Bài thi TOEFL Primary được chấm điểm như thế nào?

Phần thi Nghe hiểu và Đọc hiểu được chấm điểm bởi ETS hoặc trung tâm trực thuộc hệ thống ETS.

Với TOEFL Primary Step 1:mỗi phần được đánh giá 1-4 sao.
Với TOEFL Primary Step 2:mỗi phần được đánh giá 1-5 huy hiệu.
Phiếu điểm TOEFL Primary
Phiếu điểm TOEFL Primary

Phiếu điểm TOEFL Primary có giá trị trên toàn cầu, do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp. Phiếu điểm bao gồm kết quả điểm của từng phần thi Nghe hiểu và Đọc hiểu, phản ánh chi tiết và chính xác từng kỹ năng của học sinh thông qua bản mô tả kết quả, đưa ra những khuyến nghị về các bước học tiếp theo nhằm cải thiện khả năng học tiếng Anh của học sinh.

4. Tips khi đi thi TOEFL Primary

 • Trước khi làm bài, thí sinh sẽ cung cấp thông tin cá nhân chính xác trên phiếu trả lời, nội dung bao gồm: Tên, họ, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch, chi tiết về quá trình học tiếng Anh của mình, v..v. bằng cách dùng bút chì tô kín các hình tròn chỉ chữ cái, chữ số tương ứng.
 • Các con lưu ý KHÔNG điền dấu tích, dấu X, hoặc tô không kín hình tròn chỉ chữ cái, chữ số tương ứng.
 • Thí sinh sẽ nghe/đọc các đoạn văn, câu hỏi dạng trắc nghiệm,trả lời trên phiếu trả lời riêng biệt.
 • Thí sinh chọn đáp án đúng của câu hỏi trắc nghiệm và tô kín ô tương ứng trên phiếu trả lời.
Phiếu làm bài TOEFL Primary
Phiếu làm bài TOEFL Primary

5. Công cụ luyện thi TOEFL Primary

Nhằm giúp học sinh ôn luyện hiệu quả & tối ưu nhất cho kì thi TOEFL Primary, đạt được điểm tối đa, Phòng thi ảo FLYER cung cấp tới hơn 200++ đề luyện thi TOEFL Primary:

Phòng thi ảo TOEFL Primary
 • Giống 90% so với đề thi thực tế, giúp học sinh ôn luyện “trúng & đúng”
 • Bài tập đa tương tác, sinh động giúp trẻ dễ tiếp thu
 • Trả điểm & đáp án ngay sau khi làm bài, giúp con nắm được trình độ & các kỹ năng còn yếu
 • Các tính năng học tập hữu ích: Bài tập ngắn, Thách đấu bạn bè, Bảng xếp hạng,…
 • Bản báo cáo học tập chi tiết giúp ba mẹ dễ dàng theo dỗi tiến độ học tập của con

Trải nghiệm ngay công cụ luyện thi TOEFL Primary hiệu quả từ FLYER:

Tổng kết

Hi vọng qua bài viết trên, các em học sinh và thí sinh đã nắm được cấu trúc chi tiết của 3 bài thi TOEFL Primary dành cho bậc Tiểu học.

Ba mẹ quan tâm đến luyện thi Cambridge & TOEFL hiệu quả cho con?

Để giúp con giỏi tiếng Anh tự nhiên & đạt được số điểm cao nhất trong các kì thi Cambridge, TOEFL…. ba mẹ tham khảo ngay gói luyện thi tiếng Anh cho trẻ tại Phòng thi ảo FLYER.

✅ 1 tài khoản truy cập 1000++ đề thi thử Cambridge, TOEFL, IOE,…

✅ Luyện cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết trên 1 nền tảng

✅ Giúp trẻ tiếp thu tiếng Anh tự nhiên & hiệu quả nhất với các tính năng mô phỏng game như thách đấu bạn bè, bảng xếp hạng, games luyện từ vựng, bài luyện tập ngắn,…

Trải nghiệm phương pháp luyện thi tiếng Anh khác biệt chỉ với chưa đến 1,000 VNĐ/ ngày!

DD

Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ FLYER qua hotline 035.866.2975 hoặc 033.843.1068

>>> Xem thêm:

Thuan Duong
Thuan Duonghttps://flyer.vn/
Làm việc với giáo viên bản ngữ trong các lớp tiếng Anh nhiều trình độ từ khi học đại học, hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐHNN – ĐHQG Hà Nội năm 2014, mình yêu thích tìm hiểu các nền tảng & công nghệ dạy-học tiếng Anh thú vị & mang tính thực tiễn cao.

Related Posts

Comments