12 đề tiếng Anh lớp 8 (kèm ĐÁP ÁN) và đề cương ôn tập chi tiết

Cấu trúc đề tiếng Anh lớp 8 thường bao gồm 4 phần chính: Nghe (Listening), Ứng dụng ngôn ngữ (Use of language), Đọc hiểu (Reading) và Viết (Writing). Trong đó, phần Nghe có thể xuất hiện hoặc không tùy vào hoàn cảnh và điều kiện của nhà trường. Một số dạng bài thường thấy trong đề thi là trắc nghiệm chọn đáp án đúng, điền từ vào chỗ trống hoặc viết lại câu với những từ cho trước,… Trong bài viết dưới đây, FLYER sẽ tổng hợp 12 đề tiếng Anh lớp 8 giúp bạn chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi tiếng Anh trên lớp. Mời bạn tham khảo nhé!

1. Đề tiếng Anh 8 HKI và HKII theo cấu trúc của Bộ Giáo dục

Thời lượng làm bài thi tiếng Anh lớp 8 phụ thuộc vào khối lượng kiến thức và thời gian tổ chức thi (thi giữa kỳ khác với thi cuối kỳ), thường kéo dài từ 45 – 60 phút. 

Cấu trúc đề thi theo chuẩn của Bộ Giáo dục bao gồm 4 phần: Nghe (Listening), Ứng dụng ngôn ngữ (Use of Language), Đọc hiểu (Reading) và Viết (Writing). Đối với phần Ứng dụng ngôn ngữ, một số đề sẽ chia thành các phần Từ vựng và Ngữ pháp (Vocabulary & Grammar) để học sinh dễ dàng phân chia kiến thức và tăng hiệu quả làm bài thi. 

Bên cạnh đó, tùy vào hoàn cảnh cũng như điều kiện của nhà trường mà phần thi Nghe có thể được lược bỏ và thay thế bằng phần thi Ngữ âm (Phonetics).

đề tiếng anh lớp 8
Cấu trúc đề tiếng Anh lớp 8 theo Bộ Giáo dục

Bảng dưới đây tóm tắt hình thức thi của từng phần và một số dạng bài tập thường thấy:

Phần thi

Hình thức làm bài

Dạng bài tham khảo

Nghe (Listening)

Trắc nghiệm/ Tự luận

 • Nghe và điền từ còn thiếu
 • Nghe và chọn đáp án đúng

Ngữ âm (Phonetics)

Trắc nghiệm

 • Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ còn lại
 • Tìm từ có trọng âm nhấn khác với những từ còn lại

Ứng dụng ngôn ngữ (Use of language)/ Từ vựng và Ngữ pháp (Vocabulary and Grammar)

Trắc nghiệm/ Tự luận

 • Điền dạng đúng của từ trong ngoặc vào chỗ trống
 • Chọn đáp án A, B, C, D để hoàn thành câu
 • Tìm lỗi sai trong câu

Đọc hiểu (Reading)

Trắc nghiệm/ Tự luận

 • Đọc và điền từ vào chỗ trống
 • Đọc và chọn A, B, C, D cho câu trả lời đúng nhất
 • Đọc và viết câu trả lời
 • Đọc và đánh True/ False

Viết (Writing)

Tự luận

 • Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi
 • Viết đoạn văn

Tổng quát cấu trúc đề tiếng Anh lớp 8

1.1. Đề tiếng Anh 8 giữa HKI

đề tiếng anh lớp 8
Tổng hợp đề tiếng Anh lớp 8

ĐỀ SỐ 1

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 3

1.2. Đề tiếng Anh 8 cuối HKI

ĐỀ SỐ 1

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 3

1.3. Đề tiếng Anh 8 giữa HKII

ĐỀ SỐ 1

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 3

1.4. Đề tiếng Anh 8 cuối HKII

ĐỀ SỐ 1

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 3

2. Đề cương ôn tập môn tiếng Anh lớp 8 cả năm 

Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 8 bao gồm danh sách từ vựng (theo 12 Units trong SGK), các phần ngữ pháp trọng tâm và một số bài ôn tập xoay quanh 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. Trước khi ngồi vào bàn học, bạn hãy tìm một không gian yên tĩnh và chuẩn bị đầy đủ tập vở ghi chép để quá trình học tập diễn ra suôn sẻ, hiệu quả hơn nhé.

2.1. Ôn tập ngữ pháp

Ở học kỳ I lớp 8, kiến thức ngữ pháp tiếng Anh tập trung ôn lại các thì tiếng Anh cơ bản, cấu trúc so sánh hơn và một số loại câu trong tiếng Anh thường gặp như: câu bị động, câu tường thuật, hay câu điều kiện.

đề tiếng anh lớp 8
Tổng quan ngữ pháp tiếng Anh lớp 8
đề tiếng anh lớp 8
Tổng quan ngữ pháp tiếng Anh lớp 8: Các thì cơ bản cần nhớ

Tổng quát ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 theo Unit kèm tài liệu có sẵn trên FLYER: 

HK I

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

Unit 5

Unit 6

HK II

Unit 7

Unit 8

Unit 9

Unit 10

Unit 11

Unit 12

Đối với những phần ngữ pháp chưa có sẵn tài liệu trên FLYER, mời bạn tham khảo 2 đề cương chi tiết dưới đây:

*Một số bài tập vận dụng ngữ pháp:

đề tiếng anh lớp 8
Một số động từ chỉ ý thích luôn đi kèm “V-ing” và ví dụ
Bài tập vận dụng: Điền V-ing hoặc to V vào chỗ trống:


 1. Do you enjoy (play) with me today?
 2. My brother dislikes (cook) .
 3. My Japanese friend like (learn) Vietnamese
 4. Does your mother fancies (read) newspaper?
 5. Vietnamese love (spend) time with their family.

đề tiếng anh lớp 8
Ví dụ dạng câu hỏi Yes/ No với trợ động từ và động từ tobe
Bài tập vận dụng: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

 1. your father a CEO? 
 2. you have a cat?
 3. Are those babies adorable? - Yes,
 4. her house next to a hospital?
 5. many students in the classroom? - No,

đề tiếng anh lớp 8
Phân loại và cấu trúc chung của câu đơn trong tiếng Anh
Bài tập vận dụng 1: Điền từ đã cho vào chỗ trống để hoàn thành câu

but - and - so for - or

 1. He has a headache, he feels tired. 
 2. You should eat more food, you can’t put on weight. 
 3. I want to drink ice tea, I’m having a sore throat. 
 4. You can take a bus, you can ride a motorbike to get to my house. 
 5. Vietnamese eat a lot of vegetables, they  eat lots of meat, too. 

Bài tập vận dụng 2: Điền S (câu đơn), C (câu ghép) hoặc CC (câu phức) vào chỗ trống

 1. I’m late for the school bus, so my brother takes me to school. 
 2. In January in Viet Nam, there is a traditional holiday called “Tet”. 
 3. My grandmother and my grandfather have a dog. 
 4. If you want a new computer, you have to get at least one A+ this semester. 
 5. John never eats sweets because they’re bad for health. 

Ngữ pháp tiếng Anh 8: Động từ + to V
Ngữ pháp tiếng Anh 8: Động từ + to V
Bài tập vận dụng: Chọn đáp án đúng

 1. She dreams about ……. a castle.

 1. I learned …….. English when I was 7.

 1. My boyfriend doesn’t mind ….. everyday.


 1. I can’t imagine my father …… exercise.

 1. We agree …… with our parents.

2.2. Ôn tập từ vựng

Chương trình tiếng Anh lớp 8 có tổng cộng 12 chủ đề từ vựng tương ứng với 12 units, mỗi học kỳ chia thành 6 chủ đề. Phần dưới đây liệt kê danh sách từ vựng tiếng Anh lớp 8 trọng tâm kèm phiên âm và ngữ nghĩa, giúp bạn ôn tập từ vựng một cách đầy đủ và có hệ thống.

đề tiếng anh lớp 8
12 chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 8 (12 Units)

Mời bạn tham khảo thêm từ vựng tiếng Anh về hoạt động hàng ngày (Leisure activities) trong video dưới đây:

3. Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 8 tổng hợp

đề tiếng anh lớp 8
Bài tập tiếng Anh lớp 8 tổng hợp
Bài 1: Listen and write T (True) or F (False) in the blanks


 1. Approximately 330 to 360 million people speak English as their first language. 
 2. There are 3.8 million in America.                                                                   
 3. Other countries do not use English as their primary and official language.
 4. India has the largest number of second-language speakers of English.

Bài 2: Listen and complete the sentences


 1. It’s very easy and interesting to learn English by listening to your favorite  
 2. Watching interviews and reviews will help you become with conversations in English.
 3. Watching English movies and TV shows also help to   how you speak.
 4. These quizzes will test your grammar, constructions, comprehension and a whole lot more.
 5. It’s relaxed, and the  is easy.
 6. Reading is as   as listening when learning English.

Bài 3: Watch the video, listen and guess the words that have missed

(Đáp án nằm trong video)

Bài tập tiếng Anh khác có sẵn trên FLYER:

4. Tổng kết

Trên đây là tổng hợp 12 đề tiếng Anh lớp 8 kèm đáp án và đề cương ôn tập kiến thức trong cả năm học. Có thể nói, cả phần từ vựng và phần ngữ pháp lớp 8 không quá “khó xơi”, chủ yếu ôn tập một số kiến thức đã học và học thêm một vài cấu trúc mới. Mặc dù vậy, để đạt điểm như ý trong kỳ thi cuối năm, bạn hãy bắt tay vào ôn tập ngay từ bây giờ và đừng quên cố gắng hết sức mình bạn nhé!

Ba mẹ mong muốn con rinh chứng chỉ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo ngay gói luyện thi tiếng Anh trên Phòng thi ảo FLYER – Con giỏi tiếng Anh tự nhiên, không gượng ép!

✅ Truy cập 1700+ đề thi thử & bài luyện tập mọi cấp độ Cambridge, TOEFL, IOE, thi vào chuyênm,,,

Học hiệu quả mà vui với tính năng mô phỏng game độc đáo như thách đấu bạn bè, games từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, chữa bài luyện Nói chi tiết với AI Speaking

Theo sát tiến độ học của con với bài kiểm tra trình độ định kỳ, báo cáo học tập, app phụ huynh riêng

Tặng con môi trường luyện thi tiếng Anh ảo, chuẩn bản ngữ chỉ chưa đến 1,000VNĐ/ngày!

>>> Xem thêm:

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Tâm Trần
Tâm Trần
"Muốn thay đổi vận mệnh, trước tiên hãy thay đổi tính cách".

Related Posts